28.2 C
Warszawa
sobota, 20 lipca 2024

Koszty niespodziewanej rezygnacji z podróży można ubezpieczyć

Dodanie odpowiedzialności za COVID-19 do zakresu podstawowego i uproszczenie terminów przeznaczonych na zawarcie ubezpieczenia w zakresie kosztów rezygnacji to główne zmiany wprowadzone przez Generali Polska w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży.

– Podróżowanie zapewnia wspaniałe emocje, ale zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo starannie zaplanowanego urlopu, nie możemy pojechać na wakacje. Nieprzewidziane okoliczności, jak nagłe zachorowanie dziecka, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów i szereg innych zdarzeń losowych potrafią skutecznie pokrzyżować plany. Niepewność ta nasiliła się jeszcze w czasie pandemii. W Generali chcemy pomagać klientom w takiej sytuacji, by mogli ograniczyć przynajmniej skutki finansowe związane z anulowaniem lub przerwaniem podróży: ubezpieczenie „Generali, z myślą o  kosztach  rezygnacji z podróży” – mówi Grażyna Bilik,

W ramach podstawowego zakresu produktu Generali  obejmuje ochroną najczęściej występującą przyczynę rezygnacji z podróży  czyli nagłe zachorowanie w tym również zachorowanie na COVID-19. Nie jest wymagane, aby ubezpieczony lub współuczestnik podróży byli hospitalizowani. Oznacza to, że każdy stan, który nie rokuje wyzdrowienia do dnia rozpoczęcia podróży i w efekcie może spowodować jej odwołanie, podlega ochronie.

– Z naszych doświadczeń wynika, że w zgłoszeniach  najczęstszymi przyczynami odwołania podróży są zachorowania na anginę, grypę, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, ospę, zapalenie ucha. W takiej sytuacji ważne jest, aby klient posiadał wystawiony podczas wizyty przez lekarza dokument, który potwierdza diagnozę wraz z informacją od kiedy wystąpiły objawy, zastosowane leczenie i czas rekonwalescencji. Funkcję tę spełni również zwolnienie lekarskie, na którym podany jest szacunkowy czas leczenia lub zaświadczenie od lekarza potwierdzające  przeciwwskazania do podróży – wyjaśnia G. Bilik.

Nagłe zachorowanie czy nieszczęśliwy wypadek nie są jedynymi przyczynami, które uprawniają posiadacza ubezpieczenia Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży do ubiegania się o zwrot kosztów niewykorzystanego wyjazdu. Są nimi również m.in. zdarzenia losowe w miejscu zamieszkania, związane np. z kradzieżą dokumentów niezbędnych do wyjazdu.

Klient może również rozszerzyć ochronę o zaostrzenie chorób przewlekłych. Ubezpieczenie zawiera także szereg dodatkowych elementów. Przede wszystkim jest to produkt, który można nabyć osobno, niezależnie od podstawowego produktu turystycznego, zarówno w przypadku podróży zagranicznych, jak i przysłowiowych wczasów nad polskim morzem, w górach, czy innych wyjazdów w Polsce. Ubezpieczenie to nie zawiera franszyz ani udziałów własnych w szkodzie i w przypadku rezygnacji z podróży Klient może otrzymać zwrot nawet do 100% poniesionych udokumentowanych kosztów. Maksymalna suma ubezpieczenia może wynieść nawet 30 000 zł na osobę.

Na jednej umowie ubezpieczenia można zawrzeć kilka umów związanych z podróżą, jak np. umowę rezerwacji noclegów, biletów lotniczych oraz wynajmu auta, pod warunkiem, że wszystkie te umowy zostały zakupione czy zarezerwowane tego samego dnia. Dzięki temu klient może ubezpieczyć  również podróż organizowaną samodzielnie.

– Co warte podkreślenia ochroną obejmujemy również  umowy rezerwacyjne, które są zawierane na zagranicznych stronach internetowych i nie wymagamy, aby organizator czy przewoźnik miał siedzibę czy przedstawicielstwo w Polsce. Ochroną obejmujemy szeroki katalog umów rezerwacyjnych, np. czarter jachtu, wynajmu auta, bilet na wydarzenie kulturalne, dzięki czemu klient ma możliwość ubezpieczenia wielu planowanych wydatków.

Od teraz w Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży odpowiedzialnością w podstawowym zakresie ochrony objęte jest również zachorowanie na COVID19 (do tej pory było ryzykiem dodatkowo płatnym). Generali uprościło również terminy, w których można zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie kosztów rezygnacji.

Najnowsze