26.5 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Suma gwarancyjna OC – czym różni się od sumy ubezpieczenia?

Decydując się na zakup ubezpieczenia dobrze jest sprawdzić, jaka suma gwarancyjna jest do niego przypisana. Sumą gwarancyjną nazywamy kwotę, jaka może nam zostać wypłacona w ramach odszkodowania. Pamiętajmy, że dotyczy ona wyłącznie ubezpieczenia OC. Kto ustala wysokość sumy gwarancyjnej?

Suma gwarancyjna OC – czym jest?

Suma gwarancyjna to pojęcie, z którym możemy się spotkać w momencie zakupu polisy np. w https://ocenapolis.pl. Czym jest suma gwarancyjna? Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności cywilnej. Prościej mówiąc, jest to maksymalna kwota, jaka może nam zostać wypłacona w ramach odszkodowania. Zapis o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia znajdziemy w jego umowie. Suma gwarancyjna zależy od wysokości miesięcznej składki. Im jest ona większa, tym kwota wypłacona w ramach odszkodowania na wypadek powstałej szkody będzie wyższa. Suma gwarancyjna dotyczy wyłącznie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednak nie tylko polisy samochodu, ale również odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile wynosi suma gwarancyjna i kto ją ustala?

Wysokość sumy gwarancyjnej zależy od tego, kto ustala jego wysokość. Jeśli decydujemy się na dobrowolną polisę OC, kwotę sumy gwarancyjnej ustalają strony umowy. Jeśli sięgamy po obowiązkowe ubezpieczenie OC, np.:

  • komunikacyjne;
  • rolnicze;
  • dotyczące profesji związanych z ryzykiem zawodowym,

jego wartość ustalana jest przez regulacje prawne. Ubezpieczyciel nie może więc zaniżyć sumy gwarancyjnej.

Ile wynosi suma gwarancyjna? Według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych kwota ta nie może być niższa niż 5 milionów euro w przypadku zdarzenia, którego skutki bez względu na liczbę poszkodowanych są objęte ubezpieczeniem (jeśli dotyczy szkód wyrządzonych drugiej osobie). Gwarantowana suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż milion euro wtedy, gdy nastąpiło zdarzenie, którego skutki objęte są ubezpieczeniem bez względu na ilość poszkodowanych osób. Sytuacja musi jednak dotyczyć szkody wyrządzonej na mieniu. Dzięki ustalonej wcześniej sumie gwarancyjnej unikniemy kosztów w przypadku niektórych zdarzeń. Najczęściej będą to sytuacje, w których jest dużo poszkodowanych, nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu czy zniszczone zostało mienie o dużej wartości. Suma gwarancyjna może dotyczyć również ubezpieczenia OC dla rolników. W przypadku różnych profesji minimalna suma gwarancyjna ustalana jest indywidualnie. Często zależy ona od wagi pełnionej funkcji i specyfiki pracy.

Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma gwarancyjna często mylona jest z sumą ubezpieczenia. To dwa zupełnie różne pojęcia. Jak zostało wspomniane powyżej, suma gwarancyjna to maksymalna kwota, jaka może nam zostać wypłacona w ramach odszkodowania na wypadek powstałej szkody na mieniu lub osobie. Czym więc jest suma ubezpieczenia? Suma ubezpieczenia to kwota, do jakiej maksymalnie odpowiada za powstałą szkodę nasz ubezpieczyciel. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest bardzo indywidualnie.
Wpływ na sumę ubezpieczenia na wiele czynników, m.in.:

  • wartość ubezpieczanego majątku;
  • wartość sprzętu znajdującego się na wyposażeniu ubezpieczanego lokum;
  • wiek i wykształcenie osoby, która chce wykupić ubezpieczenie.

Wartość nieruchomości, która ma zostać ubezpieczona, ustala się w oparciu o ceny rynkowe. Te mogą być zależne od danego regionu czy miasta. Co ważne, w ubezpieczeniach na życie nie ustala się granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wyznacza się jednak określoną kwotę, która wypłacana jest wtedy, gdy nastąpi wypadek kwalifikujący się do ubezpieczenia.

Najtańsze ubezpieczenie OC – jak wybrać?

Wybór ubezpieczenia może wydawać się trudny. Istnieje wiele firm, które oferują atrakcyjne ubezpieczenia OC z wysoką sumą gwarancyjną. Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie OC? Możemy w tym celu skorzystać z porównywarki polis. Znajduje się w niej zestawienie najlepszych ofert dopasowanych do naszych możliwości. Jedyne, co musimy zrobić, aby otrzymać listę dostępnych dla nas ubezpieczeń, to wypełnić formularz i wskazać, co chcemy objąć ochroną. Ubezpieczalnia będzie wymagała również podania kilku informacji o sobie.

Co istotne, przy wyborze ubezpieczenia może nam pomóc również konsultant wybranej ubezpieczalni. Wystarczy, że się z nim skontaktujemy i przedstawimy nasze potrzeby. Polisa zostanie do nich maksymalnie dopasowana. Konsultacja zapewni nam korzystną stawkę miesięczną za polisę oraz wysoką sumę gwarancyjną OC całego ubezpieczenia.

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze