e-wydanie

1.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia 2024

Przedsiębiorca ubezpieczony

Polisa all risk

Prowadzenie własnej firmy obciążone jest znaczącym ryzykiem. Związanym nie tylko z podejmowanymi decyzjami, ale także ze zdarzeniami losowymi. Ubezpieczone powinny więc zostać maszyny, urządzenia i wyposażenie firmy, zarówno od takich nieprzewidywalnych wydarzeń jak pożar czy powódź, jak i też i kradzież.

Rynek oferuje szereg ubezpieczeń przeznaczonych dla przedsiębiorców. Najbardziej popularna jest polisa all risk, ubezpieczająca od wszystkich ryzyk (oczywiście przewidzianych w umowie). Warte uwagi jest też tzw. ubezpieczenie specjalistyczne, czyli polisa chroniąca przedsiębiorstwo przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w danej branży. Możemy także liczyć na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które może być zabezpieczeniem przed wydatkami poniesionymi na pokrycie szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Możemy także ubezpieczyć się na wypadek utraty zysku, niewypłacalności klienta, czy też niemożności spłacania kredytu bankowego. W tym ostatnim przypadku bankowe raty uiszcza ubezpieczyciel.

Koszt ubezpieczenia firmy jest związany przede wszystkim ze skalą ubezpieczenia. Bez względu na jego wysokość musimy jednak pamiętać, że spokojna głowa ceny nie ma.

tp{source}Advertisement
{/source}

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze