15.7 C
Warszawa
poniedziałek, 24 czerwca 2024

Koniecznie przeczytaj

Branża pirotechniczna zabiega o bezpieczne używanie fajerwerków

Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne dotyczące używania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych – mówi Aneta Siwarga, wiceprezes Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej.

Dlaczego branża pirotechniczna powołała do życia Fundację Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej? Jakie są jej najważniejsze zadania i cele?

Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej powstała jako odpowiedź na potrzebę podtrzymania dobrego wizerunku branży pirotechnicznej oraz edukacji naszego społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego użytkowania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych. Utworzyły ją firmy z największą wiedzą i doświadczeniem – Jorge Fireworks, Triplex oraz Super Power.

Mamy kilka kluczowych celów, które sobie postawiliśmy. Jednym z nich jest rozwijanie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego użytkowania materiałów pirotechnicznych. Naszym ważnym zadaniem jest także popularyzacja wiedzy na temat materiałów pirotechnicznych oraz ich historii. Chcemy również podnosić świadomość społeczną w zakresie wpływu materiałów pirotechnicznych na środowisko. No i oczywiście przygotowujemy i udostępniamy stanowiska prawne oraz śledzimy przepisy prawa, które regulują kwestie związane z materiałami pirotechnicznymi – chcemy być silnym reprezentantem branży w kontaktach z instytucjami, organizacjami i naszym społeczeństwem.

Czy Fundacja prowadzi akcje edukacyjne uświadamiające Polakom w jaki sposób bezpiecznie korzystać z fajerwerków?

Jednym z najważniejszych zadań naszej fundacji jest edukacja konsumentów – szczególnie w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z fajerwerków. Opracowaliśmy specjalne infografiki, które pokazują, w jaki sposób należy obchodzić się z różnymi typami wyrobów pirotechnicznych widowiskowych – bateriami, petardami, rakietami, fontannami czy rzymskimi ogniami.

Przygotowaliśmy też infografikę, która prezentuje zasady odpowiedzialnego używania fajerwerków. Te czytelne i zrozumiałe instrukcje były prezentowane w prasie oraz w social mediach fundacji, a także dystrybuowane wśród sprzedawców pirotechniki. Przygotowujemy również informacje dla dziennikarzy na temat bezpiecznego używania fajerwerków.

Czy fajerwerki dostępne na polskim rynku spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa i są zgodne z unijnymi dyrektywami?

Od 2017 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa 2013/29/EU, która stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo użytkowników i środowiska naturalnego. Producenci wyrobów pirotechnicznych muszą spełniać bardzo wysokie wymagania i normy – określony skład chemiczny, ograniczenie poziomu dźwięku, klasyfikacja z uwagi na poziom generowanego hałasu i poziomu bezpieczeństwa użytkownika. Polska jeszcze bardziej zaostrzyła unijne przepisy i wprowadziła całkowity zakaz sprzedaży pirotechniki osobom poniżej osiemnastego roku życia.

Zapewniam, że branża pirotechniczna jest w Polsce ściśle regulowana i musi spełniać wymogi posiadania specjalistycznych magazynów, zapewniać odpowiednią flotę samochodową i warunki transportu oraz systematycznie kierować pracowników na badania psychologiczne i psychiatryczne.

Czy Fundacja prowadzi działania, które mają zachęcać Polaków do zakupu tylko i wyłącznie legalnych i certyfikowanych fajerwerków? Jak możemy je rozpoznać, jakie informacje powinien zawierać produkt, o co powinniśmy pytać sprzedawców?

Zachęcamy klientów, by kupowali tylko i wyłącznie w sprawdzonych sklepach. Legalność produktu najłatwiej ocenimy, gdy sprawdzimy etykietę produktu.

Etykieta powinna posiadać niezbędne elementy – pierwszym jest symbol CE, drugim – trzyczęściowy numer rejestracyjny produktu. Taki numer można zweryfikować na stronach internetowych jednostek odpowiedzialnych za wydanie certyfikatu lub u producenta wyrobu.

Etykieta musi zawierać symbol i klasę produktu, np. czy jest to bateria, rakieta lub rzymski ogień, oraz – informację o minimalnym wieku użytkownika. Obowiązkowym elementem jest także informacja o zasadach bezpiecznego użytkowania i minimalnych bezpiecznych odległościach.

Na etykiecie muszą się także znajdować dane teleadresowe producenta i/lub importera, które umożliwiają kontakt z konsumentami.

Pełny wywiad można przeczytać na portalu RaportCSR.pl

Najnowsze