20 C
Warszawa
piątek, 14 czerwca 2024

Indywidualizacja systemów klasy ERP w branży produkcyjnej

Obecnie obserwujemy rosnącą potrzebę indywidualizacji rozwiązań IT. Dotyczy to zarówno systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, jak i systemów dziedzinowych, zwłaszcza z obszaru produkcji. Oprogramowanie o zamkniętej architekturze ustępuje miejsca rozwiązaniom elastycznym, uławiającym modernizacje na poziomie użytkowania czy doboru funkcjonalności.

Ze względu na nieustannie zmieniające się oczekiwania konsumentów, współczesny rynek charakteryzuje duża dynamika i personalizacja. Branża produkcyjna częściej i szybciej musi dostosowywać procesy wytwórcze do coraz nowszych warunków, co wiąże się z koniecznością modyfikacji w obszarze infrastruktury IT. I nie chodzi o dokonywane cyklicznie aktualizacje oprogramowania, ale indywidualne dopasowanie do potrzeb użytkowników czy firm. Dlatego przedsiębiorcy poszukują narzędzi pozwalających na szybką adaptację pod konkretne wymagania.

Pogłębiona specjalizacja obszarów funkcjonalnych

Zestawy standardowych funkcjonalności systemów klasy ERP zyskują obecnie dodatkowe, zindywidualizowane opcje. Tak jest w przypadku systemu dla produkcji TimeLine, który posiada komplet funkcjonalności systemów APS, MES, MRP, QC, BI, ale uzupełnionych o specjalizowane opcje odpowiadające specyficznym, często kluczowym działaniom.

Przykładowo, w systemie TimeLine obszar wspomagający planowanie produkcji zyskał opcję integracji z oprogramowaniem CAD, co jest odpowiedzią na rosnącą produkcję projektową, jednostkową i mało seryjną. Zapewnia ona dwukierunkową wymianę danych między systemem produkcyjnym a oprogramowaniem CAD bez konieczności instalowania mechanizmów integracyjnych czy czasochłonnego manualnego przenoszenia danych. Co więcej, system wyposażono w opcję zarządzania cyklem życia produktu w funkcjonalnościach PDM. Pracownik odpowiedzialny za planowanie i realizację zlecenia otrzymuje bezpośredni dostęp do rysunków technicznych, danych konstrukcyjnych i aktualizacji projektowych. Warto też wspomnieć o konfigurowalnych dashboardach managerskich BI Pivot z personalizowanymi zestawieniami najważniejszych KPI, które mogą być przygotowywane pod konkretne wymagania. Tego rodzaju specjalizowanych udoskonaleń w systemie TimeLine jest oczywiście więcej i najlepiej oddają tendencję indywidualizacji rozwiązań IT.

Większa personalizacja w zakresie użyteczności

Ze względu na zamkniętą architekturę, rozbudowa systemów klasy ERP jest procesem czasochłonnym. Dostępne są jednak narzędzia, które umożliwiają sprawne wprowadzanie mniejszych lub większych modyfikacji. W przypadku systemu TimeLine użytkownik administracyjny może skorzystać z wbudowanego narzędzia Rapid Application Development, które pozwala zmieniać istniejące elementy lub tworzyć zupełnie nowe w obrębie raportów, interfejsów i bazy danych. Z poziomu systemu można więc uzupełnić wymienione obszary o takie elementy, jak przycisk, zakładka czy pole.

Gdy zachodzi potrzeba funkcjonalnej modernizacji oprogramowania, z pomocą przychodzi technologia low-code. Oparta na niej platforma nAxiom pozwala szybko i bezpiecznie wprowadzać zmiany w systemach ERP bez ingerowania w ich architekturę. Umożliwia modyfikację istniejących lub budowę nowych funkcjonalności, integrację dowolnych narzędzi czy dostosowywanie ich do działania na urządzeniach mobilnych. Platforma nAxiom znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, w tym produkcji. Jeśli charakter procesów wytwórczych wymaga wdrożenia indywidualnie zaprojektowanych aplikacji, z łatwością można je tworzyć i integrować w jednym środowisku technologicznym. Budowane są metodą wizualną z gotowych komponentów, a testowanie i ewentualne wprowadzanie zmian dokonywane jest na bieżąco, bez wpływu na obsługiwane procesy. Aplikacje takie mogą obsługiwać procesy związane m. in. z monitorowaniem maszyn, zarządzaniem łańcuchem dostaw, kontrolą jakości, rozliczaniem realizacji produkcji, zarządzaniem projektami – czy to w ujęciu inwestycyjnym, czy wytwórczym. Przykłady można mnożyć i tylko od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa zależy, jakie procesy zostaną zautomatyzowane z wykorzystaniem platformy nAxiom.

Szybka adaptacja rozwiązań informatycznych

Dążenie do indywidualizacji systemów klasy ERP to naturalna kolej rzeczy, wynikająca z dużej dynamiki zmian rynkowych. Dla efektywności działania kluczowa staje się szybka adaptacja oprogramowania. Chcąc więc zachować konkurencyjność, przedsiębiorcy świadomie stawiają na rozwiązania specjalizowane i elastyczne, ułatwiające wprowadzanie niezbędnych w danym momencie modyfikacji.

Daniel Duda

dyrektor pionu systemów ERP, w OPTeam S.A.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze