21.3 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Instytutu Biznesu: sprzeczne narracje marketingowe

Instytut Biznesu zajął się oceną zjawiska sprzecznych narracji marketingowych przedsiębiorstw, do różnych grup konsumenckich. Według ekspertów think-tanku rywalizacja między przedsiębiorstwami poszerza się o nowe pola. Kiedyś dotyczyła ceny, jakości, serwisu, obsługi i dostępności. Obecnie dotyczy także wizerunku i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Główne „grzechy” przedsiębiorstw w tym zakresie to mylenie społecznej odpowiedzialności biznesu z marketingiem społecznie zaangażowanym, brak standaryzacji raportów z zakresu ESG, który uniemożliwia ich rzetelną analizę i porównywanie oraz „greenwashing” czyli zjawisko pseudoekologicznego marketingu. Teraz nowym zjawiskiem, który dołącza do katalogu, stają się sprzeczne narracje marketingowe przedsiębiorstw, do różnych grup konsumenckich.

Instytut Biznesu zaobserwował, że niektóre przedsiębiorstwa deklarują inne zasady i metody działania, od realizowanych w praktyce. Ponadto do różnych grup społecznych kierują różne, sprzeczne komunikaty. W przedstawionym stanowisku Instytut Biznesu zilustrował to na przykładzie Oriflame Holding, zajmującego się produkcją i dystrybucją kosmetyków, sprzedając je w systemie sprzedaży bezpośredniej, korzystając z marketingu wielopoziomowego.

Oriflame oficjalnie deklaruje na swojej stronie firmowej wycofanie swojej działalności z Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie media przedstawią dowody, że w praktyce jest inaczej, natomiast koncern w tej sprawie milczy. To budzi wątpliwości czy Oriflame rzeczywiście wycofał się Rosji czy też w jakiś sposób jest tam nadal obecny. Może to być przykład dwóch sprzecznych i wykluczających się narracji marketingowych koncernu: jednego kierowanego do mieszkańców Unii Europejskiej i drugiego do konsumentów w Rosji.

Indywidualny konsument ma ograniczone możliwości badania wszystkich aspektów przedsiębiorstwa, posiada jednak prawo do rzetelnych, sprawdzonych i prawdziwych informacji, w wyniku których dokonuje świadomych decyzji zakupowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przeciętny konsument nie posiada narzędzi do rzeczywistej oceny sytuacji i w swoich decyzjach zakupowych zawierza oficjalnym deklaracjom przedsiębiorstw. To sprawia, że może być oszukiwany i działać pod wpływem błędu. Zdaniem Instytutu Biznesu ważne jest, aby konsumenci w Unii Europejskiej mieli dostęp do uczciwej informacji, ponieważ oszustwa poddają w wątpliwość rzetelność przedsiębiorstw, w rozpowszechnianych przez nie deklaracjach.

Zdaniem ekspertów Instytutu Biznesu; po działaniach regulujących sprawozdawczość ESG, przeciwdziałających pseudoekologicznemu marketingowi, konieczne jest stworzenie narzędzi uniemożliwiających prowadzenie sprzecznych narracji marketingowych do różnych grup konsumenckich.

DEC

Najnowsze