19.7 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Walka z pandemią trwa

Marta KubiakWywiad z Martą Kubiak politykiem, politologiem i działaczem samorządowym, która aktualnie jest Posłem na Sejm IX kadencji.

Jak Pani ocenia sytuację gospodarczą w Polsce wywołaną pandemią koronawirusa?
Sytuacja była ekstremalna, a do tego wykraczająca poza standardowe rozwiązania. Dlatego podjęte szybkie działania należy ocenić bardzo pozytywnie. Zastosowane środki skutecznie ograniczyły rozprzestrzenianiu się epidemii, dzięki czemu (nie luzując reguł sanitarnych) możliwe stało się już znoszenie ograniczeń. Stopniowo i konsekwentnie rusza gospodarka. Istotne znaczenie ma również uruchomienie wielu mechanizmów wspierających przedsiębiorców w tym trudnym okresie.

Czy wsparcie finansowe zaproponowane przez Prezydenta Andrzeja Dudę, dla osób które utraciły prace w związku z COVID, to dobre rozwiązania?
Wsparcie finansowe zaproponowane przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, dotyczy zarówno osób, które utraciły pracę w związku z COVID, jak i przedsiębiorców, którzy także znaleźli się w skomplikowanej dla siebie sytuacji. Rząd przygotował specjalny pakiet osłonowy dla przedsiębiorstw, zawierający m.in.: ulgi w należnościach (udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS), wparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów. Rząd znalazł również rozwiązania dla firm zmuszonych do przestoju. W pierwszej kolejności zadbano o pracowników, którym grozi utrata pracy. Dla przedsiębiorców, którzy spełniają kryteria, państwo pokrywa 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej, drugie 40 proc. co najmniej pokrywa pracodawca. Dla osób na działalności gospodarczej pojawiła się możliwość wypłaty środków do 80 proc. wynagrodzenia. Poza tym rząd przygotował gwarancje kredytowe (mikro-pożyczki do wysokości 5 tys. zł).

Rząd już po raz trzeci rozszerza przepisy mające łagodzić skutki pandemii, tym razem dzięki projektowi Tarcza 3.0 czy to już wystarczy?
Elementy Tarczy Antykryzysowej sprawdzają się. Znalazły szerokie zainteresowanie wśród pracowników i przedsiębiorców. Potwierdzają to statystyki. Złożono (stan na 30 kwietnia) ponad 2,7 mln wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań. Do tej pory pożyczki przyznano 220,8 tys. mikroprzedsiębiorcom, w łącznej kwocie ponad 1,1 mld zł. Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5 proc. PKB), w ramach których: do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm – 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł. Łącznie w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej na pomoc polskim przedsiębiorcom i pracownikom przeznaczono ponad 300 mld zł, co daje ok. 15 proc PKB. To największa skala pomocy w historii współczesnej Polski. Tarcza Finansowa została bardzo dobrze przyjęta przez wiele organizacji branżowych i biznesowych jak np. Związek Pracodawców Prywatnych, Bussines Centre Club czy Konfederację Lewiatan.

DEC

Najnowsze