28.7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

CSR zapobiega, działalność charytatywna leczy objawy

W ostatnim czasie powszechne stało się określanie wszystkiego, co firmy robią dla środowiska, jako CSR. Warto jednak wyodrębnić znaczącą różnicę między sporadycznymi akcjami charytatywnymi, a CSR-em, który w założeniu i w praktyce ma trwale zmieniać naszą rzeczywistość na lepsze.

Agnieszka Servaas

współwłaściciel VIVE Group, prezes zarządu, VIVE Management

Działalność charytatywna to ostatni punkt decyzyjny w firmie. To często pomysł na to, jak podzielić się zyskami. Tak rozumiana dobroczynność to jeden z finalnych kosztów biznesu. Jednocześnie CSR jest podstawą biznesu i odpowiada na pytanie: w jaki sposób firma może realizować swoje działania, aby zwiększyć swój pozytywny wpływ na środowisko?

Działania zapisane w DNA firmy 

Jak to wygląda w odniesieniu do Grupy VIVE? Nasze działania CSR zapisane są w DNA naszej firmy. Na pierwszy plan wysuwa się podstawowy fakt, który w naszym przypadku mówi, że prowadzenie biznesu = mniej odpadów tekstylnych w otoczeniu. My wykorzystujemy je ponownie albo przekształcamy w zupełnie nowe surowce. Dajemy im nowe życie, drugie, czwarte, dziewiąte. Przykładem są choćby sklepy VIVE Profit z niepowtarzalną odzieżą cyrkularną, czy nasz kompozyt VIVE Texcellence (tkaniny przetworzone na trwałe elementy służące do budowy pomostów, tarasów, ławek, stołów, czy wykańczania budynków), z którego już niedługo zostanie wyprodukowana strefa relaksu dla jednej z warszawskich szkół. I już to, samo w sobie, jest dobrym przykładem realnie prowadzonej polityki CSR. Kluczowe dla biznesu jest zidentyfikowanie źródła problemu i wdrożenie rozwiązania. Natomiast głównym zadaniem działalności charytatywnej jest przeciwdziałanie skutkom negatywnych zjawisk. Mówiąc w skrócie – CSR zapobiega chorobie, działalność charytatywna leczy objawy. Gdybyśmy w Grupie VIVE chcieli prowadzić jedynie działalność charytatywną, moglibyśmy np. sfinansować akcję polegającą na zbieraniu używanych tekstyliów. My robimy więcej. Działalność charytatywna ma oczywiście swoje miejsce w przestrzeni biznesowej. Niesie wiele dobrego i często jest jedynym sposobem przeciwdziałania skutkom szkodliwych działań. Natomiast patrząc dalekosiężnie – to właśnie CSR i działania o nie oparte mogą znacząco, trwale i korzystnie wpłynąć na otoczenie.

Zobowiązani do podejmowania działań 

Zwracając uwagę na VIVE Group, można zauważyć, że nie da się prowadzić tej firmy, rezygnując z celów CSR. Organizacja traktuje swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju niezwykle poważnie i czuje się, jako lider recyclingu, zobowiązana do podejmowania działań zarówno na rzecz środowiska, naszych pracowników, lokalnych społeczności, jak i edukacji rynku. To odróżnia CSR od wsparcia charytatywnego, z którego można się stosunkowo łatwo wycofać. Oczywiście nie zamierzamy tego robić i dobroczynność pozostaje ważnym elementem naszych działań. Ten element różnicujący zaznacza w klarowny sposób stopień jedności CSR z istotą prowadzonego biznesu.

Wracając do rozróżnienia wspomnianego na wstępie, dobroczynność pojawia się na końcu procesu biznesowego, jako jeden z finalnych wydatków. Ten sposób na podzielenie się wypracowanymi zyskami niesie oczywiście za sobą konkretne korzyści wizerunkowe. Jednak o wiele szerszym echem wśród odbiorców odbija się CSR rozumiany jako działanie biznesu trwale przeobrażające otoczenie: wzmacnia rozpoznawalność marki, zwiększa lojalność klientów i innych interesariuszy oraz pomaga utrzymać kluczowych pracowników. CSR ma ogromne znaczenie w budowaniu trwałych relacji z pracownikami. To oni aktywnie uczestniczą w społecznych działaniach i akcjach organizacji, które dają im poczucie satysfakcji i wypełnienia m.in. ekologicznej misji. To dzięki Nim VIVE Group realnie zamyka cyrkularny obieg, przez co zmniejsza się ilość odpadów tekstylnych w otoczeniu. Każdy z pracowników dokłada swoją cegiełkę do tworzenia lepszego jutra.

Przechodząc kolejne kroki analizy, trzeba pamiętać o najważniejszym aspekcie, który wyznacza i koordynuje obrany kierunek. Jest nim oczywiście człowiek. To osoby zarządzające firmami wyznaczają poziom odpowiedzialności w działaniach CSR organizacji. To od nich zależy, w jaki sposób poprowadzą firmę i jak dalece będą mogli nazwać ją odpowiedzialną społecznie. Realizacja działań charytatywnych to jeden ze sposobów, w jaki organizacja może korzystnie wpływać na otoczenie – ważne, żeby takie inicjatywy powstawały i były popularyzowane.

Działania charytatywne w połączeniu z akcjami CSR mogą zdziałać cuda i trwale zmienić rzeczywistość oraz dobrobyt społeczeństwa. Koniec końców każde, odpowiednio przemyślane zaangażowanie na rzecz interesu społecznego to dobry krok w stronę lepszego jutra. Warto o tym pamiętać budując wizerunek swojej marki.

Najnowsze