28.2 C
Warszawa
sobota, 20 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Godni zaufania i naśladowania

Aktywność Fundacji „Teraz Polska” to nie tylko słynny konkurs, ale również wiele innych projektów, które nasza Fundacja organizuje bądź współorganizuje.

Spieszę (z małym opóźnieniem) donieść o rozstrzygnięciu kolejnej edycji ważnego konkursu, który Fundacja „Teraz Polska” od lat organizuje razem z Krajową Izbą Gospodarczą. Poznaliśmy bowiem laureatów ósmej już edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”.

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa wyjątkowa. Jej celem jest bowiem, oprócz nagradzania firm, krzewienie dobrych wzorów w środowisku przedsiębiorców. Chcemy pokazać, że aby prowadzić odpowiedzialną politykę pracowniczą, nie trzeba być wielką i bogatą korporacją. Przede wszystkim potrzebne jest zrozumienie, czego nasi pracownicy oczekują, i wyjście poza sztampę. Można poprzestać na świątecznej premii, imprezie integracyjnej i od czasu do czasu zorganizowaniu szkolenia (bez sondowania, czy dane szkolenie faktycznie odpowiada potrzebom załogi). Zgrzeszyłbym twierdząc, że w ten sposób podchodzi do sprawy większość przedsiębiorców. Patrząc bowiem przez pryzmat firm zgłaszających się do „Pracodawcy Godnego Zaufania”, odnoszę zupełnie inne wrażenie. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że polityka pracownicza nie polega na kopiowaniu utartych wzorów, a jej skuteczne prowadzenie nie jest możliwe bez wsłuchania się w głos pracowników. Wspólnie z załogą można znaleźć optymalne rozwiązania. I, co ważne, natchnąć do szukania odpowiednich rozwiązań inne firmy.

Źródło: natemat.pl

Najnowsze