19.6 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

W OX2 chcemy budować czystą i bezpieczną przyszłość

Energetyka odnawialna stanowi kluczowy kierunek w budowaniu zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości. Stoimy przed jednym z największych wyzwań naszych czasów. Chcemy budować społeczeństwo żyjące w zgodzie z naturą. Energia z wiatru i słońca to czyste powietrze dla nas wszystkich. ​Rozwój odnawialnych źródeł energii przyczynia się do minimalizacji śladu węglowego i poprawy jakości powietrza.

Właściwy miks energetyczny z dużym udziałem produkcji zielonej energii z wiatru i słońca jest także istotnym czynnikiem ekonomicznym stabilizującym jej cenę oraz warunkującym rozwój, niezależność oraz krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Energia z wiatru i słońca to transformacja we właściwym kierunku

Energia z wiatru to obecnie najtańsze źródło energii. Dziś energia z wiatru może być sprzedawana do sieci za około 200 zł za MWh, podczas gdy koszt wytworzenia energii z gazu, czy węgla jest kilkukrotnie wyższy. To pokazuje potencjał oszczędności w domowych budżetach, w rachunkach płaconych przez przedsiębiorców, które może zapewnić energia z wiatru. Podatki z inwestycji płynące do małych samorządów, a tym samym do lokalnych społeczności, to znaczący wpływ do budżetów gmin oraz silny impuls do ich rozwoju. Niekwestionowaną korzyścią jest bezcenne poczucie bezpieczeństwa, które zapewnić może energia z OZE. W warunkach, gdy stoimy przed wyzwaniem dostarczenia energii w dostatecznej ilości, niezależność od surowców z zewnątrz powinna stanowić priorytet w polityce energetycznej kraju.

Wraz ze wzrostem cen energii obserwujemy także znaczny wzrost zainteresowania wielkoskalowymi projektami energetyki odnawialnej ze strony przedsiębiorstw. Inwestycja we własną instalację stanowi istotny czynnik stabilizujący koszty przedsiębiorstwa i zwiększa jego niezależność poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Polski rynek ma ogromny potencjał w zakresie rozwoju sektora energetyki odnawialnej oraz inwestowania w odnawialne źródła energii. Mimo to, nie wykorzystujemy go i nadal ponad 70 proc. energii pozyskujemy z węgla. Branża stoi dziś w obliczu wyzwań – widzimy potrzebę edukacji w zakresie postępujących zmian klimatycznych, ale przede wszystkim konieczność przyspieszenia prac nad ustawą, która odblokuje rozwój energetyki wiatrowej. Rozwój zielonej energii jest konieczny, aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne oraz gospodarcze kraju.

OX2 z korzyścią dla ludzi i środowiska

OX2  to jeden z największych deweloperów lądowych farm wiatrowych w Europie pod względem wybudowanych dotychczas inwestycji. W Polsce realizujemy lądowe projekty wiatrowe, wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne oraz jesteśmy aktywni w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii. Aktualnie OX2 w Polsce jest w trakcie budowy pięciu farm wiatrowych o mocy od 20 MW do 63 MW, dla których zabezpieczyła wsparcie w systemie aukcyjnym. Na początku roku grupa oddała do użytku swoją pierwszą farmę wiatrową w naszym kraju, zlokalizowaną w Żarach w woj. lubuskim. Obecnie firma przygotowuje się do ukończenia i przekazania do użytku dwóch następnych inwestycji wiatrowych. W maju OX2 sprzedała franczyzobiorcy sklepów IKEA  Ingka Investments, lądową farmę wiatrową o mocy 63 MW w miejscowości Wysoka oraz farmę fotowoltaiczną o mocy 29 MW w miejscowości Recz. Farma wiatrowa Wysoka to jedenaście turbin wiatrowych o mocach 5,5-5,7 MW, które wybudowane zostaną w powiecie pilskim, w północno-zachodniej Polsce. Średni prognozowany poziom produkcji energii z inwestycji wyniesie około 180 GWh, co pokrywa roczne zapotrzebowanie dla około 90 tysięcy gospodarstw domowych.

W przyszłym roku OX2 w naszym kraju będzie budować kolejne farmy wiatrowe, ale także planuje rozpoczęcie realizacji dwóch farm fotowoltaicznych. Moc polskich projektów OX2, które zostały już zrealizowane, są w trakcie budowy lub ich budowa rozpocznie się w tym i przyszłym roku, wynosi około 640 MW. Całkowity portfel projektów PV i wiatrowych w rozwoju w Polsce wynosi około 1,5 GW.

Katarzyna Suchcicka

dyrektor generalny, OX2 w Polsce

Najnowsze