26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

O roli i możliwościach, jakie stwarzają instytucje obecne na rynku kapitałowym

W dobie galopującej inflacji oraz rosnącej niepewności spowodowanej eskalacją konfliktu zbrojnego rozgrywającego się za naszą wschodnią granicą, inwestowanie wydaje się sztuką jeszcze trudniejszą niż w zapomnianych już „spokojnych” „przedpandemicznych” czasach. A pamiętajmy, że nawet wtedy nie było to najłatwiejsze zajęcie. Jak odnaleźć się w takich realiach i korzystnie zainwestować swoje oszczędności? Czy lepiej działać samodzielnie, czy jednak skorzystać ze wsparcia specjalistów?

Załóżmy, że zaoszczędziliśmy pewną pulę gotówki lub stać nas na to, żeby regularnie odkładać część zarobionych pieniędzy. Można oczywiście środki umieścić na koncie oszczędnościowym lub lokacie w banku. Jednak to nadal nie będzie inwestowanie. Inwestycje wiążą się z ryzykiem, ale w zamian można uzyskać stopy zwrotu nieporównywalne z tymi proponowanymi przez banki.

Na własną rękę 

Oferta produktowa dla inwestorów dostępna na polskim rynku jest bardzo bogata. By znaleźć odpowiednią dla siebie, potrzebujemy czasu i bardzo dobrego rozeznania w rynku. Inwestować możemy na giełdzie polskiej, giełdach zagranicznych, samodzielnie lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Internet proponuje nam również łatwy dostęp do rynku forex lub kryptowalut. Decydując się na inwestowanie na własną rękę, np. na giełdzie, lepiej wybrać akcje, obligacje, ETFy, a może instrumenty pochodne? Wybór jest bardzo duży. Samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza trafnych, na pewno jest zajęciem przynoszącym niemało satysfakcji. Jednak takie inwestowanie bez odpowiedniego doświadczenia jest trudne.

Jeśli chcielibyśmy ułatwić sobie proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, możemy skorzystać:

• z usługi zarządzania powierzając swoje środki profesjonalistom lub

• z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Ze wsparciem doradcy 

Doradztwo inwestycyjne to usługa, dzięki której otrzymujemy pomoc profesjonalistów w doborze odpowiednich instrumentów finansowych do portfela, jednak to my podejmujemy ostateczną decyzję inwestycyjną na podstawie otrzymanej rekomendacji. W ramach tej usługi otrzymujemy od doradcy rekomendacje (wskazówki) dotyczące konkretnych inwestycji w instrumenty finansowe. Są one tworzone na podstawie przekazanych przez Klienta, w teście odpowiedniości (wypełnia się go przed zawarciem umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego) informacji między innymi o: naszym horyzoncie inwestycyjnym, akceptowanym poziomie ryzyka, czy oczekiwanej stopę zwrotu z inwestycji. Od niedawna test odpowiedniości zawiera również pytania o preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Usługa doradztwa inwestycyjnego, choć w każdej instytucji podobna, różnić się może wysokością opłat, prowizji od zrealizowanych zleceń czy też wysokością minimalnej wymaganej kwoty aktywów, jaką powinniśmy posiadać, aby z niej skorzystać. Warto również sprawdzić jakiego rodzaju instrumenty finansowe mogą być przedmiotem rekomendacji. Niektóre świadczą usługę doradztwa inwestycyjnego tylko w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inne dysponują szerszą ofertą i na przykład wspierają Klientów rekomendacjami, których przedmiotem są akcje.

Warto zatem przejrzeć oferty domów i biur maklerskich również pod tym kątem i pamiętać również o tym, że inwestowanie na podstawie rekomendacji wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje zysków.

Eliza Dąbrowska

dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego, Noble Securities

Najnowsze