7.6 C
Warszawa
wtorek, 27 lutego 2024

Koniecznie przeczytaj

Żabka opublikowała swój pierwszy raport ESG

Z myślą o odciążeniu miast i ich mieszkańców od uciążliwego smogu i hałasu, Żabka Polska wypróbowuje dwa w pełni elektryczne, zeroemisyjne e-Craftery. Sieć zainwestowała także we własne stacje ładowania aut elektrycznych w centrach w Nadarzynie i Plewiskach. W trosce o środowisko naturalne Żabka modernizuje też sklepy – w ten sposób w ub. roku zaoszczędziła 30 tys. MWh energii. To tyle, co roczne zużycie energii ponad 9 tys. czteroosobowych rodzin.

To dane z Raportu „Blisko i odpowiedzialnie”, pierwszej tego typu publikacji, w której Żabka kompleksowo podsumowuje działania w obszarze CSR, zgodnie z międzynarodowym standardem GRI. Raportując dane ESG, czyli środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego, Żabka wyznacza standardy na rynku. Spółka nie jest bowiem zobowiązana do raportowania ESG, a upublicznienie tych danych jest realizacją jednej z jej głównych wartości, jaką jest otwartość i związana z nią transparentność. Z raportu możemy dowiedzieć się m.in., że Żabka promuje nowoczesną logistykę miejską i dlatego, z myślą o odciążeniu miast i ich mieszkańców od uciążliwego smogu i hałasu, wypróbowuje dwa w pełni elektryczne, zeroemisyjne e-Craftery. Testy odbywają się w Poznaniu i Warszawie. Partnerem projektu jest Volkswagen Samochody Użytkowe.

Żabka opublikowała swój pierwszy raport ESG

– Zainwestowaliśmy we własne stacje ładowania aut elektrycznych w centrach w Nadarzynie i Plewiskach. Łączny koszt naszego zaangażowania w infrastrukturę elektryczną wyniósł ok. 1 mln zł. Estymowany roczny przebieg naszych e-Crafterów wynosi 45 tys. „zielonych” kilometrów. Chcemy przyczynić się do stworzenia zrównoważonego transportu miejskiego i dlatego planujemy zakup kolejnych testowych dostawczych samochodów elektrycznych – czytamy w raporcie „Blisko i odpowiedzialnie”.

Sieć zainwestowała także 59 mln zł w wymianę czynników chłodniczych w 2200 placówkach (w tym 1600 w 2019 r.), co pozwoliło na redukcję emisji CO2 na poziomie 40 proc. w porównaniu do poprzednio stosowanych rozwiązań.

Żabka Polska od lat realizuje ambitną wizję rozwoju, która zakłada transformację w trzech wymiarach jednocześnie: zmianę formatu sklepów, przejawiającą się m.in. w ich gruntownych remodelingach; transformację cyfrową, której efektem są m.in. aplikacja dla klientów i nowoczesne narzędzia mobilne wspierające pracę franczyzobiorców; oraz transformację odpowiedzialności. Ta ostatnia jest niezwykle ważna dla firmy, która rozwija się odpowiedzialnie, z poszanowaniem człowieka – pracowników, partnerów handlowych, franczyzobiorców, klientów – oraz w pełni respektując przepisy prawa i zasady etyczne. Spółka aktywnie inicjuje także działania zmierzające do ograniczenia swojego wpływu na środowisko naturalne.

– Żabka Polska jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się sieci handlowych typu convenience w Europie. Nasz rozwój wspierają nowoczesne narzędzia pracy, innowacyjne rozwiązania oraz efektywna komunikacja. Decyzje biznesowe pomaga nam podejmować sztuczna inteligencja. Jednak my nowoczesność rozumiemy znacznie szerzej. Realizację strategicznych priorytetów łączymy ze społeczną odpowiedzialnością. W centrum naszej uwagi stawiamy przede wszystkim człowieka i jego potrzeby, nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie. Satysfakcja całego zespołu, zadowolenie każdego klienta, troska o lokalne społeczności i ekologię są filarami działań Żabki w obszarze CSR – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska.

Firma w 2019 r. rozpoczęła dyskusję z pracownikami i współpracownikami na temat redefinicji zestawu najistotniejszych dla niej wartości. Dzięki temu już rok po zdefiniowaniu kodeksu postępowania, ponad 90 proc. pracowników poprawnie identyfikowało wartości Żabki, a 75 proc. utożsamiało się z nimi.

– Rok 2019 był dla Żabki wyjątkowy nie tylko z uwagi na świetne wyniki. W tym roku po raz pierwszy rozpoczęliśmy otwarty dialog z całym zespołem na temat wartości, jakimi Żabka chce się kierować w swojej codziennej działalności biznesowej. Otwartość, wiarygodność, odpowiedzialność i ambicja na stałe wpisały się do kodeksu naszego postępowania. Podobne rozumienie filozofii organizacji stało się kluczem do jej sukcesu. Jesteśmy świadomi, że tylko otwarty na innowacje, wyzwania i drugiego człowieka, ambitny zespół jest w stanie w takim tempie rozwijać naszą sieć – dodaje Suchański.

Raport „Blisko i odpowiedzialnie” to kompendium wiedzy o działaniach podejmowanych przez Żabka Polska w obszarze CSR w 2019 r. Został przygotowany wg uznanego na świecie standardu raportowania GRI. Publikację otwiera przesłanie Prezesa firmy. Informacje, które można znaleźć na ponad 90 stronach raportu, podzielone zostały na cztery rozdziały i dotyczą: samej firmy – jej wizji i misji, klientów, franczyzobiorców i pracowników. Każdy z tych rozdziałów opatrzony jest osobistym komentarzem członka zarządu spółki, odpowiedzialnego za dany obszar biznesu. Osobny, piąty rozdział, poświęcono samemu raportowi. Dane w raporcie przedstawione są w czytelny sposób – za pomocą infografik wyróżniono kluczowe fakty i liczby.

Odpowiedzialność firmy Żabka Polska za lokalne społeczności, a także za franczyzobiorców, pracowników i współpracowników zobowiązuje. W tym roku wszystkie firmy stanęły w obliczu niespodziewanego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa Sars-Cov-2. Żabka błyskawicznie zareagowała na nowe okoliczności. Przez wiele tygodni epidemii w Polsce firma zrobiła wiele, by swoim kluczowym interesariuszom – klientom oraz franczyzobiorcom i pracownikom – ułatwić codzienne funkcjonowanie i dać poczucie bezpieczeństwa. Działania, jakie spółka przedsięwzięła w obliczu pandemii zostały opisane w osobnej publikacji.

Raport ESG Żabki za 2019 oraz publikacja dot. działań podjętych przez firmę w związku z pandemią Covid-19 dostępne są na stronie internetowej: www.zabka.pl/nasza-odpowiedzialnosc

RT

Najnowsze