31.6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca 2024

Rent-a-Team Services, czyli body leasing dla działów administracji w windykacji i nie tylko

Dlaczego nie tylko cyfryzacja i informatyzacja procesów muszą być nieustannie rozwijane? Hasło rozwój towarzyszy nam od zawsze. Dziś, mam takie wrażenie, nie zawsze liczy się efekt, jaki chcemy osiągnąć, ale sama w sobie pogoń za wszystkim co nowe, nowoczesne, cyfrowe. Niejednokrotnie chcielibyśmy wdrożyć każdą nowinkę technologiczną w naszych organizacjach, bez dłuższej refleksji nad konsekwencjami, efektem i kosztami takiego przedsięwzięcia.

Filip Bargiełowski

prezes zarządu, 4-B Group

Oczywiście, poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań jest bardzo ważnym element procesu zarządzania współczesną organizacją, niemniej jednak warto spojrzeć na to również z szerszej perspektywy. Czy w świecie nowych technologii jest nadal miejsce na rozwój usług opartych w 100 proc. o zasoby ludzkie? Pewnie większość osób odpowiedziałoby, że nie.

Tymczasem 4-B postanowiło iść pod prąd. Od kilku lat rozwijamy i poszerzamy zakres usług body leasingu. Łączymy zespoły administracyjne, back office’owe z nowymi technologiami. W ramach oferowanych usług gwarantujemy przede wszystkim wsparcie dla procesów digitalizacji dokumentacji, ekstrakcji danych, kategoryzacji dokumentów, obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej czy też manualną realizację procesów, które nie zostały automatycznie obsłużone poprzez narzędzia informatyczne, np. systemy OCR.

Kompleksowe wsparcie

Po analizie wielu wdrożeń projektów. informatyzujących i cyfryzujących procesy w administracji, doszliśmy do wniosku, że każde wdrożenie nowego narzędzia generuje niemal automatycznie potrzebę tworzenia nowego zespołu do jego obsługi. Niejednokrotnie są to nowe, dodatkowe zadania dla zespołów, które tak naprawdę stają się dla nich kolejnym obciążeniem.

Body leasing jest terminem, który raczej jest używany w kontekście specjalistów z branży IT. Pierwsze wyniki w wyszukiwarce internetowej to „profesjonalne usługi – wynajem programistów” oraz „zwolnienie zasobów informatycznych”. W 4-B postanowiliśmy odczarować tę korelację. Dla nas jest to przede wszystkim kompleksowe wsparcie w obszarach administracji i back offfice’u. W oparciu o elastyczne modele współpracy, budujemy wspólnie z klientami zespoły specjalistów zajmujących się wieloma manualnymi procesami w działach administracji, operacji czy back office. To rozwiązanie pozwala na maksymalne wykorzystanie kompetencji i doświadczenia pracowników bez konieczności częstych rekrutacji, przeprowadzania kosztownych, czasochłonnych procesów on-boardingu i szkoleń nowych pracowników. Pozwala to na uwolnienie własnych zasobów i przekierowanie ich na przykład do bardziej ambitnych zadań odpowiadających ich kompetencjom. Rozwiązanie to jest bardzo skalowalne, mimo iż cały czas mówimy o pracach manualnych i administracyjnych. Jest wykorzystywane przy rozładowaniu „wąskich gardeł” w procesach wynikających np. z dużych plików danych i informacji, licznych zleceń czy też nagłej i niespodziewanej absencji pracowników. Wielokrotnie staje się też częścią planów ciągłości działania. Jest po prostu buck up-em. Wykorzystanie delegowania wytypowanych zadań w ramach współpracy opartej na body leasingu jest elementem benchmarkingu. Analizując wyniki poszczególnych zespołów (własnych, jak i zewnętrznych) możemy tak projektować procesy, aby minimalizować czasochłonność poszczególnych czynności, optymalizować koszt ich realizacji i zwiększać satysfakcję naszych pracowników. Wszystko to oczywiście dzięki eliminowaniu z ich harmonogramu zadań „nudnych”, powtarzalnych, mało kreatywnych. Monotonność danego procesu powoduje „zasypianie” pracownika. Obniża jego zaangażowanie, rozwój. Tracimy jego kompetencje, jakie osiągnął i pozyskał w organizacji. W konsekwencji pracownik zaczyna poszukiwania nowych wyzwań i zawodowych celów. Dzisiaj hasło rozwój jest również w kontekście pracowników odmieniane przez wszystkie przypadki. Warto o tym pamiętać, budując wszystkie procesy administracyjne i manualne. Unikatowe w naszym rozwiązaniu i oferowanych przez nas usługach jest przede wszystkim podejście do rozliczania projektów. Jest ono oparte o elastyczne modele kosztów zmiennych. Dzięki temu ponoszone koszty są skorelowane z potrzebami organizacji, jakie pojawiają się w danym momencie. Procesy w jakich najczęściej uczestniczą nasze zespoły: obsługa korespondencji przychodzącej, w tym komorniczej i sądowej i pozyskiwanie z niej danych, kodowanie pism w systemach operacyjnych, ekstrakcja danych z teczek dłużników, skip z dokumentacji archiwalnej, produkcja korespondencji wychodzącej oraz weryfikacja i zatwierdzanie wyników generowanych przez systemy OCR również w tych opartych na AI. Rozwiązanie jest uniwersalne dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i struktury organizacyjnej.

Filip Bargiełowski,

prezes zarządu, 4-B Group

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Przygodę z branżą zaczął jeszcze na studiach pod koniec lat 90. Pierwsze doświadczenia to dział monitorowania należności w firmie Netia. Jednak największy wpływ na zawodowy rozwój miała praca w polskim oddziale szwedzkiej spółki  Intrum Justitia (obecnie Intrum). Zaczynał jako student-współpracownik w Zespole Zarządzania Informacją. Kończąc współpracę zarządzał dwoma zespołami wspierającymi Dział Operacyjny  oraz był członkiem zespołu budującego strategię spółki na lata 2008-2013. Od 15 lat zarządza rodzinną firmą 4-B Group, którą aktywnie reprezentuje jako członek organizacji zrzeszających  firmy z branży zarządzania wierzytelnościami  i branży finansowej. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie organizacji i optymalizacji procesów administracyjnych i back office’owych. Główne obszary aktywności to masowa produkcja korespondencji, projektowanie i zarządzanie kampaniami windykacyjnymi, zarządzanie informacją i danymi  w przedsiębiorstwie i ich pozyskiwanie. W ramach zarządzanego przez niego 4-B powstała platforma bardzo elastycznych rozwiązań i hybrydowych usług, łączących manualne prace wielu zespołów roboczych z rozwiązaniami informatycznymi. Pomysłodawca stworzenia spersonalizowanych rozwiązań wspierających branże zarządzania wierzytelnościami, opartych o elastyczną usługę body leasingu dla działów operacyjnych i administracyjnych.

Najnowsze