e-wydanie

1.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia 2024

Pożyczka pozabankowa

Co trzeba o niej wiedzieć?

Pożyczka pozabankowa to bardzo popularna forma uzupełnienia domowego budżetu. Według raportu BIK firmy pożyczkowe udzieliły w 2018 r. pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 7 mld zł. Co warto wiedzieć o pożyczce pozabankowej, żeby móc bezpiecznie pożyczyć pieniądze?

Pożyczka pozabankowa to łatwa forma uzyskania wsparcia finansowego bez zbędnych formalności. Dodatkowo zarówno chwilówkę jak i pożyczkę ratalną można uzyskać online np. korzystając z porównywarki pożyczek na stronie sowafinansowa.pl – co umożliwia złożenie wniosku o każdej porze dnia i nocy.

Regulacje prawne

Dla bezpieczeństwa obrotu finansowego tzw. ustawa antylichwiarska czyli ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r., wprowadziła zarówno wymogi, jakie muszą spełnić firmy pożyczkowe, aby działać na rynku zgodnie z prawem, jak i limity związane z maksymalnymi kosztami pożyczki dla konsumenta. Zasady sformułowane w ustawie odnoszą się do kredytu konsumenckiego czyli do umów o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności umowę pożyczki.

Dodatkowe wskazówki w zakresie pożyczek pozabankowych, choćby o maksymalnej wysokości odsetek kapitałowych czy odsetek za opóźnienie, można znaleźć w kodeksie cywilnym.

Jakie wymagania musi spełnić firma, aby móc legalnie udzielać pożyczek?

Firma pożyczkowa może prowadzić swoją działalność wyłącznie pod postacią spółki kapitałowej czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy spółki musi wynosić co najmniej 200.000 zł i nie może być pokryty aportem, ale wyłącznie wkładem pieniężnym. Ponadto ustawodawca określił również z jakiego źródła nie mogą pochodzić pieniądze na pokrycie kapitału zakładowego. Mianowicie nie mogą to być środki uzyskane z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.

Firma pożyczkowa może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.

Limity określone w tzw. ustawie antylichwiarskiej

Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. potocznie nazywana ustawą antylichwiarską, wprowadziła limity w zakresie wysokości zarówno odsetkowych jak i pozaodsetkowych kosztów, którymi pożyczkodawca może obciążyć swojego klienta.

Odsetki:

  • obecnie maksymalne odsetki kapitałowe nie mogą przekroczyć 10 % w skali roku,
  • maksymalne odsetki karne czyli takie, które mogą być naliczane od pierwszego dnia opóźnienia spłaty zadłużenia wynoszą 14 % w skali roku.

Koszty pozaodsetkowe – czyli prowizje, opłaty administracyjne, monity itp. oblicza się według wzoru:

MPKK ≤ (K × 25%) + (K× n/R × 30%)

gdzie:

MPKK – to maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu

K – to całkowita kwota kredytu

n – okres spłaty wyrażony w dniach

R- liczba dni w roku

Oznacza to, że koszty niezależne od okresu kredytowania nie mogą przekroczyć 25%, a koszty uzależnione od okresu kredytowania nie mogą przekroczyć 30 %. W całym okresie kredytowania koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty kredytu.

Projekt zmian do ustawy antylichwiarskiej zawiera propozycję obniżenia kosztów pozaodsetkowych nawet do 20% (10% kosztów uzależnionych od okresu kredytowania i 10% kosztów niezależnych od okresu kredytowania). Jednak z uwagi na silny opór instytucji pożyczkowych w tym zakresie, nie wiadomo czy takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w życie.

Trzeba również zaznaczyć, że coraz więcej firm pożyczkowych decyduje się na wprowadzenie do swojej oferty pożyczki za darmo dla nowych klientów. Osoba, która korzysta z usług danej firmy pożyczkowej po raz pierwszy, nie poniesie żadnych kosztów w związku z uzyskaną chwilówką. Czyli będzie musiała oddać tylko kwotę główną. Preferencyjne warunki można uzyskać tylko raz i tylko pod warunkiem spłaty zadłużenia w umówionym terminie. Spóźnienie będzie oznaczać konieczność uiszczenia wszystkich standardowych kosztów i naliczenie odsetek karnych.

Gdzie zwrócić się w razie problemów z pozabankowym pożyczkodawcą?

W przypadku problemów związanych z firmą pożyczkową, klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym jest Rzecznik Finansowy, który może badać czy w wyniku działania firmy pożyczkowej nie nastąpiło naruszenie interesów konsumenta.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze