21.3 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Dochodzenie należności od spadkobierców: rentowność i budowanie przewagi konkurencyjnej

W obliczu coraz częstszych sytuacji, gdy dochodzenie należności staje się procesem długotrwałym i skomplikowanym, wierzyciele muszą się zmierzyć z różnorodnymi wyzwaniami. Od ignorowania wezwań do zapłaty przez dłużników, poprzez ogłoszenia upadłości czy przypadki zgonu osób zadłużonych – droga do odzyskania pieniędzy często wiedzie przez labirynt postępowań sądowych i egzekucji komorniczej.

Dla wierzycieli obsługujących masowe pakiety wierzytelności – banków, firm windykacyjnych, prowadzenie procesów poza schematem masowych działań, takich jak złożenie paczki pozwów do EPU czy wysłanie elektronicznie wniosków egzekucyjnych, staje się nie tylko kwestią czasu i kosztów, ale również skomplikowanym zadaniem wymagającym precyzji i zrozumienia zawiłych procedur prawnych.

Skuteczność dochodzenia należności od spadkobierców

W niniejszym artykule, bazując na ogromnym doświadczeniu Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski, przyjrzymy się temu, dlaczego dochodzenie należności od spadkodawców dłużników jest tak dużym problem w windykacji masowej, a jednocześnie przeanalizujemy i wskażemy, czy decydując się na prowadzenie tego procesu, można zbudować przewagę konkurencyjną i gdzie ją realnie monetyzować. Tryb obsługi sprawy, w której nastąpił zgon dłużnika, jest uzależniony od tego, na jakim etapie postępowania windykacyjnego do zdarzenia dochodzi. Inaczej postępować będziemy ze sprawami, dla których wierzyciel posiada tytuł wykonawczy względem dłużnika, a inaczej w sprawach bez takiego dokumentu. Jednak zawsze postępowanie będzie zindywidualizowane i wymagać będzie wysokospecjalistycznej wiedzy, jak również znajomości praktyk, jakie stosują uczestnicy procesu. 

Samodzielne prowadzenie postępowań spadkowych w praktyce, dla wierzycieli realizujących masowe procesy dochodzenia należności, oznacza konieczność koncentracji zasobów i środków w procesie, w którym odzysk pojawia się średnio po 8-12 miesiącach od jego rozpoczęcia. Z drugiej strony procesy windykacji należności w stosunku do spadkobierców dłużnika są wysokoefektywne, co wynika poniekąd z faktu, że zazwyczaj krąg spadkobierców liczy więcej aniżeli jedną osobę. Prowadzenie tych postępowań pozwala wierzycielom na poprawienie wskaźników odzyskowych na portfelach, a co za tym idzie, pozwala budować lepsze dane referencyjne dla przyszłych wycen pakietów wierzytelności. W efekcie czego firmy te są w stanie konkurować lepszą ceną w procesach zakupów kolejnych pakietów. 

Ochrona przed kosztami w procesie egzekucji komorniczej

Obecnie widoczny jest na rynku znaczący wzrost zainteresowania prowadzeniem takich postępowań, co nie może dziwić patrząc na to jak rentowne są to procesy. Obszarem wymagającym wsparcia wierzycieli masowych w prowadzeniu postępowań jest także często sytuacja, w której zgon dłużnika następuje w trakcie trwania już postępowania egzekucyjnego. Tutaj także Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski wspiera zarówno wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych. W takich sytuacjach wierzyciele stają przed realnym problemem – poczekać na umorzenie egzekucji w oparciu o art. art. 824 §1 pkt 4 k.p.c. i tym samym ponieść koszt umorzenia równy 5 proc. sumy roszczenia pozostającego do wyegzekwowania, czy podjąć działania zmierzające do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec spadkobierców? Niewątpliwie proces spadkowy jest zindywidualizowany i długotrwały, z tego też powodu większość wierzycieli masowych rezygnuje z jego prowadzenia i tym samym powiększa koszty procesów egzekucyjnych o równowartość 5 proc. sumy roszczeń pozostających do wyegzekwowania. Można temu skutecznie przeciwdziałać i podjąć działania umożliwiające wierzycielowi nie tylko uniknąć kosztów 5 proc., ale przede wszystkim dające realną szansę na przeprowadzenie skutecznej egzekucji w stosunku do spadkobierców dłużnika. Warto realizacje tak wysokospecjalistycznych procesów powierzać profesjonalistom, którzy wyspecjalizowali się w obsłudze takich postępowań.

Najnowsze