25.9 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

PTZ przeciwko insynuacjom MJN

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zaprotestowało przeciwko instrumentalnemu traktowaniu reprywatyzacji w kampanii wyborczej. Organizacja skupiająca potomków osób poszkodowanych przez wywłaszczenia komunistyczne wydała oświadczenie, zwracając uwagę na ostatnie doniesienia medialne inspirowane przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

polskie towarzystwo ziemiańskie

Stowarzyszenie, które startuje do warszawskiego samorządu, stworzyło ranking „królów reprywatyzacji”, uznając wszystkie osoby dochodzące roszczeń za zamieszane w tzw. „dziką reprywatyzację”.

– Przekaz promowany przez MJN jest krzywdzący dla tych, którzy zgodnie z literą prawa toczyli walkę w sądach i urzędach o jakiekolwiek zadośćuczynienie za bezprawne pozbawienie własności – uważa PTZ. Ziemianie podkreślają, że osoby, którym postawiono zarzuty w sprawach warszawskich, nie mogą być stawiane w jednym rzędzie z osobami, które – jak piętnowany przez MJN prof. Maciej Kaliński – nigdy nie miały postawionych żadnych zarzutów, co potwierdza zarówno samo MJN, jak i tzw. Komisja Weryfikacyjna pod przewodnictwem ministra Patryka Jakiego.

Zdaniem PTZ, stowarzyszenie MJN dokonuje nieuprawnionej generalizacji i kreuje atmosferę niedomówień po to, by polaryzować opinię publiczną wokół samej idei dochodzenia roszczeń w ramach tzw. reprywatyzacji. Ziemianie przypominają, że naruszenia prawa w Warszawie stanowią jedynie niewielki procent wszystkich spraw reprywatyzacyjnych. Powojenne represje dotknęły bowiem wszystkich posiadających nieruchomości w Warszawie i częściowo w innych miastach, większe majątki rolne, firmy, fabryki, warsztaty, instytucje finansowe, fundacje, papiery wartościowe, prywatne placówki edukacyjne, zbiory sztuki, sklepy, apteki, gorzelnie, browary, młyny, hotele i pensjonaty i wiele innych składników majątku.

– Demokratyczna III RP po 1989 r. nie chciała lub nie potrafi ła systemowo zadośćuczynić ofiarom nacjonalizacji i ich potomkom – choć wielokrotnie to zapowiadano – a większość utraconego majątku nigdy nie wróciła w ręce prawowitych spadkobierców – konkluduje PTZ, przypominając, że tylko uchwalona przez Sejm sprawiedliwa ustawa reprywatyzacyjna może rozwiązać problem roszczeń za utracone mienie.

Najnowsze