e-wydanie

2.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

Specjalizacja produktowa w obszarze ubezpieczeń finansowych – korzyści ze współpracy z brokerem

Wielu brokerów na rynku posiada specjalizacje branżowe, które są wyznaczane zgodnie z podziałem na tradycyjne linie ubezpieczeń, takie jak ubezpieczenie mienia i OC, ubezpieczenia życiowe czy ubezpieczenia komunikacyjne. Takie podejście jest zgodne z prezentowanym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która określa podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń. 

Niewielu brokerów posiada specjalizację produktową skupioną wyłącznie na liniach finansowych, które w gruncie rzeczy obejmują produkty ubezpieczeniowe zawierające w sobie różne rodzaje ryzyka od różnego rodzaju strat finansowych, poprzez OC i utratę zysku, czy koszty ochrony prawnej.

W Marsh posiadamy dedykowany Dział FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) & PEMA (fuzje i przejęcia). W ramach kompetencji Zespołu znajduje się szereg ubezpieczeń określanych, jako ubezpieczania finansowe, w szczególności: ubezpieczenia Członków Władz Spółek Kapitałowych (D&O), Ubezpieczenia Odpowiedzialności Zawodowej (PI) w tym obowiązkowe ubezpieczenia grup zawodowych takich jak np. adwokaci lub radcowie prawni, Ubezpieczenia Crime/PI instytucji finansowych, Ubezpieczenia Cyber, czy Ubezpieczenia Ryzyk Skarbowych. Ponadto bardzo ważną cześć naszego biznesu stanowią ubezpieczenia tzw. ryzyk transakcyjnych (W&I), które zabezpieczają transakcje od strony ubezpieczeniowej oraz coraz bardziej popularne w Polsce ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości tzw. title Insurance, czy ubezpieczenia znanych ryzyk podatkowych.

Warto również dodać, że Marsh był pierwszą firmą brokerską w Polsce, która wprowadziła do swojej struktury tego rodzaju specjalizację i obecnie Praktyka Marsh FINPRO & PEMA jest największą tego typu praktyką brokerską na świecie i w Polsce. Aktualnie w skali globalnej skupiamy ponad 1000 specjalistów, w tym 25 specjalistów w Marsh Polska.

Najnowsze