18 C
Warszawa
środa, 29 maja 2024

Anna Wojciechowska z ROBYG Ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego

Budownictwo mieszkaniowe to sektor rynku, w którym odpowiedzialne zachowania są kluczowe zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności. Wpływ działalności branży budowlanej i deweloperskiej wynika nie tylko z jej unikalnych kompetencji, ale przede wszystkim z szerokiego oddziaływania na otoczenie. Blisko 30 proc. światowych emisji dwutlenku węgla przypisywana jest właśnie budownictwu. Ze względu na zwiększającą się świadomość prowadzenia działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny firmy coraz częściej podejmują wachlarz działań mający na celu minimalizowanie ich wpływu na otoczenie.

Jednym z liderów zrównoważonej działalności w  branży deweloperskiej jest ROBYG. Spółka jest jednym z  pierwszych deweloperów mieszkaniowych w  Polsce, który ma strategię ESG i  przygotowuje się do raportowania emisji zgodnie ze standardem GHG Protokol w  ramach zakresu 1 i  2. Ponadto pod koniec minionego roku ROBYG jako pierwszy polski deweloper mieszkaniowy opublikował „Raport wpływu społeczno- ekonomicznego Grupy ROBYG”.

Walka ze zmianami klimatycznymi to konieczność 

Istotnym wydarzeniem w  zrównoważonej działalności firmy stał się moment, w  którym Anna Wojciechowska, Head of ESG w  ROBYG, dyrektor sprzedaży i marketingu ROBYG w Gdańsku i Poznaniu, została wybrana przez Komisję Europejską na Ambasadora Paktu Klimatycznego w  Polsce. Ta nominacja jest potwierdzeniem osobistego zaangażowania w  działania proekologiczne. Tym samym Anna Wojciechowska dołącza do grona 19 Ambasadorów w  Polsce, a  ROBYG jako pierwsza fi rma w  Polsce posiada swojego reprezentanta w Europejskim Pakcie Klimatycznym. 

Anna Wojciechowska zamierza kontynuować działania edukujące, promujące i urzeczywistniające koncepcję miast 15-minutowych. Jednocześnie ROBYG podejmie zobowiązania w zakresie raportowania emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w prowadzonej działalności.  

– Walka ze zmianami klimatycznymi jest dla nas wszystkich koniecznością. Jestem związana z branżą nieruchomości, w tym budowlaną, od ponad 20 lat. Jest to jedna z gałęzi gospodarki, która najsilniej oddziałuje na klimat. Dlatego, mając świadomość zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, ważne jest dla mnie, by być częścią nowo budującego się odpowiedzialnego społeczeństwa i  inicjatyw, które dążą do prowadzenia działań rynkowych w sposób świadomy, bez szkody dla przyszłych pokoleń. Wybór na Ambasadora Paktu Klimatycznego jest dla mnie wyróżnieniem i potwierdzeniem mojego zaangażowania w  działania na rzecz środowiska i  społeczeństwa  –  mówi  Anna Wojciechowska.

Budować ekologiczną Europę

Europejski Pakt Klimatyczny to ogólnounijna inicjatywa, element Europejskiego Zielonego Ładu, której celem jest budowanie ekologicznej Europy i przekształcenie UE w sprawiedliwe, zdrowe, zrównoważone i dobrze prosperujące społeczeństwo. Celem Paktu Klimatycznego jest rozpowszechnianie rzetelnych naukowo informacji w  dziedzinie klimatu, zachęcanie do podejmowania zobowiązań w dziedzinie klimatu (np. count us in) oraz wspieranie zarządzania Paktem i  współtworzenie polityki klimatycznej UE. Działania w  ramach Europejskiego Paktu Klimatycznego, prowadzone rękoma Ambasadorów, skupiają się w  pierwszej fazie wokół obszarów kluczowych z  punktu widzenia korzyści dla obywateli i  środowiska, tj. w  obszarze terenów zielonych, zielonej mobilności, energooszczędnych budynków i  umiejętności ekologicznych. Zadaniem Ambasadora jest zatem współtworzenie polityki klimatycznej, przekazywanie naukowo sprawdzonych informacji i promowanie działań proekologicznych, a także kształtujących zdrowe, szczęśliwe społeczeństwa, łączenie inicjatyw lokalnych na szczeblu krajowym i  międzynarodowym.

Najnowsze