13.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Deloitte oszacował wpływ Strabag na rozwój polskiej gospodarki

Jedna z wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradcze na świecie, opublikowała raport przedstawiający wpływ spółki Strabag na rozwój polskiej gospodarki. Ekspercka analiza Deloitte, sporządzona na podstawie modeli ekonometrycznych, pokazuje, że w samej firmie powstaje ponad 1,16 mld PLN wartości dodanej, czyli najważniejszej części składowej PKB.

Firma zatrudnia prawie 6,8 tys. wysoko płatnych miejsc pracy – przeciętne wynagrodzenie osób pracujących w Strabag w 2022 r. było o ¼ wyższe niż średnia dla dużych firm. Znacząca wartość dodana i wysokie płace oznaczają ponad 0,71 mld PLN wpływów z podatków i składek dla budżetu państwa i całych finansów publicznych. To kwota pozwalająca na wypłatę emerytur dla prawie 28 tys. seniorów.

Współpraca z 5 tys. poddostawców oraz płace wypłacane przez firmę i jej kooperantów generują dalsze 6,1 mld PLN wartości dodanej oraz podtrzymują 53 tys. miejsc pracy. W efekcie łączna wartość dodana dla polskiej gospodarki to ponad 7,27 mld PLN. Kwota ta odpowiada równowartości 0,28 proc. polskiego PKB w 2021 r.

Deloitte oszacował, że każdego dnia z obiektów wybudowanych przez Strabag w Polsce korzysta ponad milion osób. Spółka prowadzi średnio 600 realizacji rocznie. Wykorzystywane są na nich najnowsze rozwiązania technologiczne, opracowane zarówno za granicą czy na rodzimym rynku. Strabag to lider w zakresie digitalizacji w budownictwie. Pracuje zgodnie z metodologią BIM dla procesu realizacji budowy, wykorzystuje drony na budowach, działa na bazie cyfrowego placu budowy, digitalizuje dokumentację budowlaną oraz optymalizuje logistykę i procesy budowlane. Posiada własne laboratorium, którego celem jest rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii podczas realizacji projektów np. tworzenia nawierzchni dróg. Wśród opracowanych przez firmę rozwiązań są m.in. długowieczne drogi asfaltowe, świecący asfalt, asfalt modyfikowany gumą czy nawierzchnie betonowe zbrojone prętami z włókna szklanego. Szeroka skala działalności oraz innowacyjność stosowanych rozwiązań pozwalają na efektywną i odpowiedzialną społecznie realizację najbardziej skomplikowanych projektów.

Strabag odpowiada za blisko 40 proc. wybudowanych autostrad w Polsce i ponad 20 proc. dróg ekspresowych – w efekcie co czwarty kilometr dróg szybkiego ruchu w Polsce został wybudowany przez spółkę. Nowe drogi przyczyniają się do rozwoju gospodarki, skracając czas i koszt podróży oraz transportu towarów. Efektem tego jest rozwój relacji handlowych z sąsiadującymi państwami oraz wyrównywanie szans między poszczególnymi regionami Polski.

Raport Deloitte zawiera również opis działań Strabag na rzecz modernizacji kolei w Polsce. Przebudowane przez firmę dworce – Katowice oraz Warszawa Wschodnia – są w czołówce najczęściej używanych obiektów tego typu w kraju, a prowadzona przebudowa linii E30 radykalnie usprawni ruch kolejowy w Krakowie. Realizowane projekty kolejowe oraz tramwajowe stanowią ważny wkład spółki w rozwój przyjaznego dla środowiska transportu zbiorowego.

Kluczowym obszarem działalności Strabag jest realizacja projektów na zlecenie samorządów. Spółka jest najbardziej zaangażowaną w inwestycje samorządowe firmą budowlaną w Polsce. 80 proc. wszystkich swoich kontraktów realizuje właśnie na ich zlecenie. Efektem tej współpracy we wszystkich województwach są nowe drogi lokalne i ulice oraz liczne obiekty użyteczności publicznej, jak np. szpitale czy szkoły. W ostatnich latach szczególnie intensywnie rozwija się współpraca firmy z samorządami Polski Wschodniej i Północnej, co sprzyja zmniejszeniu luki rozwojowej tych regionów względem reszty kraju.  W latach 2015-2023 STRABAG zrealizował około 3 tys. projektów samorządowych, o łącznej wartości prawie 15 mld zł.

Działania spółki odpowiadają na wyzwania przyszłości. Strategicznym celem firmy jest osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej. Grupa na całym świecie podejmuje się realizacji 250 innowacyjnych projektów, które mają wspierać transformację koncernu w kierunku zrównoważonego rozwoju, ograniczając zużycie zasobów, w tym energii elektrycznej czy wody, na potrzeby prowadzonych budów, wykorzystując ponownie odpady czy minimalizując ślad środowiskowy i zwiększając efektywność procesu budowlanego.

Obliczenie efektów ekonomicznych działalności Strabag zostało przeprowadzone na podstawie modelu kalkulacyjnego przygotowanego na bazie tzw. tablic przepływów międzygałęziowych. Model ten odzwierciedla zależności między gałęziami gospodarki i pozwala oszacować, jakie efekty w całej gospodarce generuje działalność spółki w takich kategoriach jak: wartość dodana, zatrudnienie i dochody gospodarstw domowych. Wyliczany na podstawie rachunku zysków i strat wpływ bezpośredni firmy (wartość dodana powstająca w firmie) za pomocą modelu jest uzupełniany o wpływ pośredni firmy (wpływ zakupów firmy u poddostawców na gospodarkę kraju) i indukowany (wpływ wydatków pracowników Strabag oraz pracowników poddostawców na gospodarkę kraju). Struktura powiązań Strabag z resztą gospodarki została oszacowana na podstawie najnowszych dostępnych danych zakupowych. Do wyliczenia wartości dodanej wytworzonej bezpośrednio w Strabag wykorzystano dane finansowe spółki za 2021 rok. Analizę przeprowadził Zespół Sustainability & Economics Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k., w okresie luty-marzec 2023 r.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze