14.8 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

SA przy KIG ma nową Radę Arbitrażową

Mecenas Marek Furtek stanął na czele nowej Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W skład rady weszli także uznani w środowisku prawniczym przedstawiciele polskiego arbitrażu.

Główną kompetencją Rady Arbitrażowej, której pracami kieruje przewodniczący rady, jest samorządne współkształtowanie i nadzór nad merytorycznymi aspektami działalności sądu. Radę Arbitrażową powołano zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, który wszedł w życie 1 stycznia br. Na jego mocy organami sądu są Rada Arbitrażowa i dyrektor generalny sądu. W skład nowej Rady Arbitrażowej powołani zostali: dr Zbigniew Banaszczyk, radca prawny Monika Hartung, adwokat Maciej Jamka, radca prawny Michał Kocur, docent dr Małgorzata Modrzejewska, dr Rafał Morek, prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. dr hab. Wojciech Popiołek, radca prawny Michał Subocz, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Andrzej Szlęzak, Prof. SWPS, prof. dr hab. Andrzej Szumański, radca prawny Krzysztof Zakrzewski. Kadencja rady obejmuje lata 2019-2022.

Mecenas Marek Furtek

Zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Sądu, przewodniczącego Rady Arbitrażowej wybrano na wniosek prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego – przewodniczącym rady został dotychczasowy prezes SA przy KIG mecenas Marek Furtek. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został powołany 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu państwowego.

Aneta Zając

Najnowsze