19 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Kompleksowe podejście do zatrudnienia – wizja przełożona na sukces

Doświadczenie i wiedza ekspercka, elastyczność i różnorodność, a także najnowsze rozwiązania cyfrowe w obszarze zatrudnienia. O tym, co jeszcze decyduje o konkurencyjności na rynku pracy w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej opowiada Andżelika Majewska, współzałożycielka i wiceprezes LeasingTeam Group.

Prawie dwie dekady na rynku pełnym wyzwań

Kompleksowość usług HR z pierwotnego celu przedsiębiorstwa stała się naszą kluczową przewagą na rynku pracy. Jesteśmy pracodawcą wyłącznie z polskim kapitałem, zatrudniamy profesjonalną kadrę w pięciu spółkach należących do grupy kapitałowej LeasingTeam, z których każda wyspecjalizowana jest w innym obszarze HR. Jednocześnie pozyskujemy dla naszych Klientów pracowników zewnętrznych – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa wspieramy za pomocą efektywnej rekrutacji, zatrudniania pracowników tymczasowych, outsourcingu usług i funkcji oraz kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej zwanej payrollem. Zapewniamy też dużą elastyczność w realizacji tych działań.

LeasingTeam Group w liczbach

• Ponad 550 Klientów w Polsce i za granicą.

• 1 592 pracowników dla jednego Klienta (jedna rekrutacja).

• 7,7 mln roboczogodzin rocznie wypracowywanych przez pracowników.

• 200-300 mln średnioroczny obrót w ciągu ostatnich 5 lat.

Zatrudnienie specjalistów i kadry zarządzającej

Zespoły ekspertów, które stworzyliśmy, cechuje doskonała znajomość rynku pracy poparta wieloletnim doświadczeniem i realizacją najbardziej złożonych projektów. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla, oferujemy outsourcing white-collar oraz usługę zastępstw pracowniczych Talent on Demand. Projekty rekrutacyjne każdorazowo dopasowujemy do specyfiki branżowej i potrzeb Klienta.

Współpracując z zagranicznymi firmami, które chcą rozwijać swój biznes w naszym kraju, umożliwiamy polskim pracownikom uczestnictwo w projektach i start-upach zakładanych przez firmy o ugruntowanej pozycji międzynarodowej.

LeasingTeam Group w liczbach

• Około 10 000 polskich pracowników oddelegowywanych do Klientów każdego miesiąca.

• Ponad 100 obsługiwanych lokalizacji w Polsce.

Rekrutacje międzynarodowe

Pracownicy zagraniczni są nieodłączną częścią polskiego rynku pracy, na którym w ostatnich latach zaszły duże zmiany. Najpierw pandemia, a następnie wojna na Ukrainie spowodowały wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Jednak nie usunęło to długofalowych luk kadrowych w wielu polskich przedsiębiorstwach.

Dla Klientów borykających się z niedoborem pracowników pozyskujemy odpowiednich kandydatów z zagranicy, sukcesywnie poszerzając naszą działalność o nowe rynki. Przeprowadzamy też kompleksową obsługę w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Od wielu lat delegujemy pracowników z Polski do Niemiec, zatrudniając ich w różnorodnych przedsiębiorstwach i branżach.

LeasingTeam Group w liczbach

• Około 1 000 zagranicznych pracowników oddelegowywanych do Klientów każdego miesiąca, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii.

• 9 oddziałów w Polsce.

Rozwiązania cyfrowe dla pracodawców i pracowników

Autorska platforma TalentPoint stworzona przez naszych ekspertów kompleksowo obsługuje i automatyzuje procesy HR, pozwalając zarządzać przebiegiem zatrudnienia na wszystkich etapach. Pracownik wypełnia jeden formularz online niezbędny do zawarcia umowy, a wprowadzone przez niego dane automatycznie przechodzą do systemu kadr i płac zintegrowanego z TalentPoint.

W ten sposób generujemy online nawet tysiąc umów dziennie. Zapewniamy pracodawcom sprawne i bezpieczne wejście do cyfrowego świata HR, w którym mogą odnaleźć się już dziś – nie czekając na wyzwania jutra.

TalentPoint w liczbach

• Prawie 9 000 aktywnych użytkowników.

• 14 000 wygenerowanych i podpisanych elektronicznie umów.

• 32 mln rozliczonych wynagrodzeń.

• 75 proc. krótszy czas na formalności przy zatrudnianiu.

• 60 h zaoszczędzonego czasu na czynnościach administracyjnych.

Najnowsze