18.4 C
Warszawa
piątek, 19 lipca 2024

Rola CFO wobec zmieniających się oczekiwań rynku

Współczesny CFO poza kwestiami finansowymi, analizami i raportowaniem jest też parterem biznesowym.

Odpowiada za strategiczne obszary biznesu oraz istotne inicjatywy związane z funkcjonowaniem całej firmy i jej rozwojem – łącząc w sobie zrozumienie mechanizmów rynkowych i finansowych. O kierunku, w którym dalej będą ewoluować zadania dyrektora finansowego i wyzwaniach, jakie będą się przed nim pojawiać, dyskutowano podczas spotkania „Business Talks” zorganizowanego przez firmę doradztwa personalnego Michael Page we Wrocławiu.

CFO Insights – raport o współczesnych dyrektorach finansowych
Punktem wyjścia do dyskusji był raport CFO Insights opracowany przez ekspertów Michael Page. Na bazie rozmów przeprowadzonych z dyrektorami finansowymi z całego świata pracującymi w spółkach różnej wielkości – od małych i średnich przedsiębiorstw, aż po globalnych gigantów – wyodrębnili oni cztery nowe wcielania CFO – naukowca, inżyniera, pilota oraz coacha. Każdą z tych osób cechuje inne podejście do pełnionej funkcji, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Jak zauważył podczas spotkania Kacper Grabowski z Michael Page, coraz częściej dyrektorzy finansowi odpowiadają nie tylko za finanse, ale też inne strategiczne kwestie oraz istotne inicjatywy związane z funkcjonowaniem całej organizacji. Najczęściej są to obszary: IT, prawa, HR i zakupów.

– Współcześni dyrektorzy finansowi angażują się w taką działalność, jak relacje inwestorskie, spotkania akcjonariuszy czy budowa strategii biznesowej oraz podejmowanie kluczowych decyzji dla przedsiębiorstwa – mówił Kacper Grabowski.

Różne wcielania CFO
Podejście „naukowca” u dyrektora finansowego zakłada prezentowanie danych w zrozumiałych formach, znajdowanie nowych możliwości rozwoju biznesu oraz poszukiwanie niewykorzystanego potencjału w firmie. Z kolei CFO w roli „inżyniera” wyznacza zasady obowiązujące w firmie i dba o ich przestrzeganie, budując trwałe podstawy, które umożliwiają CEO kierowanie przedsiębiorstwem przez wiele lat. Taki dyrektor finansowy tworzy także strategie zgodne ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi oraz urzeczywistnia wizje, które stanowią wartość dodaną dla firmy. Trzecia rola CFO to „pilot”, który efektywnie łączy umiejętności biznesowe i strategiczne, zarządzając wartością i wynikami pracy w całej organizacji, tworząc je i mierząc.

Musi on umieć także wystarczająco wcześnie dostrzec problemy strategiczne i operacyjne, zapewnić szeroko pojęty dialog pomiędzy interesariuszami oraz określać nowe modele biznesowe, służące przekształcaniu przedsiębiorstwa tak, by było dochodowe w przyszłości. Dyrektor finansowy we współczesnym biznesie musi być również niekiedy jak „coach” drużyny, który skupia się na znalezieniu utalentowanych osób. Powinien więc umieć łączyć ludzi i technologię, stymulując efektywność firmy poprzez odpowiednie zarządzanie umiejętnościami pracowników w całej organizacji.

Inicjator zmiany
Według Marcina Gondka, dyrektora finansowego w firmie Synexus, na każdego dyrektora finansowego należy patrzeć w sposób indywidualny – biorąc pod uwagę wielkość jego organizacji, dynamikę wzrostu oraz sytuację na rynku, w którym funkcjonuje. Niemniej te same czynniki wpływają na rolę i pozycję CFO w różnych organizacjach.

– Największy wpływ na CFO mają wszelkie nowości technologiczne, które stawiają przed dyrektorami finansowymi nowe obowiązki, takie jak odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo – zarówno finansowe, jak i internetowe. Kolejnym czynnikiem jest sprawne analizowanie i przetwarzanie danych oraz optymalizacja i usprawnienie ich przepływu. Od tego bowiem może zależeć sukces firmy. Ważna jest także jasna i szybka komunikacja oraz zdolność do przekonywania innych do swoich pomysłów. CFO powinien więc rozumieć nowe technologie i sprawnie z nich korzystać, dzięki czemu może wspierać swoją organizację ściśle współpracując z działem IT. Jest to szczególnie kluczowe zadanie w MŚP, gdzie powinien sterować rozwojem i wdrążeniem innowacji w efektywny kosztowo sposób – wymieniał Marcin Gondek.

W ciągu ostatniej dekady świat biznesu przesunął się więc w kierunku modelu, w którym dyrektorzy finansowi muszą przyjmować bardziej aktywną rolę. Marcin Fakadej, na co dzień CFO w sieci aptek Dr.Max, zauważył, że współczesny CFO nie może być już tylko dysponentem budżetu. Myśląc o rozwoju firm powinien on otwarcie mówić o problemach i mieć krytyczne podejście do podejmowanych decyzji. Ponadto, wykorzystując swoją pozycję w organizacji musi on edukować pracowników i budować u nich świadomość finansową. Pozwoli to osobie pełniącej tę funkcję znaleźć równowagę pomiędzy kwestiami finansowymi, a strategicznymi. Dzięki temu CFO przestanie być „wąskim gardłem”.

– Dyrektor finansowy powinien odpowiednio wcześnie dostrzegać kwestie strategiczne i operacyjne, a także zwracać na nie uwagę innych osób. Pozwoli mu to efektywnie współpracować na poziomie operacyjnym i finansowym. CFO powinien też posiadać umiejętność poszukiwania nowych i innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko usprawnią pracę w firmie, ale także pozwolą opracować właściwą strategię jej rozwoju. Musi także pamiętać o podejściu czysto ludzkim. Dzięki temu, będzie w stanie zarządzać firmą oraz wszystkimi zmiennymi, których pracownicy potrzebują, by osiągać dobre wyniki – podkreśla Marcin Fakadej.

Najnowsze