28.7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Gminy na wojnie z Trybunałem

Wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości może zrujnować gminne budżety. Włodarze miast liczą już tylko na zmiany w prawie.

Gdy w 2019 r. resort finansów wprowadzał usługę „Twój e-PIT”, przedsiębiorcy zostali zapewnieni, że w przyszłości także oni będą beneficjentami tej reformy. W pierwszym roku obowiązywania usługa miała dotyczyć wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednak w kolejnych latach miało się to zmienić. Dziś już wiemy, że były to puste obietnice.
Nabici w e-PIT
Usługa „Twój e-PIT” polega na tym, że fiskus wypełnia za osoby fizyczne ich zeznania roczne z tytułu podatku dochodowego. Zadanie podatników polega wyłącznie na zalogowaniu się na stronie „e-Urzędu Skarbowego”, zaakceptowaniu wypełnionej deklaracji oraz odesłaniu jej do skarbówki. W zeznaniu można oczywiście dokonać pewnych modyfikacji, np. poprzez wpisanie wybranej organizacji pożytku publicznego lub odpisaniu darowizny. Usługa obejmuje deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38, ale wyłącznie dotyczące osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
W pierwszym roku obowiązywania reformy przedsiębiorcy zostali zapewnieni, że jest to stan przejściowy, ponieważ w przyszłości fiskus wypełni również ich zeznania. Minęły ponad dwa lata, a firmy nadal czekają na zrealizowanie tej obietnicy. Dziś już wiemy, że resort finansów nie planuje rozszerzenia usługi „Twój e-PIT” na przedsiębiorców. Dlaczego? Ponieważ jest to niewykonalne, o czym doskonale wiedziano wówczas, gdy składano tę pustą obietnicę. Na wysokość podatku dochodowego od firm wpływa bowiem wiele zmiennych, do których fiskus nie ma dostępu. Kilka lat temu zniesiono obowiązek składania przez firmy deklaracji o miesięcznych zaliczkach, dlatego skarbówka nie wie, ile wyniesie podatek dochodowy, dopóki przedsiębiorca sam nie złoży zeznania. Inaczej jest w przypadku osób fizycznych, gdzie pracodawca co miesiąc odprowadza zaliczki, a po zakończeniu roku podatkowego składa do urzędu informację w tym zakresie, dzięki czemu skarbówka może automatycznie wypełnić deklarację.
Nadzieje przedsiębiorców na objęcie ich usługą „Twój e-PIT” zostały ostatecznie rozwiane na początku lutego br. przez resort finansów, który w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17 973) przyznał, że „obecnie Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac związanych ze zmianą przepisów podatkowych, które mogłyby mieć wpływ na zmianę grupy docelowej podatników, dla których udostępniane są zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT”. Tym samym ministerstwo samo potwierdziło, że nie planuje wywiązać się z obietnicy złożonej w 2019 r.

Najnowsze