19.7 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Firmowi Ambasadorzy CSR – nie tylko obowiązujący trend, ale i przyszłość społecznej odpowiedzialności biznesu

Za kilka miesięcy pierwsze firmy w naszym kraju przedstawią raporty dotyczące swoich działań ESG w ramach obowiązkowego raportowania niefinansowego. Dyrektywa CSRD gwarantuje, że działania biznesów w obszarze dbania o środowisko, wnoszenia istotnego wkładu do społeczeństwa i dbania o właściwe zarządzanie, staną się mierzalne i porównywalne. 

Kluczowe jest jednak pytanie o to, co mają raportować przedsiębiorstwa – w jaki sposób mają być realizowane działania firmy, która jest odpowiedzialna społeczne? Doświadczenia wielu firm – nie tylko korporacji, ale i małych biznesów – pokazują, że działania CSR, które przynoszą najlepsze efekty i korzyści dla firmy to te, które są spójne z jej misją i wizją i są realizowane przez pracowników. Dbanie o ich dobrostan wraz z polityką ‘DEI’ (Diversity, Equity i Inclusion) obecnie jest również jednym z ważniejszych trendów w CSR. Realizacja działań w każdym z obszarów składających się na ESG – dbanie o środowisko, bycie firmą, która wnosi wartość dodaną do społeczeństwa, dzieli się swoim know-how i zmienia życia ludzi na lepsze, oraz dbanie o właściwe zarządzanie organizacją – nie jest możliwa bez udziału pracowników.

Przestrzegać firmowych zasad i wartości

To oni muszą przestrzegać firmowych zasad i wartości, by przedsiębiorstwo prawidłowo funkcjonowało na rynku i odnosiło sukcesy. To pracownicy są wizytówką danej firmy, będąc bardzo często w pierwszym kontakcie z klientami. Realizują misję i wizję swojego przedsiębiorstwa w praktyce każdego dnia.

Jednak największy wpływ pracowników w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu jest widoczny w przypadku działań charytatywnych. Oddolne akcje realizowane przez zespół, które szybko rozwiązują problemy lokalnych społeczności, są odpowiedzią na konkretne potrzeby – takie działania niosą realną pomoc i są sensem CSR.

Pracownicy to niezbędne ogniwo w działaniach CSR i raportowaniu ESG. Dlatego każdy pracodawca, który wdrożył politykę sustainability, powinien również w kompleksowy sposób zadbać o swój zespół. Chodzi o działania w trzech obszarach:

• tworzenie przyjaznego i otwartego miejsca pracy – funkcjonująca polityka ‘DEI’ na co dzień, dbanie o komfort pracowników i ich dobrostan,

• dbanie o kompetencje pracowników – tworzenie pracownikom możliwości rozwoju,

• pozostawienie pracownikom przestrzeni na działania – np. w obszarze CSR czy rozwijania swoich pasji.

Ten „przepis” działa w praktyce, o czym świadczy najlepiej przykład Intrum. W najnowszym badaniu satysfakcji pracowników, we wskaźniku Wellbeing Index firma uzyskała aż 88/100 pkt, a w eNPS1 oceniającym atrakcyjność marki pracodawcy +58 pkt. Wyniki te są zdecydowanie wyższe, niż wskazują benchmarki dla firm w Europie.

1. Employee Net Promoter Score – punktacja od -100 do +100 pkt.

Materiał partnera

Najnowsze