13.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Zdrowie na wyciągnięcie ręki

– Należy budować w społeczeństwie świadomość konieczności dbania o własne zdrowie – przekonywali eksperci podczas jednego z paneli w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Panel „Jak kupić najwięcej zdrowia? Efektywne mechanizmy alokacji środków w ochronie zdrowia”, był odpowiedzią na niekorzystne prognozy demograficzne i rosnące koszty usług medycznych, a także na potrzebę promocji profilaktyki zdrowotnej.

zdrowie na wyciągnięcie ręki

W panelu wzięli udział m.in. Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; Anna Czech, poseł Sejmu RP; Anna Kozieł, starsza ekspertka ds. zdrowia w Banku Światowym; Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Grupy Lux Med oraz Jakub Szulc, lider sektora ochrony zdrowia w Ernst & Young. Uczestnicy panelu „Jak kupić najwięcej zdrowia? Efektywne mechanizmy alokacji środków w ochronie zdrowia” omówili możliwe pola współpracy, które pomogą zapewnić jak najlepszą jakość opieki zdrowotnej przy zachowaniu efektywności kosztowej systemu.

– Nie tylko jednak brak pieniędzy jest problemem. Należy przenieść nacisk z leczenia szpitalnego na leczenie ambulatoryjne – stwierdził moderator dyskusji Łukasz Zalicki z EY, zaznaczając, że hospitalizacja zbyt wielu przypadków przekłada się na duże koszty leczenia. Podczas panelu sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, powiedziała.

– Głównym problemem polskiej służby zdrowia są zbyt małe nakłady. Obecny rząd jednym z priorytetów uczynił zmianę tego trendu i postanowił zabezpieczyć stały wzrost. Ogółem w ciągu 10 lat Polska ma zamiar wydać 540 mld zł na ten cel. W 2024 r. będzie to 6 proc. PKB, co zbliży Polskę do poziomu wydatków w państwach zachodnich.

– Zaczynamy zmieniać system, żeby był on oparty na ocenie efektów zdrowotnych i konkretnych miernikach uzyskanych wyników, a nie był uzależniony tylko od procedur. By jednak stworzyć takie rozwiązania, potrzebna jest olbrzymia liczba danych, dlatego trzeba podjąć działania w celu zbierania i analizowania jak największej liczby informacji. Do przebudowy systemu konieczne jest posiadanie dobrych, bogatych statystyk. Należy również tworzyć standardy postępowania, żeby mieć się do czego odnieść – zaznaczyła Anna Rulkiewicz, prezes zarządu grupy LUX MED.

– Powinniśmy przyjrzeć się, jakie rozwiązania sprawdziły się w innych państwach, oraz jak możemy je dostosować do polskich realiów – przekonywała. Prezes NFZ, Andrzej Jacyna zauważył, że najważniejsza jest współpraca pomiędzy instytucjami działającymi na rynku świadczeń zdrowotnych.

– W przeszłości mieliśmy do czynienia z konfliktem pomiędzy ministrem zdrowia a płatnikami, teraz na szczęście okres ten mamy już za sobą. NFZ powinien również wprowadzić taryfikację świadczeń w celu znalezienia większej efektywności. Eksperci podkreśli również konieczność stałego zwiększanie liczby pieniędzy na profilaktykę. Obecnie jest to tylko ok. 1 proc. całego budżetu na służbę zdrowia, a jego większość koncentruje się na leczeniu szpitalnym.

– Profilaktyka jest bardzo ważna. Ogromną wagę powinno się również przywiązywać do budowy w społeczeństwie świadomości konieczności dbania o własne zdrowie. Ludzie muszą wziąć zdrowie we własne ręce – tłumaczyła Anna Rulkiewicz. Podsumowując dyskusję Jakub Szulc, lider sektora ochrony zdrowia z EY, stwierdził, że problemy ochrony zdrowia należy traktować kompleksowo i ponad podziałami resortowymi.

– Wiele problemów występuje na styku kompetencji ministerstw i konieczna jest ich bliska współpraca – mówił. Szulc powiedział również, że instytucja taka jak NFZ jest potrzebna, ponieważ konieczna jest koordynacja wydatków społecznych.

 

Najnowsze