17 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Brak fachowców w Europie – jak rozwiązać ten problem?

Ponad 70 proc. przedsiębiorców w UE sygnalizuje trudności ze znalezieniem specjalistów. Potrzebę rozwoju zawodów branżowych widzą nie tylko kraje, ale także poszczególne branże i pojedyncze firmy.

Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Komisja Europejska ogłosiła 2023 rok Europejskim Rokiem Umiejętności, promując idee uczenia się przez całe życie. Głównym celem tej inicjatywy jest podniesienie i zmiana kwalifikacji pracowników w UE oraz ograniczenie niedoboru fachowców w Europie. Według indeksu gospodarki cyfrowej 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Ponadto już w 2021 r. w 28 zawodach – od budownictwa i opieki zdrowotnej po inżynierię i informatykę – występowały niedobory pracowników.

Ten problem może pomóc rozwiązać Erasmus+, flagowa inicjatywa Unii Europejskiej w zakresie edukacji. Program daje możliwość aplikowania o dofinansowanie projektów w sześciu sektorach: Edukacja Szkolna, Edukacja zawodowa, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież oraz Sport, a aplikować mogą instytucje i organizacje publiczne, przedsiębiorcy czy jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej FRSE, uzyskać od specjalistów w Narodowej Agencji Erasmus+, ale również w Centrach Innowacji Erasmus+ InnHub które są zlokalizowane już w siedmiu polskich miastach: w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Gdańsku, Łodzi. Tam też prowadzone są indywidualne spotkania i konsultacje a także w Regionalnych Punktach Informacyjnych  

W perspektywie na lata 2021–2027 Erasmus+ kładzie silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. Tym samym program Erasmus + wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, w planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności.

Obok Erasmusa, projektem, który ma zachęcać młodych ludzi do wyboru szkolnictwa zawodowego i technicznego jest inicjatytwa EuroSkills. Umiejętności najlepszych młodych specjalistów z Polski i Europy mogliśmy w tym roku podziwiać w Gdańsku. Podczas EuroSkills 2023 – ósmej edycji największego konkursu umiejętności branżowych w Europie, w Trójmieście rywalizowało 600 najlepszych specjalistów w wieku poniżej 25 lat z całego kontynentu. Polska reprezentacja zdobyła 13 medali osiągając najlepszy wynik w historii.

Najnowsze