22.5 C
Warszawa
sobota, 13 lipca 2024

Zmiany technologiczne pozwalają kreować nowe modele biznesowe

Z Maciejem Trybuchowskim, prezesem zarządu KDPW i KDPW_CCP, rozmawiała Joanna Zielińska.

W tym roku otrzymali Państwo tytuł Finansowej Marki Roku 2021. Dlaczego jest to dla Was ważna nagroda?

Tytuł Finansowej Marki Roku 2021 otrzymaliśmy w kategorii rynek kapitałowy za wdrażanie innowacyjnych usług i rozwiązań technologicznych wspierających rozwój polskiego rynku kapitałowego. Bardzo cieszy nas fakt, że rynek dostrzegł to, co intensywnie robimy już od kilku lat, czyli stajemy się firmą technologiczną. Ponad 90 proc. usług świadczonych przez Grupę KDPW realizowanych jest za pomocą systemów informatycznych, a co szczególnie istotne, opracowane zostały one w większości przez ekspertów IT pracujących w Krajowym Depozycie. Wprowadzając nowe rozwiązania, zawsze szeroko konsultujemy je z uczestnikami rynku, a posiadanie własnego zaplecza IT pozwala nam szybko reagować na ewentualne postulaty ze strony klientów. Mamy bardzo dobry zespół informatyków, który dba o spójność rozwiązań w ramach całej GK KDPW i odnosi sukcesy także na rynku międzynarodowym. Opracowane przez nasz zespół IT komunikaty służące do raportowania transakcji buy-in zostały z sukcesem zatwierdzone przez ISO20022. To pierwsza rejestracja komunikatów, a tym samym wyznaczenie standardu w obszarze raportowania transakcji buy-in, opracowanych od podstaw i z inicjatywy KDPW w ISO20022. Standard opracowany przez KDPW obowiązywał będzie na całym świecie.

Jakie najważniejsze usługi wykorzystujące technologie wprowadziliście w ostatnich latach?

W ostatnich latach wprowadziliśmy bardzo dużo mniejszych i większych rozwiązań opartych na rozwiązaniach technologicznych. Wymienię te najważniejsze, jak usługę eVoting, która daje możliwość zdalnego, elektronicznego udziału i głosowania na walnych zgromadzeniach oraz usługę eVoting-board, która pozwala na przeprowadzenie głosowań na zdalnych posiedzeniach rad nadzorczych i zarządów. Oba te rozwiązania wykorzystują technologię blochchain, której możliwości badamy już od 2017 r. Istotnym z punktu widzenia rynku, bo znacząco skracającym czas procesu, było wprowadzenie aplikacji do rejestracji obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych. Wdrożyliśmy także rozwiązania ułatwiające komunikację spółek giełdowych z akcjonariuszami, wynikające z dostosowania do regulacji określonych w dyrektywie SRD II, czyli aplikację do przekazywania spółce informacji o jej akcjonariuszach. Zastosowanie narzędzi IT pozwala na usprawnienie przekazywania danych na podstawie wystandaryzowanych komunikatów, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy niezbędna jest kooperacja z innymi depozytami, by pozyskać informacje o akcjonariuszach. Warto przy tym podkreślić, że KDPW był jedynym z niewielu depozytów w Europie, który w terminie, czyli od 3 września 2020 r., wdrożył odpowiednie rozwiązania komunikacyjne na podstawie normy ISO 20 022.

Wprowadziliście Państwo czasowe obniżki opłat w czwartym kwartale br. Dlaczego zniżki są wprowadzane jako czasowe i kto może liczyć na mniejsze rachunki z KDPW?

Infrastrukturalny charakter spółek Grupy KDPW polega nie tylko na dostarczaniu uczestnikom rynku finansowego niezawodnych usług w zakresie rejestrowania, przechowywania, rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych, ale także kształtowaniu polityki opłat wspierającej rozwój tego rynku i podmiotów działających na nim. Poprzez czasowe obniżki możemy elastycznie i szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku. Od 1 października do końca bieżącego roku obniżamy łącznie 13 opłat, a nowe stawki z tytułu rozrachunku pozwolą na oszczędności domom i biurom maklerskim oraz bankom pełniącym funkcje powiernicze, obniżki w zakresie rejestracji papierów wartościowych i obsługi zdarzeń korporacyjnych zaś emitentom, TFI oraz agentom płatniczym.

Od razu nasuwa się pytanie, ile będą kosztować Państwa te obniżki?

Wprowadzane obniżki nie będą dla nas kosztem, a zmniejszeniem potencjalnych przychodów. Tak kształtujemy naszą politykę opłat, aby z jednej strony tworzyć impulsy do pobudzenia rynku oraz wspierania jego uczestników, z drugiej – zapewnić odpowiedni poziom kapitałów dla bezpieczeństwa, jakości i rozwoju usług oferowanych w GK KDPW. Łączna szacowana wartość obniżek wyniesie ponad 4 mln zł w okresie czwartego kwartału 2021 r. O tyle zmniejszą się nasze przychody, a obniżki w zakresie opłat z tytułu rozrachunku pozwolą na oszczędności naszym klientom.

To nie pierwszy raz w tym roku, gdy Krajowy Depozyt obniża opłaty.

W bieżącym roku Krajowy Depozyt zdecydował już o czasowym obniżeniu opłaty za udostępnienie spółkom informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z 2 500 zł do 1 500 zł. Dzięki temu emitenci, których akcje rejestrowane są w KDPW, zaoszczędzili ok. 800 tys. zł. Od 1 lipca br. KDPW wprowadził możliwości opłacania corocznych odnowień ważności kodów LEI z góry, na okres od 2 do 5 lat, co zmniejsza koszt odnowienia kodu nawet o 23 proc. W 2020 r. z kolei KDPW dokonał 32 czasowych obniżek opłat, aby wesprzeć różne grupy uczestników rynku kapitałowego.

Omówiliśmy usługi oparte o technologię, które już wprowadziliście. A jakie są plany na najbliższą przyszłość w tym obszarze?

Realizujemy bardzo dużą inicjatywę związaną z wdrożeniem własnego systemu informatycznego do rozliczania transakcji w derywatach na rynku pozagiełdowym oraz systemu do zarządzania ryzykiem rozliczeniowym dla tych instrumentów. Usługę tę oferuje nasza izba rozliczeniowa KDPW_CCP, a projekt będzie utrzymywany i rozwijany w zakresie zasobów własnych GK KDPW. Przygotowujemy portal do prezentacji i sprzedaży danych statystycznych posiadanych przez GK KDPW. Wykorzystujemy do tego nowoczesne narzędzia w zakresie hurtowni danych. Wprowadzimy także system uwierzytelniania wieloskładnikowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do usług GK KDPW w sieci Internet. Planujemy ponadto przeanalizować i potwierdzić zasadność udziału KDPW w tworzeniu infrastruktury rynku kapitałowego na podstawie technologii rozproszonych rejestrów (DLT). Studium prowadzone będzie m.in. w odniesieniu do projektowanych przepisów unijnego rozporządzenia  ‘DLT Pilot Regime’.

Czy Pana zdaniem pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji rynku finansowego?

Polski rynek finansowy, w tym rynek kapitałowy, jest relatywnie młody, dlatego od jego powstania wykorzystywane były nowoczesne rozwiązania technologiczne. Pamiętajmy, że od samego początku współczesnego rynku kapitałowego w Polsce, czyli od 1991 r., akcje spółek wprowadzanych do obrotu giełdowego miały postać zapisów elektronicznych. Można więc powiedzieć, że KDPW od zawsze działa w świecie cyfrowym. Wprowadzanie rozwiązań opartych na technologii i inwestycje w ten obszar wydają się nieuniknione. 97 proc. Polaków wciąż uważa, że nowe technologie są potrzebne. 91 proc. z nas sprzedaje lub kupuje w Internecie, a 78 proc. załatwia sprawy urzędowe przez Internet. Cyfryzacja i automatyzacja stały się dzisiaj kluczowymi trendami zarówno w sektorze finansowym, jak i również w innych obszarach gospodarki. Pandemia z pewnością wpłynęła na ich przyspieszenie. Zmiany technologiczne pozwalają bowiem kreować nowe modele biznesowe, zwiększać zasięg działalności oraz poprawiać jakość świadczonych usług.

Najnowsze