16.2 C
Warszawa
niedziela, 26 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Biały listek CSR dla producenta słodyczy

Grupa Ferrero została wyróżniona Białym Listkiem CSR, jako firma, która podejmuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu oraz zaangażowania społecznego. Nagrody zostały przyznane przez tygodnik „Polityka”, we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Aby wziąć udział w zestawieniu, należało wypełnić ankietę online, opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000. W tegorocznej edycji zestawienia zanotowano rekordową liczbę zgłoszeń i nagrodzonych firm. Ankiety wypełniły 124 firmy. Spośród wszystkich zgłoszeń wyróżnienie otrzymały 92 przedsiębiorstwa. Wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 czerwca.

– Ferrero realizuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej od dawna i opiera się na dwóch głównych obszarach: Ludzie i Planeta. Cieszymy się, że nasze starania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG zostały zauważone i docenione – mówi Beata Dziekanowska IA&CC Manager.

W tym roku organizatorzy koncentrowali się na ocenie projektów związanych z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii, działaniach na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat, a także na zintegrowanym modelu zarządzania, obejmującym  m.in. kwestie jakości, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracowników oraz formalizowanie podejścia do zarządzania personelem.

Idea ESG obejmuje szeroki zakres niefinansowych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu. Zakłada, że biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku.

W maju Grupa Ferrero dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej. Ma ona na celu promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Ferrero utworzyło Rady Regionalne programu Różnorodności, w skład których wchodzi 130 pracowników Ferrero z całego świata. Polska Rada Regionalna składa się z Ambasadorki, 12 przedstawicieli 4 narodowości, 3 pokoleń oraz 10 różnych departamentów. Grupa znalazła się także w Raporcie Diversity IN Check – czyli na pierwszej liście najbardziej zaawansowanych pracodawców w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w kraju.           KRA

Najnowsze