18 C
Warszawa
środa, 29 maja 2024

Podatek przy rozwodzie

Rozwód niesie ze sobą wiele różnych skutków prawnych, jednym z nich jest ustanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Czy rozstanie może jednak wpływać na innych aspekt finansowy? Okazuje się, że równie istotne przy rozwodzie mogą być kwestie podatkowe.

Finansowe skutki rozwodu

Podstawowym skutkiem każdego rozwodu jest ustanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, oczywiście pod warunkiem, że taka w ogóle istniała. Strony mają bowiem pełne prawo do modyfikowania swojego majątku w trakcie trwania związku – mogą przykładowo zawrzeć intercyzę, która całkowicie lub częściowo rozdzieli ich majątki.

Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej oznacza w praktyce konieczność dokonania podziału majątku. Można tego dokonać na dwa różne sposoby:

  • poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego – gdy rozwodnicy są zgodni co do konieczności samego podziału oraz sposobu rozdysponowania poszczególnych dóbr majątkowych,
  • poprzez uzyskanie wyroku dzielącego wspólny majątek – ta opcja jest niestety najczęstsza i pojawia się, gdy pomiędzy stronami istnieje konflikt w zakresie podzielenia wspólnych praw i rzeczy.

Aby dobrze przekalkulować skutki finansowe rozstania warto zasięgnąć porady doświadczonego prawnika. Adwokat Rozwodowy pomoże w ustaleniu odpowiednich udziałów w majątku wspólnym i przedstawi wstępny kosztorys różnych form jego podzielenia.

Ile kosztuje rozwód?

Tak naprawdę koszty rozwodu zależą od zachowania samych małżonków – jeśli są oni zgodni co do rozstania i potrafią się ze sobą porozumieć, rozwód powinien być nie tylko szybki, ale przede wszystkim tani. W takich sytuacjach małżonkowie opłacają z reguły wyłącznie koszt pozwu rozwodowego (opłata sądowa jest tutaj stała i wynosi 600 zł) oraz wynagrodzenie adwokata, który zajmie się całą sprawą.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, w której strony pozostają w konflikcie, szczególnie gdy dotyczy to sfery finansowej. W tych przypadkach rozwody trwają z reguły kilka lat, zwłaszcza jeśli małżonkowie decydują się włączyć do sprawy żądanie podziału majątku wspólnego. Koszty takiego rozstania są znacznie wyższe, ponieważ obejmują konieczność uiszczenia dodatkowych opłat m.in. za opinie biegłych sądowych, stawiennictwo świadków, czy wreszcie wynagrodzenia adwokata, który musi tworzyć coraz to nowe pisma procesowe.

Ustalenie rzeczywistego kosztu rozwodu zależy tak naprawdę od wielu różnych czynników, w tym żądań obu małżonków. Każda sprawa musi być więc wyceniona odrębnie. Jeśli zainteresował Państwa ten temat, to więcej wartościowych informacji odnajdziecie na stronie https://www.adwokatrozwod.pl/ile-kosztuje-rozwod/

Rozwód a podatki

Dosyć istotną sprawą pojawiającą się przy rozwodzie są kwestie podatkowe. Temat ten jest z reguły zapominany przez strony, a pojawia się dopiero wtedy, gdy zbliża się termin rozliczeń z urzędem skarbowym.

Jedną z korzyści pozostawania w związku małżeńskim jest możliwość wspólnego rozliczania podatków, co w praktyce przekłada się na prawo do korzystania z ulg. Pozwala to na uzyskiwanie corocznych zwrotów od urzędów skarbowych.

Podstawowe pytanie pojawiające się w tej chwili jest jedno – w jaki sposób rozwód wpływa na możliwość wspólnego rozliczania się byłych małżonków? Obowiązujące przepisy wprost wskazują, że dochody w małżeństwie mogą być opodatkowanie wspólnie tylko wtedy, gdy istnieje wspólny majątek, a podatnicy pozostają ze sobą w związku przez cały rok.

Z powyższego jasno wynika, że wyrok rozwiązujący małżeństwo w ciągu roku podatkowego skutecznie uniemożliwia wspólne rozliczenie konkretnych osób. Nie ma przy tym żadnego znaczenia kiedy dokładnie nastąpił rozwód – wystarczy, że choćby przez jeden dzień w roku podatnicy nie pozostawali ze sobą we wspólności majątkowej i tracą prawo do wspólnego rozliczenia. Pamiętajmy jednak, że data rozwiązania małżeństwa powinna być liczona w chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie jego wydania przez sąd. Teoretycznie możliwe jest więc, że byli małżonkowie będą mieli prawo do wspólnego rozliczenia podatku. Doskonałym przykładem takiej sytuacji może być wyrok rozwodowy wydany 19 grudnia 2020 r., który uprawomocni się 2 stycznia 2021 r. – w tym przypadku strony będą mogły rozliczyć się wspólnie za cały 2020 r., pomimo że na dzień złożenia deklaracji podatkowej małżeństwem już nie będą.

Kto pomoże przy rozwodzie?

Sprawy rozwodowe nie są ani przyjemne, ani proste – zwłaszcza, gdy pojawiają się w nich małoletnie dzieci i kwestie finansowe (takie jak choćby alimentacja i podział dużego majątku). Samodzielne próby podejmowania odpowiednich czynności procesowych, choć dopuszczalne przez prawo, z reguły kończą się fiaskiem.

Małżonkowie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z prawem i procesami sądowymi, nie powinni więc sami zajmować się swoim rozwodem. Kto zatem może pomóc w tego rodzaju sprawach? Dobry adwokat, który posiada wiedzę i doświadczenie w prawie rodzinnym.

Wybór skutecznego prawnika nie jest prosty, ale jeśli zostanie już dokonany, z pewnością odciąży daną osobę (chociażby od formalności związanych z postępowaniem sądowym). Dobrze, ale jak wybrać odpowiedniego adwokata? Tak naprawdę cena nie powinna być decydującym czynnikiem, zwłaszcza gdy w grę wchodzi kwestia opieki nad dziećmi. Wybór odpowiedniej pomocy przy rozwodzie jest uzależniony od wielu różnych okoliczności, m.in. doświadczenia zawodowego danego adwokata, skutecznie przeprowadzonych rozwodów, czy wreszcie posiadania czasu dla swojego klienta. Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać na stronie https://www.adwokatrozwod.pl/dobry-adwokat/

Autor: Rafał Rodzeń (prawnymarketing.pl)

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze