e-wydanie

7.9 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Czy ESG jest już standardem? Debata podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu

„ESG – standard w nowoczesnym biznesie?” Tak brzmiał tytuł debaty, która odbyła się 6 września podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jej uczestnicy bynajmniej nie udzielali jednobrzmiąco entuzjastycznych odpowiedzi, wskazując na złożoność wdrażania ESG.

Moderowana przez Urszulę Jóźwiak, Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego debata, wpisała się w gęsty cykl dyskusji wypełniających – organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich – Forum Ekonomiczne, które w tym roku odbyło się pod hasłem: „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”.

W panelu uczestniczyli Fabrizio Zucca, Profesor Uniwersytetu Bocconi, Marcin Stopa, Członek Zarządu ds. Inwestycji i Organizacji w Lidl Polska, Michał Perlik, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Finansami w Orlen S.A., Arkadiusz Mierzwa, Dyrektor ds. Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju w Jeronimo Martins Polska, właścicielu sklepów Biedronka oraz Tomasz Cudny, Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa/JSW.

Czy ESG ma przyszłość?

Wprowadzając do debaty prezes Urszula Jóźwiak zauważyła, że ESG, czyli czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji staje się pewnego rodzaju wyznacznikiem i kierunkiem, w którym zmierzają wszystkie nowoczesne firmy i organizacje. Potrzeba tych zmian wydaje się nieuchronna. Nowoczesny świat wymusza na właścicielach korporacji wprowadzenie pewnych standardów. Czy tak będzie z ESG?

W trakcie dyskusji przedstawiciele świata dużego biznesu generalnie potwierdzali gotowość do raportowania wpływu na środowisko (E), działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością (S) i ład korporacyjny (G). Problemy mogą mieć mniejsze firmy, które dopiero przygotowują się do raportowania a będą włączane w łańcuchy zrównoważonych dostaw.

ESG to już biznes

Zdaniem prof. Fabrizio Zuccy, rozwijane z CSR i filantropii założenia ESG pozwalają zapobiegać zagrożeniom płynącym dla środowiska, społecznego otoczenia i corporate governance. Jak pokreślił, dziś społeczna odpowiedzialność to nie jest to już tylko filantropia, lecz część biznesu a firmy muszą zmieniać model działania by być organizacjami zrównoważonymi. W opinii włoskiego uczonego pokutuje przekonanie, że zrównoważony rozwój jest dobry dla firm zamożnych i dużych, tymczasem trzeba będzie raportować cały łańcuch produkcji i dostaw, co nie jest łatwe, także dla kontrahentów.

Zrównoważony rozwój wpisany w DNA firmy

Co jest największym wyzwaniem we wprowadzeniu jednolitych standardów mierzenia i raportowania ESG? Czy nadmiar regulacji? W opinii Marcina Stopy, członka zarządu ds. inwestycji i organizacji w Lidl Polska, jest zbyt wcześnie, żeby postawić jednoznaczną diagnozę, bo nie jesteśmy jeszcze zobowiązani do raportowania według nowych Standardów Sprawozdawczości Społecznej (SRS). – Niemniej zrównoważony rozwój mamy wpisany w DNA Lidla i rozumiemy, że ochrona naszej planety jest priorytetem, że wymaga to od nas zmiany w wielu elementach postępowania – mówił Marcin Stopa, podkreślając, że firma jest od dawna przygotowana do ESG. Nadmienił, że Lidl aktualnie opublikował kolejny raport CSR, który prezentuje strategię i działania związane m.in. z zielonym ładem, ograniczaniem o 80 proc. (a w przypadku Lidl Polska nawet o 94 proc.) śladu węglowego, duży nacisk jest położony też choćby na rozbudowaną profilaktykę zdrowotną pracowników. – Więcej, opatentowaliśmy np. podkładki pod mysz z recyklatu pozyskiwanego z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w sklepach i wybudowaliśmy już pierwszy obiekt, którego dach jest pokryty materiałem wyprodukowanym w tej technologii. To najlepszy dowód, że działania proekologiczne mogą się opłacać – mówił Marcin Stopa.

Zrównoważony rozwój wymaga współpracy

Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Jeronimo Martins Polska podkreślił, że koncern nie chce się licytować z konkurencją na działania ESG. „Zrównoważony rozwój, wzrost ma sens, gdy się współpracuje” – mówił. Po czym zauważył, że wpływ na środowisko jest najlepiej policzalny i najłatwiej go pokazać, stąd widoczna jest dominacja litery E. Jednak znaczenia nabiera litera S, bo wszystko zmieniła wojna i związane z nią działania pomocowe. – Sieć Biedronka to 80 tys. pracowników a z rodzinami to jakieś 350-400 tys. ludzi, to także 1,2 tys. firm współpracujących z nami. I to jest skala działań w ramach misji ESG. Jak do ESG zaprosić tak duże grono uczestników i współpracowników i jak policzyć to, co dzięki temu procesowi wpływa na ich życie? – pytał Arkadiusz Mierzwa.

Litera E największym wyzwaniem

Zdaniem Michała Perlika, dyrektora wykonawczego ds. zarządzania finansami w Orlen S.A. regulacje dotyczące ESG są potrzebne, bo pozwalają właściwie ocenić i porównywać firmy. Jak zauważył, wszyscy chcemy unikać greenwashingu, wcześniej stanowiącego dość powszechne zjawisko. Wspólne zasady są korzystne dla wszystkich interesariuszy, bo pozwalają się dowiedzieć, jakie działania podejmują firmy. Dyrektor Perlik zauważył przy tym, że informowanie będzie wymagało wysiłku, gdyż należy dokonać pomiarów i skutków w wielu miejscach organizacji. W jego przekonaniu, największym wyzwaniem będzie czynnik środowiskowy, ponieważ działania związane z zieloną transformacją wymagają zaangażowania największych środków osobowych i finansowych. Dyrektor Perlik przypomniał, że Orlen jako pierwsza polska firma ogłosiła w Karpaczu zielony zwrot i weszła na ścieżkę dekarbonizacyjną.

Ambitne plany węglowej spółki

Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej/JSW podkreślił, że podlega ona w pełni zasadom Zielonego Ładu, co oznacza, że do roku 2050 musi być w 100 proc. neutralna klimatycznie. Jest tego świadoma, dlatego też jako pierwsza grupa górnicza opublikowała w Polsce raport ESG. Transformacja, w trakcie której jest spółka, wymaga głębokiego przemyślenia wszystkich procesów biznesowych. To całkowita zmiana podejścia nie tylko w obrębie bliskiego biznesu, ale także przyjrzenia się całemu łańcuchowi dostaw. Firma wdraża strategię ESG z przekonaniem a nie z przymusu, bo chce zmieniać region na lepsze. Strategia Środowiskowa Grupy JSW do roku 2030, przyjęta w lutym 2022 r., jest dowodem na włączenie się Jastrzębskiej Spółki Węglowej do globalnej polityki klimatycznej.

Źródło: BM/RaportCSR.pl

Najnowsze