18 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Pięciogwiazdkowy operator

Emitel otrzymał pięć gwiazdek w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB 2020. To najwyższe wyróżnienie otrzymało tylko 20 proc. badanych firm.

GRESB jest międzynarodową organizacją non-profit, która systematycznie bada działania i wyniki przedsiębiorstw infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). W swoich kryteriach oceny kieruje się istotnymi dla międzynarodowych inwestorów kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. 5 gwiazdek jest przyznawane przez GRESB 20 proc. najlepszych firm biorących udział w badaniu. W 2020 r. Emitel zajął drugie miejsce w grupie spółek porównywalnych, uzyskując 86 punktów, przy średniej ocenie 61 punktów wśród 400 uczestników badania na świecie.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. – największy operator naziemnej infrastruktury radiowo- -telewizyjnej w Polsce bierze udział w badaniu GRESB od 2015 r.

– Koncentrujemy się na działalności zgodnej z zasadami odpowiedzialności społecznej w stosunku do szerokiego grona interesariuszy, w tym niezwykle istotnej dla Emitela ochrony środowiska, dlatego nasz wynik w badaniu GRESB znacznie wzrósł na przestrzeni lat. Otrzymanie 5 gwiazdek jest potwierdzeniem, że wysokie standardy, jakie sobie wyznaczyliśmy w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju, sposobu, w jaki dbamy o ludzi i środowisko naturalne, są widoczne i wysoko oceniane – powiedział Andrzej Kozłowski, prezes zarządu spółki.

Badania GRESB są prowadzone od dziesięciu lat przez niezależnych ekspertów, którzy analizują i oceniają działalność przedsiębiorstw infrastrukturalnych przez pryzmat podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. GRESB jest niezależnym badaniem zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju firm. Jest też istotnym punktem odniesienia dla funduszy inwestycyjnych, które lokują środki z funduszy emerytalnych w spółkach infrastrukturalnych na całym świecie. Prowadząca badanie instytucja GRESB BV jest spółką zależną od Green Business Certification Inc., organizacji non-profit zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych.

DK

Najnowsze