18.4 C
Warszawa
piątek, 19 lipca 2024

Raport z odpowiedzialności

Jeden z największych na świecie producentów słodyczy, Grupa Ferrero, która sprzedaje swoje produkty w ponad 170 krajach, zaprezentowała kolejną odsłonę raportu dokumentującego zaangażowanie firmy na rzecz planety i lokalnych społeczności. Obecnie ponad 90 proc. opakowań firmy jest zaprojektowanych tak, aby nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Ferrero zwiększyło też identyfikowalność większości surowców do produkcji słodyczy.

Dokument jest podsumowaniem działań Grupy Ferrero w czterech strategicznych obszarach – ochrony środowiska, odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, promowania odpowiedzialnej konsumpcji oraz wzmacniania roli i pozycji ludzi. Ferrero to jedna z 50 tys. firm, które już niedługo będą podlegały raportowaniu zgodnie z dyrektywą unijną ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywą CSRD). Firma przeprowadziła analizę podwójnej istotności, której wymaga dyrektywa CSRD i zaktualizowała zakres tematyczny raportu.

Odpowiedzialność i przejrzystość

– Grupa Ferrero, jako jeden z globalnych graczy w branży spożywczej jest świadoma kluczowej roli, jaką firma odgrywa w ochronie przyrody dla przyszłych pokoleń. Poprzez konkretne działania dowiedliśmy, że zrównoważony rozwój jest wpisany w długoterminową strategię Ferrero. Wszystkie cztery filary naszego zrównoważonego rozwoju są podstawą każdej podejmowanej przez nas decyzji strategicznej – podkreśla Giovanni Ferrero, CEO Grupy Ferrero, na łamach publikacji „Ferrero. Raport zrównoważonego rozwoju 2023”.

Ferrero kontynuuje działania zmierzając do zwiększania przejrzystości w całym łańcuchu dostaw podstawowych składników, zgodnie z odpowiedzialnym podejściem do pozyskiwania surowców. Najnowszy „Raport zrównoważonego rozwoju” za rok finansowy 2022/23 pokazuje, że w swoim łańcuchu dostaw orzechów laskowych Ferrero osiągnęło 90 proc. identyfikowalności pochodzenia tego surowca. W porównaniu do poprzedniego raportu za lata 2021/2022, jest to wzrost rzędu nieco ponad 10 proc. Wzrost ten nie byłby możliwy, gdyby nie długoterminowa współpraca z plantatorami, dostawcami, instytucjami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi, którym bliska jest idea zrównoważonych praktyk rolniczych.

Równie ważne jest korzystanie z nowoczesnych technologii. Wdrożenie takich rozwiązań jak mapowanie cyfrowe czy monitorowanie satelitarne, pomaga dodatkowo przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom jakim jest m.in. wylesianie i degradacja lasów.

Ochrona praw dzieci

Ochrona dzieci jest ważnym obszarem, o który zabiega Grupa Ferrero, czytamy w raporcie. Firma zobowiązała się do podejmowania kompleksowych działań mających na celu zapobieganie i eliminowanie pracy dzieci w swoim łańcuchu wartości. W tym celu ściśle współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi na całym świecie. Ferrero od wielu lat jest członkiem organizacji World Cocoa Foundation (WCF) i International Cocoa Initiative (ICI). Ta współpraca odegrała kluczową rolę w przyspieszeniu postępów w zwalczaniu przyczyn zatrudniania dzieci oraz pracy przymusowej. Ferrero jest także stałym partnerem organizacji Save The Children. W 2023 r., we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio za pośrednictwem Caobisco, zidentyfikowano nieco ponad 2300 małoletnich narażonych na ryzyko konieczności podjęcia pracy na plantacji orzechów laskowych. Dzieci te zostały skierowane do najbliższych szkół i ośrodków pomocy społecznej oraz otrzymały niezbędne wsparcie żywieniowe.

Gospodarka zamknietego obiegu

W raporcie firma informuje również o pozostałych swoich działaniach, służących ochronie środowiska i odpowiedzialnej konsumpcji. Jednym z nich jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego. Obecnie 90,7 proc. opakowań Ferrero jest zaprojektowanych tak, by nadawaly sie do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania. Na tym polu firma uzyskała wzrost o 2,2 proc. w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego (88,5 proc. notowanych w 2021/22). Ciekawym przykładem redukcji ilości materiałów opakowaniowych, w tym folii do owijania palet, jest zakład Ferrero w Hangzhou. Placówka Ferrero zastosowała nowatorskie rozwiązanie – klej antypoślizgowy nakładany na kartonowe pudła, który jest w stanie zastąpić plastikową folię opakowaniową, nie zakłócając procesów logistycznych i utrzymując możliwość recyklingu pudeł. Pozwoliło to zakładowi osiągnąć całkowitą redukcję o 4,7 t folii plastikowej używanej do pakowania produktów marki Kinder.

Grupa Ferrero dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, w tym pracuje też nad zmniejszeniem zużycia wody. W podlegającym raportowaniu okresie firma m.in. o 20 proc. zredukowała zużycie wody w swoich zakładach w porównaniu do raportu z lat 2017/18 (a o 9,6 proc. mniej do poprzedniego roku).

Kinder Joy of moving

Warte odnotowania są również przedsięwzięcia realizowane w ramach akcji społecznych. Przykładem jest sztandarowy projekt „Kinder Joy of moving” promujący aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży, w którym łącznie wzięło już udział ponad 60 mln młodych ludzi, począwszy od pierwszej edycji w 2005 r. Tylko w minionym roku szkolnym 2022/2023 udało się zainspirować 3,4 mln dzieci.

Publikacja Raportu zbiega się z jubileuszem jednej z kultowych marek Grupy Ferrero. W tym roku przypada 60-lecie obecności na rynku kremu do smarowania z orzechami laskowymi i kakao – Nutella. KR

Najnowsze