e-wydanie

1.7 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Rynek kapitałowy w obliczu wyzwań 

Rozmowa z Maciejem Trybuchowskim, prezesem zarządu KDPW i KDPW_CCP

Za nami rok 2022, szczególny we współczesnej historii, bo związany z wybuchem wojny w Ukrainie. Jaki był to rok dla polskiej gospodarki?

Rok 2022 był czasem pełnym wyzwań zarówno dla rynku kapitałowego, jak i całej gospodarki, wynikających z wojny w Ukrainie. Na naszych oczach dokonują się największe od zakończenia II wojny światowej zmiany geopolityczne, które wpływają na globalną gospodarkę, a co za tym idzie, także na rynek kapitałowy. Niemniej jednak w tym trudnym okresie udało się uzyskać w Polsce 4,9 proc. wzrost gospodarczy. Nie możemy jednak zapominać o szeregu czynników, które wpływają negatywnie zarówno na rynek kapitałowy, czy szerzej – finansowy oraz całą gospodarkę. Na horyzoncie pojawia się jednak iskierka nadziei na zakończenie wojny i plan odbudowy Ukrainy, a rynek kapitałowy powinien mieć do odegrania dużą rolę w tym procesie.

Jaka powinna być zatem rola rynku kapitałowego w procesie odbudowy naszego sąsiada?

Odbudowa ukraińskich miast i potencjału tamtejszej gospodarki będzie wymagała znacznych nakładów finansowych, szacowanych w tym momencie – bo wojna wciąż trwa – nawet na bilion dolarów, a rynek kapitałowy powinien odegrać znaczącą rolę w tym procesie. Polski rynek może służyć jako platforma finansowania ukraińskich spółek, czy miast (poprzez emisję obligacji komunalnych), ale także jako źródło pozyskiwania dodatkowych kapitałów przeznaczanych na budowanie potencjału polskich przedsiębiorstw, które powinny aktywnie uczestniczyć w odbudowie zniszczeń wojennych u naszego sąsiada.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych już współpracuje ze swoim ukraińskim odpowiednikiem.

Tak, zgadza się. Pod koniec ubiegłego roku KDPW oraz National Depository of Ukraine (NDU) podpisały umowę, na mocy której utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z ukraińskim rynkiem kapitałowym. Umowa ta otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych za pośrednictwem KDPW. W przyszłości możliwe jest także rozszerzenie naszego porozumienia o inne instrumenty finansowe jak np. obligacje korporacyjne, czy akcje.

KDPW publikuje dane o liczbie rachunków maklerskich. Jaki pod tym względem był rok 2022?

Chociaż za nami trudny rok, nie tylko dla warszawskiej giełdy, ale dla większości parkietów, nie odstraszał on inwestorów indywidualnych. W minionym roku liczba rachunków maklerskich wzrosła aż o 230 tysięcy. Mimo spadającego udziału inwestorów detalicznych w obrotach na Rynku Głównym GPW (z 24 proc. w I półroczu 2021 r. do 18 proc. w analogicznym okresie roku 2022) giełda przyciąga młodych. Z ostatniego badania OBI, organizowanego co roku przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynika, że blisko 41 proc. ankietowanych jest w wieku do 35 lat. Jeszcze pięć lat temu odsetek ten oscylował w okolicach 30 proc. Inwestorzy indywidualni zaczęli także postrzegać rynek kapitałowy jako zabezpieczenie na przyszłość – jak wynika z tegorocznego badania OBI, aż 41,5 proc. ankietowanych za motywację do inwestowania traktuje oszczędzanie na emeryturę. To aż dwa razy wyższy poziom niż 5 lat temu.

A jaki był to rok dla Grupy KDPW?

Dla Grupy KDPW 2022 był rokiem pełnym wyzwań i nowych projektów, które obie spółki – KDPW oraz KDPW_CCP – zakończyły sukcesem. Do najważniejszych z nich zaliczyłbym rozpoczęcie rozliczania transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland przez KDPW_CCP oraz wprowadzenie przez izbę rozliczeniową nowego systemu do rozliczeń derywatów OTC. To nasze autorskie rozwiązanie. Z kolei w KDPW wprowadzone zostały zmiany związane z dostosowaniem do wymogów europejskiego rozporządzenia CSDR w zakresie tzw. dyscypliny rozrachunku. Rozwijaliśmy także Portal danych, dodając do niego 6 kolejnych raportów statystycznych. Był to także dobry rok dla naszego repozytorium transakcji EMIR: o 30 proc. zwiększyła się liczba zagranicznych uczestników repozytorium, a o 40 proc. – liczba przyjętych raportów. W minionym roku Grupa KDPW rozpoczęła również rozliczenie i rozrachunek transakcji z rynku GlobalConnect, uruchomionym przez GPW.

Najnowsze