28.2 C
Warszawa
sobota, 20 lipca 2024

Innowacyjność dla planety. Jak technologie firmy Canon przyczyniają się do lepszej przyszłości

Innowacyjność dla planety. Jak technologie firmy Canon przyczyniają się do lepszej przyszłości

Dążenie do innowacyjności wpisane jest w DNA naszej firmy, ale nie można go sprowadzać wyłącznie do tworzenia inteligentnych, nowoczesnych urządzeń. Innowacyjne jest za to tworzenie technologii z dbałością o ludzi i środowisko naturalne. Dlatego, równolegle z produkcją coraz doskonalszych urządzeń i rozwijaniem usług realizujemy cel ograniczania emisji CO2 i wspieramy organizacje, które propagują idee zrównoważonego rozwoju – deklarują przedstawiciele Canon.

Canon, realizując swoją podstawową działalność produkcyjną, robi to z troską o planetę i społeczną równowagę. „Filozofia Kyosei, będąca podstawą naszych działań, mówi o harmonijnym współistnieniu ludzi, technologii i natury. Takie podejście jest nam bliskie zarówno już na etapie projektowania urządzenia, jak i na każdym kolejnym etapie naszej biznesowej działalności” – mówi Jaap van ’t Ooster, Managing Director Canon 4CE.

Słowa te znajdują potwierdzenie w licznych wyróżnieniach, które firma regularnie otrzymuje za inicjatywy nakierowane na ochronę środowiska naturalnego. W Quocirca Sustainability Leaders’ Report 2023, w którym oceniano działania dostawców druku na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, Canon został wyróżniony za strategię zrównoważonego rozwoju i plan ograniczania wpływu organizacji na środowisko. Quocirca zwraca uwagę na wszystkie działania, które Canon podejmuje na rzecz zwiększenia efektywności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wśród nich na uwagę zasługuje dążenie do osiągnięcia zerowej emisji netto oraz szereg inicjatyw, których celem jest zwiększenie efektywności w działaniach operacyjnych i łańcuchach dostaw.

Z kolei w marcu tego roku Canon Inc. spółka macierzysta Canon Europe, ogłosiła, że została uznana za lidera branży badaniu IDC. „MarketScape: Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment”. Według raportu IDC Canon powinien być przedmiotem zainteresowania rynku, bo może pomóc firmom – poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii – w realizacji własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nie byłoby tych wyróżnień bez ambitnych celów środowiskowych, które Canon stawia przed sobą od wielu lat. Od 2008 roku firma pracuje nad ograniczaniem emisji CO2 w cyklu życia produktu o 3 proc. rocznie. Celem Canon jest zredukowanie do 2030 roku emisji o 50 proc. w stosunku do wartości bazowej z 2008 roku, zmniejszenie wpływu na środowisko i osiągnięcie zerowej emisji do 2050 r.

Wspieramy wspólnoty i działania na rzecz środowiska

Innowacyjność pojmowana w taki sposób, jak to robi Canon to również działania, które poprawiają jakość życia ludzi – projekty edukacyjne, inicjatywy społeczne, wsparcie dla potrzebujących. Korespondują one z ustanowionymi przez ONZ dziewięć lat temu „Celami Zrównoważonego Rozwoju” – mapą drogową, mającą na celu kierowanie światowym rozwojem w bardziej sprawiedliwym, zrównoważonym i harmonijnym kierunku.

Przykładem działań lokalnych, realizowanych od 9 lat w Canon Polska jest projekt edukacyjny To My Tworzymy Świat, w jego ramach pokazujemy młodym ludziom w jaki sposób można wykorzystywać nowoczesne technologie, aby opowiadać ważne społecznie historie. Akcja realizowana w Polsce jest częścią globalnego projektu Canon Young People Programme, który wspiera młodych ludzi w rozwijaniu ich pasji fotograficznej. Od początku trwania projektu Canon odwiedził ponad 30 placówek szkolnych i ośrodków kultury, a w warsztatach multimedialnych prowadzonych przez uznanych fotografów wzięło udział ponad 600 młodych ludzi.

Pozostając przy inicjatywach lokalnych, warto wymienić także odnowienie wnętrza oddziału pediatrycznego Nowego Szpitala w Szprotawie w maju ubiegłego roku. Dzięki zastosowaniu ploterów Canon udało się odwzorować kolorowe ilustracje, które udekorowały ściany oddziału. Dzięki podobnej inicjatywie całkowicie zmieniło się wnętrze świetlicy środowiskowej „Wesołe Małolaty” w Krakowie. Z kolei w ramach programu „Nowy Dom Dla Drukarki” realizowanego w całym regionie 4CE, Canon przekazuje organizacjom pozarządowym wysokiej jakości urządzenia wielofunkcyjne, zapobiegając marnotrawstwu i wprowadzając w życie idee gospodarki obiegu zamkniętego.

Ekologiczne maszyny i zachęcanie do recyklingu

Uwaga kierowana na dobro planety oznacza również konkretne rozwiązania technologiczne w produktach Canon. W swoich urządzeniach firma stosuje szereg rozwiązań, pozwalających na oszczędność energii oraz zwiększenie ich żywotności. Ekologiczne rozwiązania zastosowano m.in. w ploterach Arizona, które wykorzystują utwardzanie technologią LED UV. Zapewniają one niskie zużycie energii w trakcie pracy, a w porównaniu z konkurencyjnymi urządzeniami pozwalają oszczędzić nawet do 50 proc. atramentu.

Zmniejszaniu emisji CO2 służą także projekty związane z recyklingiem. Podczas wymiany urządzeń drukujących marka Canon angażuje się w ekologiczne podejście do zarządzania cyklem życia swoich ploterów. Klienci, którzy nabywają plotery Arizona, mają możliwość przekazania starszych modeli do procesu refabrykacji.

Nasze starania zmieniają świadomość klientów

Sens powyższych inicjatyw realizowanych przez firmę znajduje potwierdzenie w postawach klientów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze technologii druku. Pod koniec ubiegłego roku Canon we współpracy z agencją badawaczą K+Research by Insight Lab przeprowadził rozbudowane badania w których swoimi opiniami dzielili się przedstawiciele dużych i średnich polskich firm: osoby odpowiedzialne za zaplecze IT i organizowanie pracy biurowej oraz dyrektorzy administracyjni. Respondenci byli pytani m.in. o podejście do zrównoważonego rozwoju. Opinie zebrane w badaniu pokazują, że średnie i duże firmy podchodzą z pełną powagą do kwestii środowiskowych i społecznych. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważony rozwój – aż 70 proc. respondentów wskazało na sens i istotność działań tego typu. Co ciekawe, na pytanie, jakie pierwsze skojarzenia w świadomości respondentów wywołuje pojęcie zrównoważonego rozwoju, przeważająca ich liczba wskazała na odpowiedzialną produkcję i konsumpcję – 37 proc. ogółu badanych. Inne skojarzenia to w kolejności: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, etyczne działania firmy związane z dobrostanem pracowników, recykling i odpowiedzialna gospodarka odpadami, a także redukcja emisji CO2 i gospodarka w obiegu zamkniętym.

„Sięganie po energooszczędny sprzęt, powtórne wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych staje się standardem w polskich firmach. Ta zupełnie nowa perspektywa, wręcz nowy „styl życia” biur musi znaleźć i znajduje odzwierciedlenie w decyzjach biznesowych firm takich jak Canon” – komentował wyniki badań, Jaap van ’t Ooster – Managing Director Canon 4CE, dodając, że zebrane opinie respondentów, to jasny sygnał i zachęta do podejmowania kolejnych aktywności w tym obszarze.

Materiał partnera

Najnowsze