12.8 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Bum na „zielone” firmy – każdy chce być ESG!

Europa postawiła sobie główny cel w obszarze ESG: być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku. Europejski Zielony Ład, do którego wszyscy jesteśmy zobowiązani, to idea zrównoważonej i społecznej odpowiedzialności w przyszłości.

Kiedy idea realizuje się w praktyce zwykle zaczynają się problemy. Na przykład jak uczynić proces raportowania w zakresie ESG by był on przejrzysty, holistyczny, a zarazem dostosowany do regulacji? W 2021 roku rozpoczęła się intensywna zmiana w kierunku „zielonego” zarządzania. Ta zmiana była wyraźnie widoczna w polskiej gospodarce, a za słowami poszły czyny – przepisy i kryteria, które nie pozwalają na obejście wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju. ESG (Environmental, Social, Governance) wpływa na firmy we wszystkich obszarach i jest już integralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem. Zgodność z kryteriami ekologicznymi, społecznymi i ładem korporacyjnym ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonej przyszłości naszej planety.

Rok 2022 pokazuje, że narastające wymogi w sprawie udostępniania informacji niefinansowych w raportowaniu ESG padły na podatny grunt i temat ESG staje się modny. Ale czy jest przez firmy zrozumiały? Czy w zakresie finansów, inwestycji, budowania wizerunku, firmy wiedzą, ile stracą, jeśli nie będą posiadały certyfikacji?

Wytyczne prawne ESG wymagają od firm pełnej przejrzystości w zakresie ich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego tak się dzieje?

Popatrzmy chociażby przez pryzmat działalności biznesu i jego wpływu na kwestie środowiskowe. To właśnie firmy odpowiedzialne są za ponad 70 proc. całości emisji gazów cieplarnianych zarówno bezpośrednio poprzez swoją działalność, jak również pośrednio, poprzez cały swój łańcuch dostawców – partnerów i klientów. Dlatego bez aktywnego zaangażowania biznesu, wyścig w stronę „zero emisyjności”, a docelowo do zrównoważonej gospodarki, jest niemożliwy. W szczególności sektor finansowy ma do odegrania ogromna rolę w strategii ekologicznej i społecznej poprzez kierowanie środków do zrównoważonych projektów czy podmiotów oraz oferowania „zielonych” produktów finansowych.

Banki już oceniają firmy zgodnie z kryteriami ESG, a duże firmy będą odpowiednio analizować swoje łańcuchy wartości pod kątem identyfikacji i ograniczania ryzyk nie tylko finansowych, ale również związanych z zagadnieniami społecznymi. Dyrektywa UE w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustanability Due Diligance Directive) jest prawdopodobnie najbardziej wszechobecnym tematem tej zmiany.

 Taka zmiana ma również wyraźną zaletę: jeśli kryteria ESG są przestrzegane i zintegrowane z firmą i jej działaniami, to firma z pozytywnym wynikiem ESG może skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowania.

Zastosowanie kryteriów ESG doprowadzi zatem do zmiany paradygmatu.

Wdrażając wszystkie kryteria ESG w obszarze raportowania (ocena własna poziomu zróżnicowanego rozwoju) lub oceny i monitoringu swoich partnerów, innowacyjna technologia staje się krytycznym czynnikiem sukcesu. Technologia, która zaproponuje platformowe narzędzie, globalne i sieciowe rozwiązanie, które umożliwia ocenę firm według kryteriów ESG w prosty i zgodny ze standardami sposób.

CRIF, dostawca danych i rozwiązań dla sektora finansowego na całym świecie, w swojej misji kładzie nacisk na „zieloną rewolucję” i wykorzystując wszystkie swoje kompetencje, proponuje platformę ESG dla firm, które chcą ocenić i certyfikować swój poziom zrównoważonego rozwoju lub zbierać informacje i zarządzać swoim łańcuchem dostawców.Na platformie Synesgy można w pierwszym przypadku dokonać własnej oceny ESG poprzez mechanizm ankiety dostępnej online opartej na światowych frameworkach i benchmarkach ES, jak Global Reporting Initiative, 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Taksonomia UE. W ankiecie zbierane są informacje niefinansowe ESG, dotyczące zrównoważonego rozwoju firmy. Po wypełnieniu i przesłaniu kwestionariusza firma otrzymuje wynik ESG oraz certyfikat ESG wystawiony przez agencję ratingową. Certyfikat można następnie pobrać i udostępnić wszystkim zainteresowanym partnerom za pomocą kodu QR. W ten sposób każda firma może niezawodnie i przejrzyście ujawniać swój status zrównoważonego rozwoju. CRIF Polska taki certyfikat otrzymał już w marcu 2023 r. z oceną B. W drugim przypadku firmy korzystające z platformy Synesgy mogą dokonać pośredniej oceny swojego poziomu zrównoważonego rozwoju zapraszając swoich partnerów do wypełnienia ankiety. W efekcie firma uzyskuje przejrzyste, wysokiej jakości dane, bo pochodzące od każdego partnera (łańcuch dostawców), co pozwala jej dokładnie ocenić wiarygodność i z zgodność z zasadami ESG każdego partnera. Jest to zatem pierwszy krok w drodze do bardziej zrównoważonego zarządzania, do gospodarki, która chce w przyszłości nazywać się „zrównoważoną”. Dlaczego nie zrobić go z CRIF Synesgy?

www.synesgy.pl

Najnowsze