19.7 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca 2024

ESG w strategiach biznesowych – konieczność, ale i źródło korzyści

Z Pawłem Trętowskim, p.o. wiceprezesa zarządu kierującego pracami zarządu Banku Ochrony Środowiska, rozmawiała Justyna Szymańska.

Kwestie ESG od dłuższego czasu znajdują się w centrum uwagi biznesu. Firmy coraz częściej uwzględniają te aspekty w swoich strategiach rozwojowych. Z czego to wynika?

Rzeczywiście tematyka ESG stała się przedmiotem częstych dyskusji w środowiskach biznesowych, które w coraz większym stopniu w swoich planach rozwoju biorą pod uwagę czynniki środowiskowe, społeczne oraz z zakresu ładu korporacyjnego. Dzieje się tak z kilku powodów.

Podstawowym z nich jest fakt, że Unia Europejska – dążąc do realizacji ambitnych celów klimatycznych – wprowadza regulacje, które zobowiązują przedsiębiorstwa do mierzenia i raportowania różnorakich czynników ESG, w tym liczenia śladu węglowego. Firmy, które nie dostosują się do nowych wymogów, nie tylko będą narażone na kary administracyjne, ale staną się też mniej atrakcyjne w oczach potencjalnych partnerów biznesowych, zleceniodawców czy inwestorów. Będą miały również większe trudności w uzyskaniu finansowania swojej działalności.

Odpowiedzialność społeczna marek staje się coraz ważniejsza dla różnych grup interesariuszy, z konsumentami na czele, którzy także oczekują od firm zmian w tym kierunku. Ponadto mierniki pozafinansowe odgrywają coraz istotniejszą rolę przy ocenie ryzyka i wycenie spółek.

Warto mieć jednak świadomość, że zainteresowanie ESG bardzo często nie jest motywowane przymusem – firmy widzą także liczne korzyści z tej zmiany podejścia do prowadzenia biznesu.

Jakie to są korzyści?

Zaangażowanie w obszarze ESG należy postrzegać jako inwestycję. Działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju buduje długoterminowo wartość firmy.

Wdrożenie polityki środowiskowej może przykładowo prowadzić do redukcji kosztów, np. dzięki zmniejszeniu zużycia energii czy innych zasobów. Budowa filaru społecznego wzmacnia fundamenty kultury organizacyjnej, rozwija relacje z otoczeniem, a poprzez zwrócenie uwagi na dobro pracowników pozwala zwiększać ich zaangażowanie i lojalność, z korzyścią dla rozwoju i efektywności firmy. Z kolei dzięki wdrożeniu najlepszych praktyk z zakresu ładu korporacyjnego firma jako organizacja działa sprawniej i jest atrakcyjniejsza dla pracowników i innych interesariuszy. Poza tym, wdrożenie narzędzi oceny ESG pozwala identyfikować oraz ograniczać ryzyka związane z działalnością firmy.

Patrząc z innej perspektywy – zaniedbania w obszarze ESG będą powodować odcinanie firm od źródeł finansowania. Sektor finansowy podlega bowiem pod unijne regulacje nawet w większym stopniu niż inne podmioty, dlatego sam dążąc do ograniczania swojego negatywnego wpływu na środowisko, również dokonuje zmian w swoim portfelu kredytowym. Trend ten jest zauważalny w całym sektorze bankowym, który ogranicza finansowanie „brudnych” inwestycji i coraz bardziej koncentruje się na projektach przyjaznych środowisku.

A jak BOŚ podchodzi do kwestii ESG?

Mamy ambicje być liderem zielonych przemian w Polsce, stąd jest to obszar będący integralnym elementem dalszego rozwoju banku. Mamy wypracowaną strategię ESG i regularnie publikujemy raporty przedstawiające działania banku w tym obszarze.

Poprzez realizację strategii ESG chcemy nie tylko zmniejszać nasz negatywny wpływ na środowisko, ale również wykorzystując nasze unikalne doświadczenie, kompetencje oraz produkty, kompleksowo pomagać naszym partnerom rozwijać się, przy jednoczesnym wspieraniu realizacji ich celów klimatycznych.

Najlepszym potwierdzeniem naszego poważnego podejścia do kwestii społecznych, środowiskowych i z obszaru ładu korporacyjnego jest rating przyznany przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics. Pod koniec 2022 roku BOŚ otrzymał ocenę ESG Risk na poziomie 14,2, co oznacza, że ryzyko ESG banku zostało uznane za niskie. Przyznana ocena plasuje BOŚ w gronie 9 proc. najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym i zarazem w gronie 8 proc. spośród ponad 15,5 tys. wszystkich firm na całym świecie w badaniu Morningstar Sustainalytics.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze