15.7 C
Warszawa
poniedziałek, 24 czerwca 2024

Kluczowa rola leasingu w budowaniu przewag konkurencyjnych na rynku

Z Krzysztofem Zgorzelskim, prezesem zarządu PEKAO LEASING Sp. z o.o., 
rozmawia Justyna Szymańska.

Leasing to popularna forma finansowania dla firm. Jakie są w Pana ocenie jego największe zalety?

Rzeczywiście leasing cieszy się nieustającą i stale rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ta forma finansowania ma bowiem szereg zalet począwszy od braku konieczności posiadania dużego wkładu własnego, czyli jest ograniczone zaangażowanie własnych środków, poprzez ograniczone do minimum formalności, a na możliwości korzystania i uzyskiwania dochodów z eksploatacji danego środka trwałego bez konieczności zapłacenia za niego całości ceny skończywszy. Równie istotną korzyścią jest możliwość skorzystania z tzw. tarczy podatkowej. W przypadku leasingu, koszty amortyzacyjne ponoszone są przez firmę leasingową, która obciążając przedsiębiorcę ratą leasingu, pomaga mu w zmniejszeniu podstawy opodatkowania. Raty leasingu zaliczane są bowiem do kosztów uzyskania przychodu.

Oczywiście są to tylko przykładowe korzyści, gdyż jest ich o wiele więcej. W Pekao Leasing stawiamy na indywidualne podejście, które pozwala na identyfikację wielu innych pozytywnych finansowo korzyści, jakie przedsiębiorca może uzyskać, wybierając właśnie tę formę finansowania.

Nie bez znaczenia dla innowacyjnych przedsiębiorców jest także możliwość wykorzystania leasingu jako formy zapewnienia posiadania w eksploatacji wyprodukowanych w najnowszej technologii i w najwyższym standardzie maszyn i urządzeń, co pozwala utrzymać konkurencyjność danego przedsiębiorcy na rynku.

Pekao Leasing wspiera polskich przedsiębiorców. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta odpowiadała na ich potrzeby.

Pekao Leasing jest głównym uczestnikiem rynku leasingu w Polsce od 29 lat. Jak w ciągu tych lat zmieniał się rynek?

Bieżący rok jest obchodzony przez branżę leasingową jako 30-lecie istnienia leasingu w Polsce. Zatem założona w 1995 roku Pekao Leasing jest jego uczestnikiem praktycznie od początku.

Leasing pojawił się w polskiej gospodarce, odpowiadając na potrzeby raczkujących w gospodarce wolnorynkowej polskich przedsiębiorców. W tamtym okresie, na polskim rynku działało dwanaście firm leasingowych. Od początku był ukierunkowany na ten segment przedsiębiorców, w sposób szybki zapewniając im niezbędne środki finansowe do pozyskania potrzebnych maszyn i urządzeń, ale także i środków transportu na rosnącym dynamicznie rynku usług transportowych, zarówno towarów, jak i pasażerów. Początkowo ta forma finansowania funkcjonowała w powszechnym obiegu jako umowa nienazwana, gdyż nie znajdowała swoich ram prawnych w żadnych z funkcjonujących wówczas w polskim prawie form prawnych zawieranych umów. Wykorzystywano trochę z umów najmu, trochę z dzierżawy, sprzedaży, czy pożyczki. Niemniej dopiero 9 grudnia 2000 roku weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego pojęcie „leasing” i „umowa leasingu”.

Pozwoliło to na uporządkowanie rynku wśród już funkcjonujących podmiotów oraz pojawienie się wielu innych, które z daleko idącą ostrożnością podchodziły do włączenia w swoją ofertę tej formy finansowania. Stąd pojawiały się kolejne firmy i obecnie na rynku działa około 80 firm leasingowych, które odpowiadają na inwestycyjne potrzeby polskich przedsiębiorców.

Świadczy to, iż leasing szybko stał się motorem napędowym polskiej przedsiębiorczości, a z jego oferty korzysta coraz to większa liczba małych i średnich przedsiębiorstw. Leasing stał się właściwą odpowiedzią na rosnące potrzeby inwestycyjne polskich przedsiębiorców, zapewniając im niezbędne środki finansowe na uzyskiwanie przewag konkurencyjnych na rynku. Warto zauważyć, iż w 1993 roku w Polsce działało 2 miliony małych i średnich przedsiębiorstw, a trzy lata później było ich już ponad 2,4 miliona. Obecnie w Polsce działa około 3 milionów przedsiębiorstw, a dla wielu z nich trudno wyobrazić sobie rozwój bez korzystania z usług firm leasingowych.

Z racji tego, iż w początkowym okresie funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej był niedobór wielu rodzajów środków trwałych obejmujących nie tylko pojazdy, ale także różnego rodzaju maszyn i urządzeń, to na ich sfinansowanie ich pozyskania bardzo często odpowiedzią był leasing. Niemniej dominującym rodzajem finansowanych inwestycji były te, które obejmowały samochody zarówno osobowe, dostawcze, autobusy, jak i ciężarowe. Stąd branża kojarzona jest tradycyjnie z finansowaniem zakupu samochodów, w tym szczególnie dostawczych. 10 lat temu stanowiły one około 60 proc. finansowanych aktywów w strukturze, a obecnie ponad 70 proc. Drugą grupę finansowanych leasingiem inwestycji stanowią maszyny i urządzenia z udziałem w strukturze sprzed 10 lat około 34 proc., a obecnie 25 proc. Pokazuje to na wysoką specjalizację branży w finansowaniu tych grup inwestycji.

Wracając do Pekao Leasing, mogę podkreślić, iż z naszej oferty korzysta obecnie ponad 23 tysiące klientów. W strukturze finansowanych inwestycji 57 proc. stanowią pojazdy, a maszyny i urządzenia reprezentują blisko 38 proc. Taka struktura odpowiada naszej maksymie, iż odpowiadamy na indywidualne potrzeby naszych klientów. To zaufanie klientów, ale także bardzo dobra współpraca z Bankiem Pekao pozwoliły na wypracowanie przez Spółkę największej dynamiki sprzedaży na rynku leasingu. Wobec rosnącej liczby klientów i ilości zawieranych umów nie można nie zauważyć, iż przekłada się to na coraz lepsze postrzeganie Pekao Leasing na rynku i rosnące zaufanie klientów do naszej firmy. Doskonałe wyniki finansowe ostatniego roku tylko to potwierdzają.

Co wpływa na kształt rynku dziś? Co go determinuje, pozwala mu się rozwijać, a co go ogranicza?

Pod względem struktury rynku leasingu, jest ona w zasadzie w miarę stabilna od kilku lat. Niemniej dostrzegalna jest rosnąca konkurencja na rynku, co wpływa na warunki oferowane klientom oraz wymusza dostrzeganie i reagowanie na zmieniające się oczekiwania klientów. Wyszukiwanie przewag konkurencyjnych na rynku zdaje się stanowić klucz do sukcesu, ale aby z niego skorzystać, należy umiejętnie wdrożyć je w organizacji, tak aby przyniosły oczekiwane korzyści. Pekao Leasing na przestrzeni ostatnich dwóch lat może pochwalić się dokładnie takimi osiągnięciami z podejmowanych działań i nowo wdrażanych w struktury spółki rozwiązań, co przekłada się na niewątpliwy sukces spółki na rynku. Dokładamy wszelkich starań, aby oferta była dostosowana do zmieniających się potrzeb naszych klientów, którymi są głównie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, dostosowując ją do różnych branż i modeli biznesowych.

Pekao Leasing wspiera strategię ESG Banku Pekao, w tym transformację energetyczną i niskoemisyjność leasingowanych ak-
tywów. Przykładowo obecnie oferujemy w ramach współpracy z BOŚ Bankiem program „Mój Elektryk” dotyczący dofinansowania do zakupu samochodów elektrycznych. Zatem współpraca Pekao Leasing z Bankiem Pekao oraz PZU, do której to grupy kapitałowej należymy, zwiększa możliwości finansowania oraz wiarygodność. Są to bardzo cenne cechy w obecnej rzeczywistości gospodarczej obfitującej w wiele nieprzewidywalnych zdarzeń mogących negatywnie wpływać na aktywność inwestycyjną polskich przedsiębiorców.

Nie bez znaczenia jest także kwestia wspierania branży leasingowej przez ustawodawców, czy regulatorów. Kluczowe dla branży istotne elementy jej dalszego rozwoju, a tym samym i rozwoju polskich przedsiębiorców, wymagają podjęcia działań pozwalających na, chociażby, możliwości zawierania umowy leasingu w formie dokumentowej, ale co jeszcze istotniejsze kwalifikowania tej formy finansowania jako dopuszczalnej na pozyskanie dofinansowania ze środków publicznych, w tym unijnych.

Przyzwyczailiśmy się myśleć o leasingu jako sposobie na finansowanie pojazdów, a przecież nie tylko do nich ograniczone jest to narzędzie. Co polscy przedsiębiorcy finansują leasingiem?

Faktycznie finansowanie pojazdów jest główną domeną firm leasingowych, o czym świadczy ich 71 proc. udział w strukturze finansowanych przez branżę aktywów. Niemniej podkreślić należy, iż firmy leasingowe finansują inwestycje przedsiębiorców, dostosowując swoją ofertę do różnych oczekiwań klientów, w zależności od rodzaju ich działalności, branży i indywidualnych potrzeb.

Stąd przedsiębiorcy inwestują przy pomocy leasingu pozyskiwanie sprzętu informatycznego: komputery, serwery, drukarki, urządzenia biurowe i inne sprzęty technologiczne. Leasing w tej dziedzinie pozwala na elastyczne dostosowywanie się do postępującej technologii, tak aby na konkurencyjnym rynku przedsiębiorcy nie utracili swoich przewag konkurencyjnych wynikających z eksploatowanych zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń różnego przeznaczenia. Istotnym bowiem obszarem finansowanym przez leasing są maszyny i urządzenia przemysłowe, linie produkcyjne, a także inne aktywa przemysłowe. Pekao Leasing sfinansowało w ubiegłym roku aktywa w postaci maszyn i urządzeń na kwotę ponad 2,5 mld złotych.

Branża leasingowa dostrzega także, iż polscy przedsiębiorcy cenią sobie także coraz większą mobilność i odpowiadając na ten popyt, w ofertach firm leasingowych coraz częściej pojawia się finansowanie na leasing jachtów, śmigłowców, czy samolotów.

Jak na kształt oferty Pekao Leasing wpływa fakt bezpośredniej współpracy z Bankiem Pekao?

W czerwcu 2017 roku nastąpiła repolonizacja Banku Pekao. Od tego momentu Pekao Leasing, obok bycia częścią Grupy Banku Pekao, stał się dostrzegalną częścią Grupy PZU. Stwarza to spółce nowe możliwości. Przede wszystkim pozwala na budowanie jak najbardziej kompleksowej oferty dla naszych klientów, skrojonej pod ich indywidualne potrzeby, a obejmującej obok produktów bankowych i leasingowych, także i ubezpieczeniowe.

Integracja zasobów i doświadczenia instytucji wchodzących w skład obu grup kapitałowych umożliwiają bardziej kompleksowe i konkurencyjne podejście do oferowania leasingu.

Dokładnie współpraca z Bankiem Pekao umożliwia Pekao Leasing oferowanie zintegrowanych rozwiązań finansowych, łączących usługi leasingowe z innymi produktami finansowymi dostępnymi w ofercie banku. Co zwiększa atrakcyjność oferty dla klientów, którzy poszukują kompleksowego podejścia do zarządzania finansami.

Podkreślenia wymaga, iż dzięki doskonałej współpracy z Bankiem Pekao spółka ma zapewniony dostęp do finansowania, co wpływa na jej konkurencyjność.

Taka wielopoziomowa współpraca z renomowanym i kluczowym na rynku Bankiem Pekao zwiększa wiarygodność i zaufanie do Pekao Leasing, co ma wpływ w procesie budowania długoterminowych relacji z klientami i stanowi dodatkowy czynnik wpływający na pozyskanie kolejnych.

Warto także zauważyć, iż od marca 2022 roku rozpoczęła działalność operacyjną multiagencja ubezpieczeniowa PeUF, w której Pekao Leasing posiada 100 proc. udziałów. PeUF ofertuje naszym klientom ofertę ubezpieczeniową, w tym ofertę PZU, która cieszy się nieustającym zaufaniem.

Pekao Leasing oferuje małym i średnim przedsiębiorcom specjalne warunki współpracy. Dlaczego ta grupa ma dla Państwa szczególne znaczenie?

Pekao Leasing, jako firma działająca na rynku od 29 lat, ma doświadczenie w rozpoznawaniu oczekiwań zgłaszanych przez klientów zaadresowanych do branży leasingowej. Wpisując się równocześnie w politykę Grupy Banku Pekao, dostrzegalnym jest największy zgłaszany popyt na usługi firm leasingowych w segmencie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowią one główną siłę napędową polskiej gospodarki i są tą jej częścią, która doskonale identyfikuje potrzeby inwestycyjne dostrzegając pojawiające się na rynku szanse oczekując od kapitałodawców szybkiej i elastycznej oferty. Małe i średnie przedsiębiorstwa różnią się bowiem od większych korporacji pod względem struktury finansowej, elastyczności decyzyjnej i innych aspektów biznesowych. Oferowanie specjalnych warunków pozwala lepiej dostosować się do ich specyfiki, uwzględniając ich potrzeby i ograniczenia. Właśnie branża leasingowa stanowi odpowiedź na tak sformułowane oczekiwania rynku i stąd ta grupa klientów stanowi głównych adresatów ofert składanych przez firmy leasingowe.

Popyt zgłaszany przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców na środki finansowe służące realizacji inwestycji takich jak sprzęt, pojazdy czy maszyny, które są kluczowe dla prowadzenia ich działalności, spotyka się z podażą oferowaną przez branżę leasingową, jako tą najbardziej jemu odpowiadającą. Ten segment przedsiębiorstw stanowi grupę docelową klientów Pekao Leasing.

Co stanowi dla Pana priorytet w kontekście budowania zespołów?

Oceniając działalność jakiejkolwiek firmy, na ogół dostrzegany jest jedynie jej wymiar zewnętrzny, czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak jest ona postrzegana przez swoje otoczenie, tj. przez klientów, kredytodawców, udziałowców, czy instytucje współpracujące. Są to bardzo ważne grupy interesariuszy każdej spółki, z którymi należy prowadzić dobrą i uczciwą komunikację, opartą na budowaniu wzajemnego zaufania i zrozumienia. Niemniej w zarządzaniu istotne jest dostrzeganie także istnienia interesariuszy wewnętrznych, czyli pracowników, czy współpracowników, których działania, bądź ich brak decydują o sukcesie danej organizacji.

Stąd moim priorytetem przy budowaniu zespołów jest podkreślanie, iż jesteśmy jedną organizacją, wobec której otoczenie zewnętrzne ma swoje oczekiwania, na jakie powinniśmy transparentnie odpowiadać, możliwie najdokładniej i podkreślając zawsze otwartość na partnerskie podejście do rozwiązywania spraw, z jakimi przystaje się zmierzyć. Taka taktyka bardzo skutecznie pozwala na pojawienie się zaufania, za którym pojawia się otwartość na wyrażanie dobrych pomysłów na usprawnienia w funkcjonowaniu organizacji. Wspólna praca, zrozumienie i otwartość przekłada się wręcz na intuicyjne definiowanie celów, które bezwzględnie stanowią klucz do sukcesu.

Jak widać, po dwóch latach mojego zarządzania w Pekao Leasing takie podejście pozwala osiągać spółce historyczne wyniki i znacząco umacniać jej pozycję na rynku, a zatem wydaje się, że idealnie wpisuje się w wartości, jakie są podkreślane w Grupie Banku Pekao, czyli prosto, razem, odważnie i odpowiedzialnie.

Najnowsze