e-wydanie

5.4 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2024

ESG w praktyce 

Raport ESG za rok 2022 to druga w historii Grupy Kapitałowej Elemental publikacja, która kompleksowo przedstawia podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. 

W raporcie podsumowujemy działania w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz przejrzystość struktur i mechanizmów zarządzania w holdingu. Prezentujemy nasze aktywności na rzecz neutralności klimatycznej, pokazujemy również jak Elemental Holding dba o swoich pracowników i tworzy bliskie relacje z interesariuszami. Wybrane obszary działalności gospodarczej Grupy opisane w Raporcie realizują cele środowiskowe, w tym łagodzenie zmian klimatu, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.

Działalność prośrodowiskowa zapisana w DNA

Jako firma, która od początku swojego istnienia działalność prośrodowiskową ma zapisaną w swoim DNA, działamy aktywnie na rzecz upowszechnienia koncepcji odpowiedzialnego biznesu i włączamy się we wspólny wysiłek na rzecz wskazywania i propagowania pozytywnych inicjatyw w tym obszarze.

Grupa Kapitałowa Elemental jest organizacją o globalnym zasięgu, nowocześnie zarządzaną, działającą w obszarze gospodarki surowcami i „urban mining”. Z tego powodu dbanie o szczegółowe raportowanie pozafinansowe działań jest naszym obowiązkiem i koniecznością. Jest to ważne dla naszych interesariuszy — inwestorów, partnerów biznesowych, instytucji finansowych, władz i społeczności lokalnych czy wreszcie organów kontrolnych i mediów. Jako Elemental Holding dbamy o środowisko, społeczeństwo i budujemy ład korporacyjny zgodny z duchem naszych czasów. Sądzę, że nasza firma jest dobrym przykładem organizacji, która skutecznie wdrożyła zintegrowane podejście ESG.

W obliczu wyzwań

Opisując w raporcie nasz model biznesowy i strategię zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na globalne wyzwanie, jakim jest dostęp do surowców, w szczególności metali ziem rzadkich. Wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom, dostarczając metale strategiczne z grupy platynowców (PGM), m.in. platyny, palladu, rodu, a także złota i srebra pozyskane w procesie recyklingu odpadów w ramach różnych segmentów biznesowych. Dodatkowo działalność naszej Grupy obejmuje recykling metali nieżelaznych. Mając na uwadze wdrażaną politykę UE w zakresie obiegu zamkniętego, nasza Grupa inwestuje w kolejny segment – recykling baterii litowo-jonowych. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę zakładu w Zawierciu – pierwszego w Unii Europejskiej kompleksowego zakładu recyklingu baterii samochodowych do pojazdów elektrycznych. Chcemy być częścią rewolucji w motoryzacji i aktywnie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju elektromobilności. Nasza strategiczna inwestycja na południu Polski istotnie ograniczy ryzyko związane z dostępem do zasobów kluczowych dla gospodarki metali, w tym litu – pierwiastka niezbędnego do produkcji baterii. Zakład spełnia wszystkie standardy środowiskowe i w sposób zrównoważony będzie pozyskiwać nie tylko lit, ale także inne trudno dostępne pierwiastki, takie jak nikiel, kobalt, platynę, pallad czy rod. Proponowany przez nas proces recyklingu e-odpadów w wymierny sposób przekłada się na ochronę ekosystemu.

Zrównoważony rozwój 

W Grupie Elemental na co dzień dbamy o działanie w sposób zrównoważony. W ubiegłym roku zwiększyliśmy zatrudnienie w firmie niemal o jedną piątą, mamy stabilny, dynamicznie rozwijający się zespół, a współczynnik rotacji w Grupie waha się na poziomie ok. 20 proc. Wśród zatrudnionych co piąty pracownik jest kobietą. To wysoki wynik biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której przeważa praca fizyczna oraz obsługa maszyn i urządzeń. Chętnie angażujemy się w działania CSR, w tym akcje charytatywne. Od lat pozostajemy partnerem Polskiego Związku Triathlonu oraz sponsorem międzynarodowych zawodów triathlonowych Tri Series, dając impuls do rozwoju polskiego triathlonu.

Najnowsze