13.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

W trosce o lepszą komunikację

Zakończył się III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment poświęcony komunikacji między środowiskiem medycznym a pacjentami.

Kluczowym przesłaniem Kongresu była opinia środowiska osób korzystających z systemu opieki zdrowotnej. Głównymi hasłami, które przyświecały tegorocznej edycji, były: Ekspertyza, Empatia, Ewolucja. Kongres Patient Empowerment został zorganizowany przez Fundację Instytut Komunikacji Zdrowotnej.

Jednym z głównych założeń kongresu było wypracowanie definicji „patient empowerment”, czyli wdrożenia, uwzględnienia i zaangażowanie grupy pacjenckiej w proces decyzyjny i leczniczy, w celu budowy poczucia wspólnoty i przynależności oraz poprawy relacji z personelem medycznym .

Kongres podzielono na trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył znaczenia pacjenta w strategii zdrowia, czyli angażowaniu chorych i organizacji pacjenckich do pozyskiwania informacji dotyczących leczenia. Na drugim panelu skupiono się na zdrowiu terytorialnym gdzie głównym tematem była rola samorządów, m.in. ich kompetencje i możliwości w polskim systemie zdrowia i edukacji pacjenta. Jednym z gości tych dyskusji był prof. Skarżyński z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Ostatni, trzeci panel, został poświęcony trzem hasłom tegorocznej edycji kongresu – ekspertyzie, empatii oraz ewolucji w medycynie.

Cykl wykładów zakończyły warsztaty skierowane do pacjentów dotyczące obcowania z chorobą. Eksperci z różnych dziedzin uświadamiali; jak rozmawiać i dodawać otuchy choremu, jak reagować, gdy zauważymy np. objawy udaru oraz jak ważna jest relacja lekarza z pacjentem. Podczas wydarzenia była też możliwość skorzystania z usług tzw. „korytarza eksperckiego”. Można było skonsultować się z dietetykiem, trenerem zdrowia, psychoonkologiem czy wykonać badanie spirometryczne. Wśród stoisk eksperckich znajdowały się punkty informacyjne Rzecznika Praw Pacjenta i wielu fundacji, które na co dzień wspierają pacjentów i ich rodziny. Z kolei przed budynkiem Centrum Konferencyjnego Kopernik, pierwszego dnia kongresu, można było skorzystać z mammobusa i wykonać badanie profilaktyczne piersi.

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment był objęty patronatem merytorycznym Rzecznika Praw Pacjenta, a także patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiej Unii Onkologii, Federacji Pacjentów Polskich, Polskiej Unii Organizacji Pacjenckich, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, International Alliance of Patients’ Organizations, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej i Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu.

Najnowsze