26 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Erasmus+ na rzecz edukacji. Możliwość rozwoju dla 4 milionów osób

Ponad 70 proc. przedsiębiorców w Unii Europejskiej sygnalizuje trudności ze znalezieniem specjalistów. Potrzebę rozwoju kadr widzą nie tylko poszczególne kraje, ale także przedsiębiorcy i placówki szkoleniowe. Szansą dla gospodarki są międzynarodowe inicjatywy edukacyjne mające na celu podnoszenie kompetencji wśród młodzieży i osób dorosłych. Jedna z nich, Erasmus+ realizowanych nieprzerwanie od 1998 r., rozszerza swoje założenia odpowiadając na potrzeby innowacyjnej i cyfrowej gospodarki.

Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Komisja Europejska ogłosiła 2023 r. Europejskim Rokiem Umiejętności, promując idee uczenia się przez całe życie. Głównym celem tej inicjatywy jest podniesienie i zmiana kwalifikacji pracowników w UE oraz ograniczenie niedoboru fachowców na starym kontynencie. A problem jest realny. Już 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Ponadto już w 2021 r. w 28 zawodach – od budownictwa i opieki zdrowotnej po inżynierię i informatykę – występowały niedobory pracowników. Uważam, że ten problem zagraża rozwojowi europejskiej gospodarki.

Analizując powyższe dane, tym bardziej cieszę się, że rozwojowi ulegają takie inicjatywy jak Erasmus+, flagowa inicjatywa Unii Europejskiej w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Głównym założeniem programu realizowanego już od ćwierć wieku jest wspieranie uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Co bardzo istotne, a być może nie dla wszystkich wiadome, do programu mogą zgłaszać się także instytucje, organizacje publiczne, przedsiębiorcy czy jednostki samorządu terytorialnego. Erasmus+ pozwala aplikować o dofinansowanie projektów w aż sześciu sektorach: Edukacja Szkolna, Edukacja zawodowa, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież oraz Sport. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do Centrów Innowacji Erasmus+ InnHub, które znajdują się w siedmiu polskich miastach: Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Gdańsku, Łodzi. Tam czekają na Państwa świetni doradcy.

Erasmus+ odpowiada na wyzwania, które stawia przed nami współczesna gospodarka

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi rekordowe 26,2 miliarda euro. Pokłosiem zwiększonych nakładów finansowych poszerzone zostały założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także, co moim zdaniem kluczowe – bardziej cyfrowy.

W najbliższej perspektywie Erasmus+ kładzie silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. Tym samym program Erasmus + wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, w planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności.

Nowy Erasmus+ inwestuje również w projekty współpracy transgranicznej, takie jak inicjatywa Uniwersytety Europejskie, sprzyjająca współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w UE. To także akademie nauczycielskie Erasmus+, które tworzą sieć partnerstwa między organizatorami kształcenia i szkolenia nauczycieli oraz centra doskonałości zawodowej – miejsca do nabywania umiejętności na potrzeby innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego.

Program dla wszystkich

Tą inicjatywę wyróżnia jej zróżnicowana oferta, dająca możliwość rozwoju wszystkim chcącym poszerzyć swoje kompetencje. Przewidujemy, że do 2027 r. z Erasmusa+ skorzysta aż 4 miliony osób i 125 tys. instytucji z całej Europy. Liczby nie kłamią. Do tej pory złożonych zostało blisko 13 tys. wniosków, a programu już korzysta 2,9 tys. instytucji.

Obok Erasmusa ciekawą formą promocji szkolenia branżowego i techniczną są olimpiady i konkursy umiejętności zawodowych, które dają uczniom możliwości zaprezentowania umiejętności zawodowych przed przedsiębiorcami o zmieniają stereotypowe myślenie o nauce w szkołach branżowych, budują ich profesjonalny wizerunek a przede wszystkim promują ścisłą współpracę szkół i pracodawców. najlepszych młodych specjalistów z Polski i Europy mogliśmy w tym roku podziwiać w Gdańsku. Podczas EuroSkills 2023 – ósmej edycji.

Najnowsze