23 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Kongres „Zdrowie Polaków” po raz drugi

„Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość”. Pod takim hasłem odbył się 2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020. Debaty ekspertów, panele i wykłady można było śledzić online. Zapis relacji z kongresu jest też dostępny na kanale YouTube Światowego Centrum Słuchu.

Głównym przesłaniem tegorocznego Kongresu była edukacja społeczna, bez której same kadry i większe nakłady na naukę czy medycynę nie zapewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych, które należy nieustannie kreować w społeczeństwie, będzie coraz mniej bezpiecznie dla nas wszystkich – przekonywali eksperci.

– Dziękuję wszystkim za wsparcie idei oraz organizacji Kongresu, który odbył się w niezwykle trudnym dla wszystkich nas czasie – mówił prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca i przewodniczący Rady Programowej Kongresu. – Dziękuję za udział pracach w Radzie Programowej i uczestnictwo w debatach oraz panelach. Idea zorganizowania Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się, w ubiegłym roku, w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk i Radą Główną Instytutów Badawczych. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyć nie tylko lekarze czy naukowcy, ale każdy z nas. To na nas – liderach, ludziach sukcesu, przedstawicielach różnych specjalności spoczywa dziś szczególna odpowiedzialność.

– Ten kongres jest nam potrzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy jak się leczyć, niezależnie od tego, co każdego dnia przynosi pandemia. Ten Kongres jest inny niż te, które organizowaliśmy w przeszłości, ale bardzo liczna grupa naukowców, ekspertów z różnych dziedzin oraz współorganizatorów paneli w czołowych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce uznała, że powinien być zorganizowany. Główny ciężar spraw organizacyjnych spoczął na społecznej pracy członków zespołu Światowego Centrum Słuchu i Instytutu Narządów Zmysłów, przy wsparciu partnera wspierającego PKN Orlen. W ramach 2. Kongresu odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było, w pierwszej kolejności, przekazanie cennych wskazówek; jak dbać o zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Głos zabrało ponad 250 naukowców i ekspertów. Specjalny list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, skierowany do uczestników Kongresu, odczytała Magdalena Beyer, doradca Sekretarza Stanu KPRM.

– Chociaż walka z pandemią zdominowała nasza rzeczywistość, nie zapominamy o pozostałych dziedzinach opieki medycznej, chcemy bowiem jak najwcześniej wykrywać choroby i zapobiegać ich rozwojowi. Powołaliśmy od dawna oczekiwany fundusz medyczny. Jest tak przygotowany, aby stanowił okno do realizacji wielu procedur w obszarze schorzeń onkologicznych i schorzeń rzadkich. Ma także służyć w budowie kompetencji polskich lekarzy i umożliwieniu im pracy na najnowocześniejszym sprzęcie z zastosowaniem najnowszych procedur. Jestem przekonany, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa Polaków i wydolności polskiego systemu ochrony zdrowia. W 2021 r. na ochronę zdrowia zaplanowaliśmy środki w wysokości 120,6 mld złotych, a więc o 12,7 mld więcej niż w roku bieżącym. To środki na programy polityki zdrowotnej, zakup szczepionek, na potrzeby programu szczepień ochronnych oraz – w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – przeznaczane na świadczenia wysoko wyspecjalizowane, leki dla osób po 75 roku życia i działalność zespołów ratownictwa medycznego. Premier zaznaczył w liście, że kolejnym celem rządu jest dalsza informatyzacja systemu ochrony zdrowia, m.in. e-skierowania oraz aby do 2022 r. wszystkie dane na temat zdrowia Polaków zostały przeniesione do systemów informatycznych.

Swoje przemówienie wygłosiła również dr Paloma Cuchi, przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Polskę. – Ta Konferencja poświęcona m.in. COVID-19 i walce z pandemią w Polsce przypada w znakomitym momencie. Znajdujemy się w krytycznym momencie pandemii, w szczególności cała północna półkula. Czeka nas kilka bardzo ciężkich miesięcy, zwłaszcza, że niektóre kraje wkroczyły już na ścieżkę niebezpiecznego wzrostu. W zbyt wielu krajach obserwujemy wykładniczy wzrost liczby przypadków, prowadzący do przeciążenia szpitali i oddziałów intensywnej terapii, a przecież to dopiero październik. WHO wzywa przywódców do podjęcia natychmiastowych działań w celu niedopuszczenia do niepotrzebnych zgonów, uchronienia służb medycznych przed zapaścią i ponownego zamknięcia szkół – mówiła.

Zaproszeni goście mówili też m.in. o działaniach władz ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych na rzecz zdrowia Polaków, nauczaniu przed- i podyplomowym w czasie pandemii COVID-19, roli i miejscu instytutów resortu zdrowia w okresie pandemii czy szeroko rozumianej ochronie.

Formuła tegorocznego Kongresu została rozszerzona o transmitowane przez Internet panele, które odbyły się w dziewięciu ośrodkach akademickich. Współorganizatorami Kongresu zostali naukowcy w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

KS

Najnowsze