14.6 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Różnorodność pokoleniowa jako realia rynku pracy. Jak promować ją w organizacji?

Na rynku pracy funkcjonują obecnie cztery umowne pokolenia – X, Y, milenialsi oraz Baby Boomers. Jak wynika z rezultatów badania Open GI Test przeprowadzonego w ramach projektu Gen4Gen, już dziś w 69 proc. organizacji reprezentowane są przynajmniej trzy różne generacje – ze swoimi specyficznymi potrzebami i preferencjami. 

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową stanowi w związku z tym wyzwanie dla większości firm, a w przyszłości tylko zyska na znaczeniu. Jak uwolnić potencjał multigeneracyjnych zespołów? Aktualne okoliczności demograficzne w Polsce, realia rynku pracy, a także zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju sprawiają, że zarządzanie różnorodnością pokoleniową w biznesie to temat podejmowany z coraz większą częstotliwością. Tworzenie zróżnicowanych i inkluzywnych miejsc pracy, w których adresowane są wszystkie potrzeby i oczekiwania pracowników w każdym wieku, to zarówno wyzwanie na poziomie kształtowania kultury organizacyjnej, jak i obowiązek odpowiedzialnych społecznie firm. Z badania Open GI Test wynika, że firmy mają tego świadomość i już dziś wykazują pełną gotowość do transformacji lub znajdują się na ścieżce transformacji międzypokoleniowej.

Wartości

Jako Archicom wierzymy, że zróżnicowany zespół ekspertów, specjalistów i menedżerów stanowi dla naszej organizacji największą wartość – społeczną i biznesową. Dlatego też nadajemy priorytet działaniom prowadzącym do stałego rozwoju naszych pracowników, o których zatrudnieniu lub awansie decydują wyłącznie kompetencje oraz zaangażowanie. – Gdy w 2023 r. przejęliśmy od Echo Investment projekty mieszkaniowe, ale także bank ziemi i część zespołu, nasza kadra zwiększyła się blisko dwukrotnie. Obejmuje dziś ponad 300 osób, które reprezentują różne pokolenia. Choć zarządzanie różnorodnością pokoleniową jest swego rodzaju wyzwaniem, my postrzegamy je jako szansę, podejmując szereg inicjatyw, które pomagają nam uwalniać potencjał wielopokoleniowych zespołów – mówi Waldemar Olbryk, prezes Zarządu w Archicom, inicjator projektu Gen4Gen.

Zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami

Blisko 80 proc. firm deklaruje, że osoby z jednej generacji stanowią mniej niż 70 proc. całego zespołu. W związku z tym w zdecydowanej większości organizacji poza pracownikami z jednego dominującego pokolenia występuje przynajmniej 30 proc. reprezentantów innych generacji. Stanowi to znaczący odsetek w ogólnej strukturze zatrudnienia, a trend będzie się pogłębiał. Struktura zatrudnienia w Archicom uwzględnia pracowników z różnych pokoleń, więc jako organizacja przykładamy wagę do tego, aby promować różnorodność w tym obszarze. W 2023 r. zorganizowaliśmy m.in. spotkania kadry zarządzającej z dyrektorami poświęcone tematowi różnorodności pokoleniowej w ich zespołach, a nieformalne rozmowy z reprezentantami różnych generacji odbywamy niemal każdego dnia. Przeprowadziliśmy również ankiety o różnorodności w naszej firmie, których wyniki wykorzystaliśmy w naszej aktualnej strategii, zachęcając jednocześnie do dialogu, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Dokładamy przy tym starań, aby budować coraz większą świadomość tego zagadnienia wśród pracowników, a także prowadzić działania edukacyjne. – W tym celu opublikowaliśmy w intranecie cykl artykułów o różnorodności w miejscu pracy i związanych z nią korzyściach, a także zrealizowaliśmy webinar o różnicach pokoleniowych w zespołach projektowych. Specjalistom oferujemy również liczne programy rozwojowe, m.in. Niezbędnik Managera, szkolenia dla Pionu Sprzedaży oraz program mentoringowy Pilot – dodaje Waldemar Olbryk. Zróżnicowane i wielopokoleniowe zespoły to nie tylko rzeczywistość współczesnego rynku pracy, ale także szansa na tworzenie innowacyjnych rozwiązań i osiąganie sukcesów biznesowych. Archicom kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój różnorodności pokoleniowej, wierząc, że właśnie w tej różnorodności tkwi siła. Otwarta i inkluzywna kultura organizacyjna, wspierająca rozwój każdego pracownika, jest kluczem do sukcesu w dynamicznym świecie biznesu.

Materiał partnera

Najnowsze