20 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Leonardo dostarczy Japończykom technologie IFF

Firma Leonardo, lider w zakresie wojskowych systemów Identyfikacji Przyjaciel czy Wróg (IFF), podpisała kontrakt o wartości 5 milionów euro z firmą Japan Radio Company.

Kontrakt dotyczy wyposażenia japońskich sił samoobrony lądowej w systemy IFF spełniające standardy Mode 5. Standard ten oznacza zaawansowaną technologię generowania kluczy kryptograficznych.

Technologia IFF ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich działań o charakterze wojskowym dbając o to, aby żołnierze byli w stanie rozpoznać siły przyjazne oraz zidentyfikować potencjalny kontakt z wrogiem. Mode 5 to najbardziej zaawansowany standard IFF, który wykorzystuje najnowocześniejsze techniki kryptograficzne dla zabezpieczenia systemów przed elektronicznym oszustwem ze strony przeciwników. W tym roku wiele sił zbrojnych NATO i sił sojuszniczych przejdzie z technologii Mode 4 IFF na technologię Mode 5. Dostarczając swoją technologię IFF firma Leonardo ma zagwarantować japońskim siłom samoobrony lądowej gotowość na tę zmianę Leonardo jest liderem w zakresie technologii IFF i uprzednio była pierwszą firmą spoza Stanów Zjednoczonych dostarczającą sprzęt IFF japońskim siłom samoobrony lądowej w roku 2016. Od tamtej chwili w partnerstwie z Japan Radio Company, koncern Leonardo stał się jednym z głównych dostawców technologii IFF ze zdolnością Mode 5 dla japońskiego ministerstwa obrony narodowej.

Ponadto firma dostarcza technologię IFF innym siłom zbrojnym na całym świecie, włączywszy w to siły zbrojne Włoch i Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii Leonardo pracuje w partnerstwie nad unowocześnieniem ponad 350 platform do nowego standardu Mode 5. Ponieważ firma Leonardo jest jedynym źródłem technologii generowania kluczy kryptograficznych Mode 5 dostępnym poza Stanami Zjednoczonymi, jej produkty IFF zarówno pracują z siłami zbrojnymi NATO i sojuszniczymi siłami zbrojnymi jak i są od razu gotowe na eksport. W każdym przypadku Leonardo oferuje elastyczne podejście, które można dopasować do potrzeb różnych klientów międzynarodowych. PG

Najnowsze