13.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Startuje Akademia Managera Horyzontu Europa

Krajowy Punkt Kontaktowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna zapisy do Akademii Managera Programu Ramowego Horyzont Europa (HE). To pierwsza taka inicjatywa w Polsce, a do tego bezpłatna.

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 września br. Uczestnicy Akademii Managera będą się spotykać on-line przez 12 tygodni, aby poznać cały cykl życia projektu w programie Horyzont Europa. Ostatnie webinaria przewidziane są na 8 grudnia br.

Horyzont Europa to unijny program finansowania badań naukowych i innowacji z budżetem 95,5 mld euro. Od jego rozpoczęcia w 2021 r. dofinansowano przeszło 3400 projektów na kwotę blisko 9 mld euro. W projektach bierze udział już ponad 9 tys. uczestników ze 131 krajów, w tym z Polski.

– Akademię Managera uruchamiamy z trzech powodów. Po pierwsze, w ostatnich miesiącach obserwujemy wzmożone zainteresowanie polskich naukowców oraz przedsiębiorców rozmaitymi instrumentami Horyzontu Europa i związany z tym głód wiedzy, jak z nich skorzystać. Po drugie, chcemy maksymalnie ułatwić rodzimym podmiotom sięganie po atrakcyjne granty na realizację projektów, które przyczyniają się do rozwiązywania globalnych problemów, takich jak np. zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu, bolączki sektorów rolnego, energetycznego, budowlanego i transportowego czy chociażby choroby cywilizacyjne. Po trzecie, jestem przekonany, że jeżeli systematycznie będziemy się dzielić z potencjalnymi beneficjentami Horyzontu Europa naszymi podstawowymi zasobami, jakimi są wiedza i umiejętności, w dłuższej perspektywie przełoży się to nie tylko na poszerzenie ich kompetencji, ale także na wzrost konkurencyjności i wzrost gospodarczy w skali Unii Europejskiej oraz wyniesienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji na nowy poziom – mówi dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego działa Krajowy Punkt Kontaktowy.

Tylu możliwości dla innowatorów jeszcze nigdy nie było, ale konkurencja jest silna. Akademia Managera Horyzontu Europa ma ułatwić zainteresowanym rozeznanie w możliwościach programu, podejmując zarazem szereg kwestii szczegółowych, o które najczęściej pytają osoby kontaktujące się z Krajowym Punktem Kontaktowym w NCBR. Zapisy do Akademii Managera ruszyły 1 września. Udział w inicjatywie, przygotowanej wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych, jest bezpłatny. Akademia Managera składa się z 12 modułów informacyjnych oraz 7 spotkań towarzyszących, podczas których będą prezentowane dobre praktyki beneficjentów.

W ramach modułów eksperci poprowadzą uczestników krok po kroku przez program Horyzont Europa, według koncepcji „od pomysłu na projektu” – począwszy od rejestracji w systemie, poprzez analizę dokumentacji konkursowej, poszukiwanie partnerów, przygotowanie administracyjnej i merytorycznej części wniosku projektowego, proces oceny wniosku, aż po podpisanie umowy grantowej i umowy konsorcjum. Można się będzie również zapoznać z procesem raportowania, rozliczania kosztów, a także ze spotkaniami przeglądowymi oraz audytami. Spotkania te będą się odbywać co środę, począwszy od 21 września br. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu Akademii Managera Horyzontu Europa. Aby je uzyskać, trzeba wziąć udział co najmniej w 10 spotkaniach cyklu głównego (w formie tzw. modułów, organizowanych w każdą środę)  i pozytywne zaliczyć testy z wiedzy po każdym module. Udział w spotkaniach towarzyszących organizowanych we czwartki jest fakultatywny i nie jest brany pod uwagę przy wystawianiu zaświadczenia.

Najnowsze