18.9 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Loterie wspierające programy lojalnościowe

Organizacja programów lojalnościowych ma przyczynić się do wzrostu sprzedaży, a także daje jeszcze wiele innych korzyści. By jednak akcja tego typu odniosła sukces, musi być odpowiednio angażująca dla jej grupy odbiorców. Jedną z najskuteczniejszych metod aktywizowania uczestników jest przygotowywanie dodatkowych atrakcji, np. w postaci gier z nagrodami. Wyjaśniamy na czym polegają loterie wspierające programy lojalnościowe oraz dlaczego są korzystne!

Loterie wspierające programy lojalnościowe
Według Ustawy o grach hazardowych, w Polsce można legalnie prowadzić cztery rodzaje loterii: promocyjną, audioteksową, fantową i pieniężną. W praktyce w ramach programów lojalnościowych najczęściej organizuje się pierwszy wariant. Jest to krótkoterminowa akcja zaliczana do gier hazardowych, skierowana do osób powyżej 13. roku życia (w tym przypadku: uczestników programu). Warunkiem dołączenia do zabawy jest zwykle zakup promowanego produktu/usługi, stanowiący „dowód udziału w loterii”. Nagrody w formie materialnej lub pieniężnej są przyznawane losowo. Loterie wspierające programy lojalnościowe są wyjątkowo często wykorzystywanym narzędziem marketingowym, które wzmacnia działanie całego przedsięwzięcia, poprawia wizerunek marki i przynosi wiele wymiernych korzyści. Z tego względu akcje tego typu cieszą się ogromną popularnością. Dobrze zorganizowana procedura potrafi naprawdę zwiększyć sprzedaż oraz udziały rynkowe.
W jaki sposób loterie wspierają programy lojalnościowe?
Można wymienić cztery główne sposoby, w jakie loterie promocyjne wspierają programy lojalnościowe:

  1. wzmocnienie oddziaływania programu – atrakcyjna akcja przyczynia się do wzrostu sprzedaży poprzez skuteczne zachęcanie do częstszych zakupów oraz zwiększenia wartości koszyka zakupowego;
  2. uatrakcyjnienie nagród – programy lojalnościowe mogą oferować przedmioty lub usługi o wartości jedynie do 2 tys. złotych brutto. W ramach loterii uczestnicy mają szansę wygrać cenniejsze dobra, takie jak np. samochód czy ekskluzywna wycieczka. Przez to program może przyciągnąć wiele nowych odbiorców, a także ma szansę zachęcić do zabawy nieaktywnych uczestników;
  3. nawiązanie dialogu z grupą odbiorców – monotonne, nieoryginalne programy lojalnościowe szybko stają się nużące i nieciekawe. Każde urozmaicenie jest okazją do odnowienia kontaktu z uczestnikami oraz poprawy wizerunku marki;
  4. likwidacja rezerw bilansowych – organizacja loterii jest opłacalna ze względów finansowych, ponieważ stwarza warunki, w których uczestnicy wymieniają zgromadzone punkty na szansę wygrania, a nie nagrodę (która wymaga wystawienia faktury kosztowej). W ten sposób można zlikwidować rezerwy bilansowe utrzymywane w sprawozdaniach jako wyemitowane, ale niewymienione punkty.
    Jak zorganizować loterię w ramach programu lojalnościowego?
    Organizacja loterii promocyjnej jest skomplikowanym, czasochłonnym procesem związanym z wieloma formalnościami administracyjnymi, prawnymi itp. Uzyskanie zezwolenia od Dyrektora właściwej Izby Administracji Skarbowej lub złożenie zgłoszenia do Naczelnika Urzędu Celno-skarbowego rozpoczyna trudną, wieloetapową procedurę. Problematyczne są nie tylko przygotowania, ale też nadzorowanie przebiegu oraz zakończenie i rozliczenie akcji. Z tego względu najrozsądniej zwrócić się po pomoc do doświadczonej firmy zewnętrznej specjalizującej się w takich przedsięwzięciach. Tylko w ten sposób uniknie się najpowszechniejszych błędów oraz osiągnie się najlepsze efekty.

Najnowsze