e-wydanie

2.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

Pekao Leasing coraz silniejszym graczem na rynku leasingu

Z Krzysztofem Zgorzelskim, prezesem zarządu PEKAO LEASING, rozmawia Justyna Szymańska.

Jak wygląda dziś rynek leasingu w Polsce? Jakie trendy dominują?

Rynek leasingu w Polsce stanowi odzwierciedlenie aspiracji inwestycyjnych przedsiębiorstw, zarówno tych mikro, jak i małych i średnich firm, ale również i dużych korporacji. Leasing stanowi bowiem dogodną dla firm formę finansowania inwestycji. Leasing tradycyjnie finansuje głównie pojazdy, które stanowią około 80 proc. rynku leasingu. Przy odnotowywanych wstecz zdarzeniach, jakie wpływały na terminowość dostaw, ale także i dostępność pojazdów na rynku dostrzegalny jest w pierwszym półroczu tego roku 27 proc. wzrost sprzedaży pojazdów lekkich i 16 proc. pojazdów dostawczych. Dla pozostałych przedmiotów leasingowych widać stabilizację bądź również wzrost. Prognozuje się, iż w stosunku do ubiegłorocznego wyniku branży, jaki był praktycznie powtórzeniem 2021 roku, to 2023 rok odnotuje 16 proc. wzrost.

Struktura portfela Pekao Leasing jest ukierunkowana na bardziej indywidualne podejście do klienta, a zatem cechuje go większy udział maszyn i urządzeń wynoszący 41 proc. w 2022 roku. Wracając do dynamiki sprzedaży, mamy aspiracje, aby rosnąć bardziej dynamicznie niż rynek.  Mając zgrany zespół profesjonalistów, wypracowane know-how i wręcz doskonałą współpracę z naszym właścicielem, czyli Bankiem Pekao, czego potwierdzeniem są ubiegłoroczne wyniki spółki, tj. wzrost o 16 proc. vs. 0,1 proc. rynek – to uważam, iż wartością dla klientów jest już samo zwrócenie uwagi na tak solidnego partnera, jakim jest Pekao Leasing i zapoznanie się z naszą ofertą.

Rynek leasingu w Polsce doświadcza wpływu cyfryzacji i nowych technologii. Wprowadzane są innowacyjne rozwiązania, m.in. w Pekao Leasing uruchomiliśmy i rozwijamy Portal Klienta, płatności online, jak również Contact Center.

Co determinuje zmiany zachodzące na rynku leasingu?

Rynek leasingu jest dosyć specyficzny, gdyż stanowi odpowiedź na popyt na finansowanie zgłaszany przez przedsiębiorców chcących inwestować w swoje firmy.

Zatem jeśli inwestycja danego przedsiębiorcy oznacza przygotowanie biznesplanu w horyzoncie kilkuletnim, to warto by było, aby mógł on w tym okresie i aspekcie funkcjonować na w miarę stabilnych warunkach. Zmiany otoczenia gospodarczego, jakie wpływają na pewność procesu inwestycyjnego to z perspektywy leasingu trzy główne płaszczyzny: legislacyjna, kosztu pieniądza oraz tendencja szeroko rozumianej digitalizacji. Te obszary jednak często się przenikają i tak przykładowo aktywność firm leasingowych i atrakcyjność wynikająca z digitalizacji procesu sprzedaży jest ograniczana poprzez konieczność dochowania formy pisemnej zawieranych umów leasingu. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pojawiły się co prawda trzy projekty zmian w kodeksie cywilnym dopuszczające formę dokumentową zawierania umów leasingowych – żaden jednak nie spotkał się z przychylnością i zrozumieniem. Dopuszczenie formy dokumentowej to zmiana oczekiwana przez przedsiębiorców, a przez to nieunikniona.

Warto podkreślić, iż w formie leasingu przedsiębiorcy w 2022 roku sfinansowali inwestycje o wartości 88,1 mld PLN, a za rok bieżący spodziewane jest przekroczenie 100 mld złotych. Mówimy tutaj naprawdę o znaczącym dla gospodarki obszarze aktywności sektora finansowego, wpływającym na wzrost polskiej gospodarki. Odnosząc się do pozycji Pekao Leasing na tle branży, można powiedzieć, iż spółka po repolonizacji odrobiła pracę domową i koncentruje się na ekspansji rynkowej, odnotowując z każdym okresem znacznie wyższe dynamiki niż rynkowe. Potwierdza to jej wzrost udziału w rynku, który po pierwszym półroczu przekroczył 7 proc.

Dla kogo przeznaczony jest leasing? Jakie warunki musi spełnić klient, żeby móc nawiązać współpracę z Pekao Leasing?

Leasing jest dogodną formą finansowania inwestycji przez przedsiębiorców. Do sfinansowania swojego pomysłu na rozwój biznesu w zakresie pozyskania samochodu, innego pojazdu, czy też maszyny bądź urządzenia wystarczy mieć dobry biznesplan i pozytywną historię finansową, z której wynikać będzie zdolność do obsługi zadłużenia. Ważne jest także samo aktywo. W ramach transakcji to firma leasingowa staje się właścicielem, a przedsiębiorca staje się korzystającym. Ważnym elementem jest bowiem także identyfikacja, czy leasingowane aktywo jest na tyle uniwersalne, iż istnieje na nie atrakcyjny rynek wtórny. Następnie przedsiębiorcy pozostaje już tylko płacić terminowo zobowiązanie i korzystać z leasingowanego przedmiotu w celu rozwoju swojej działalności, tak aby móc wrócić z pomysłem na jej dalszy rozwój. Jeśli będzie on finansowany leasingiem, to tym bardziej zapraszamy takich klientów, którzy pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę. Miarą takiej oceny jest uzyskanie przez Pekao Leasing nobilitującego Godła „Teraz Polska” za usługę leasingu oraz za nowoczesne rozwiązania gwarantujące najwyższą jakość w posprzedażowej obsłudze klienta. Co oznacza, iż klienci nam ufają i często wielokrotnie wracają do sprawdzonego partnera.

Zatem, aby skorzystać z oferty Pekao Leasing, wystarczy skontaktować się z najbliższym dla danego przedsiębiorcy oddziałem Spółki lub oddziałem Banku Pekao, bądź poprzez stronę internetową lub po prostu napisać maila. Na pewno skontaktuje się właściwy doradca, którego profesjonalizm przekona do skorzystania z naszej oferty.

Zapraszam do kontaktu wszystkich przedsiębiorców, chcących rozwijać swoje biznesy.

Co z perspektywy czasu trwale w funkcjonowaniu branży leasingowej zmieniły pandemia i wojna w Ukrainie?

W okresie pandemii wiele firm zmniejszyło swoją aktywność inwestycyjną i przesunęło priorytety finansowe na rzecz zachowania płynności.

Branża leasingowa w Polsce jest barometrem gospodarki. Zatem jeśli zarówno pandemia, jak i wojna na Ukrainie wywarły istotny wpływ na polską gospodarkę oraz działalność polskich przedsiębiorców, także i firmy leasingowe odczuły to w swojej działalności. Pandemia spowodowała nie tylko skokowy spadek popytu na leasing, ale także zakłóciła funkcjonujące w gospodarce światowej łańcuchy dostaw. To jednak była także i szansa dla naszych polskich przedsiębiorców. Pandemia pokazała, iż niższe koszty pozyskania kluczowych dla danej gospodarki komponentów nie są warte ponoszenia ryzyka przerwania dostaw ze względu na znaczną odległość, z jakiej był transportowany towar. Ponadto wraz ze wzrostem odległości dodatkowo rośnie ślad węglowy tego towaru, który wpływa na środowisko naszej planety. Stąd wiele koncernów i przedsiębiorców z Europy Zachodniej w obliczu przerwania łańcuchów dostaw zaczęło poszukiwania partnerów w bliższej odległości i bardzo często wybierali polski rynek. Przyczyniło się to także do decyzji inwestycyjnych polskich przedsiębiorców podnoszących ich potencjał wytwórczy. Wpłynęło to w jakiejś części na odbicie rynku leasingu już w drugim roku trwania pandemii o 30,7 proc.

Natomiast wojna na Ukrainie wpłynęła na wzrost cen surowców energetycznych i dostępność niektórych produków, co miało wpływ na branżę leasingową. Niepewność na temat dalszych jej losów powodowała wstrzymanie inwestycji i aktywności przedsiębiorców. Ponadto w pierwszych tygodniach wojny Polacy, ale i polscy przedsiębiorcy skoncentrowali się na pomocy dla uchodźców szukających w Polsce pomocy. Pekao Leasing nie pozostawał obojętny na tę potrzebę i przekazywał darowizny w postaci dofinansowania, jak również rzeczowe świadczenia pod konkretną potrzebę, w tym poprzez zakup plecaków i wyprawki do szkoły dla dzieci z Ukrainy.

Podsumowując oba zdarzenia wpłynęły na rynek leasingu, w podobnych obszarach, jak i u innych przedsiębiorców. Praca zdalna wymusiła digitalizację procesów wewnętrznych. Większe oczekiwanie rynku co do korzystania z kanałów elektronicznych oraz uniwersalność wynikająca z szerokiej dostępności do wiedzy poprzez Internet trwale wpiszą się w funkcjonowanie branży leasingowej i jej klientów.

Jak nowoczesne technologie zmieniają funkcjonowanie Państwa firmy i całego sektora?

Technologie umożliwiają automatyzację wielu procesów związanych z obsługą klienta, analizą kredytową i zarządzaniem umowami. Dzięki temu firmy leasingowe mogą skrócić czas potrzebny na przyznawanie leasingu, co z kolei poprawia obsługę klienta i efektywność operacyjną.

Nowe technologie są pomocne w działaniu firm nastawionych na plasowanie na rynku usługi powtarzalnej, standardowej, ale nastawionej na indywidualne podejście. Pozyskanie klienta to jedno, a drugie to jego obsługa. W Pekao Leasing klienci mają do dyspozycji Portal Klienta, którego funkcjonalności zostaną niebawem istotnie rozbudowane w oczekiwaną przez Klientów stronę. Również czas obsługi klienta – na wydanie decyzji jest istotnym czynnikiem wyboru finansującego przez przedsiębiorców i tutaj pracujemy nad automatyzacją procesów.

Istotnym aspektem pozostaje zagadnienie pozyskania klienta i zawarcia z nim umowy także w sposób cyfrowy. Branża, ale przede wszystkim klienci, oczekują na tę zmianę, która będzie istotnym krokiem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, których pandemia nauczyła w sposób swobodny, ale i świadomy z korzystania z elektronicznych narzędzi. Przedsiębiorcy wielokrotnie wyrażają zdziwienie, czemu ustawodawca nie dopuścił do obrotu prawnego formy dokumentowej zawierania umów leasingu. Stanowi to istotną barierę biurokratyczną dla rozwoju branży, ale przede wszystkim polskich przedsiębiorców otwartych na przemyślane i odważne inwestowanie w swoje firmy lub korporacje.

Działania rozwojowe w Pekao Leasing, jakie zostały wprowadzone oraz te, które są w planach i angażują pracowników w ich realizację, pozwoliły na wypracowanie ponad 35 proc. dynamiki sprzedaży po pierwszym półroczu, co jest widoczne na rynku leasingu.

            Materiał partnera

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze