28.2 C
Warszawa
sobota, 20 lipca 2024

Koniecznie przeczytaj

Zdrowie społeczeństwa to inwestycja, nie koszt

Pracodawcy RP, we współpracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi, rozpoczęli dyskusję na temat konieczności i opłacalności inwestowania w profilaktykę zdrowotną. Przygotowali raport „Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia”, w którym starają się znaleźć odpowiedź na pytanie co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu

W odpowiedzi na potrzebę budowania społecznej odpowiedzialności za nasze zdrowie Pracodawcy RP przedstawili w raporcie rekomendacje dotyczące poprawy wykorzystania profilaktyki i wczesnej diagnostyki dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, co w dłuższej perspektywie czasowej być może przełoży się na sprawne funkcjonowanie i rozwój naszego państwa. – Proponowana filozofi a działań ma przede wszystkim prowadzić w kierunku wdrożenia idei zdrowia publicznego po to, by jak najrzadziej musieć podejmować kosztowne interwencje terapeutyczne – podkreśla we wstępie raportu prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

– W systemie ochrony zdrowia wciąż brakuje nam skutecznych instrumentów zapewniających dostępność, jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. Do tego pandemia ograniczyła w znaczny sposób dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, ponieważ dzisiaj skupiamy się wyłącznie na leczeniu pacjentów z COVID-em. Rośnie nam potwornie dług zdrowotny, dlatego tym bardziej konieczne jest inwestowanie w profilaktykę i wczesną diagnostykę – przekonują autorzy raportu.

W raporcie Pracodawcy RP skupili się na analizie dotychczasowych doświadczeń i wyzwań oraz wskazaniu rekomendacji w zakresie wprowadzenia efektywnej profilaktyki i wczesnej diagnostyki.

– Niestety, dostęp do świadczeń profilaktycznych jest niewystarczający, a niektóre województwa są zupełnie pozbawione realizacji części profilaktycznych badań przesiewowych. W efekcie programami profilaktycznymi objęto ograniczoną liczbę pacjentów – tłumaczą autorzy raportu i dodają, że w Polsce brakuje kompleksowego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowane działania, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. Pracodawcy RP we współpracy z ekspertami i profesjonalistami medycznymi rekomendują szereg rozwiązań organizacyjnych w zakresie profilaktyki, a także wskazują konkretne obszary kliniczne, które należy włączyć do opieki profilaktycznej.

W podsumowaniu czytamy: w polskim systemie ochrony zdrowia istnieje olbrzymia przestrzeń do poprawy organizacji opieki profilaktycznej oraz efektywności profi laktyki chorób cywilizacyjnych. Koniecznym staje się stworzenie rozwiązań pozwalających jak najlepiej zainwestować zwiększające się wydatki publiczne na ochronę zdrowia w taki sposób, abyśmy jako społeczeństwo i poszczególni obywatele żyli jak najdłużej w dobrym zdrowiu.

W ocenie ekspertów niezbędne jest podjęcie następujących działań: monitorowanie, przegląd i systematyzowanie wniosków wynikających ze społecznych i ekonomicznych czynników warunkujących zdrowie populacji, które powinny być uwzględniane w polityce zdrowotnej państwa; określenie spójnej, kompleksowej i wieloletniej koncepcji działań profilaktycznych – zbudowanie modelu powszechnego systemu opieki profilaktycznej; wprowadzenie szerokiego dostępu do rzeczywistej profilaktyki chorób cywilizacyjnych poprzez równomierny geograficzny dostęp do tych świadczeń; rozszerzenie dostępu do nieodpłatnych i podstawowych badań – poprawa dostępu do opieki profilaktycznej ukierunkowanej na zachowanie zdrowego trybu życia i zapobieganie chorobom, z uwzględnieniem priorytetów i wskaźników epidemiologicznych; usprawnienie systemowych rozwiązań dotyczących organizacji opieki profilaktycznej, w tym zbierania danych o realizacji świadczeń profilaktycznych i kontynuacji leczenia pacjentów z rozpoznanymi w czasie badań profilaktycznych chorobami przewlekłymi; poprawa realizacji obowiązujących procedur w zakresie profilaktyki zdrowotnej – zwłaszcza w odniesieniu do chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych; zwiększenie odsetka pacjentów uczestniczących w programach profilaktyki zdrowotnej; dokonywanie analiz dotyczących efektywności realizowanych programów przez podmioty je finansujące oraz poprawa realizacji obowiązujących procedur w zakresie profilaktyki zdrowotnej – zwłaszcza w odniesieniu do podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy.

Poza wskazanymi w powyższym rozdziale działaniami organizacyjnymi, konieczne jest przygotowanie nowych programów profilaktycznych. Postulowane zmiany dotyczą: profilaktyki pneumokokowego zapalenia płuc u osób dorosłych; profilaktyki raka płuca; profilaktyki zachorowań na nowotwory wątroby poprzez wprowadzenie narodowego planu eliminacji HCV; programu szczepień ochronnych przeciwko HPV i profilaktyki pierwotnej i wtórnej choroby miażdżycowej układu sercowo-naczyniowego.

Szczegóły dotyczące wskazanych problemów klinicznych zastały omówione w poszczególnych podrozdziałach raportu, który znajduje się na stronie internetowej organizacji.

Wdrożenie działań profilaktycznych na szeroką skalę pozwala na znaczną redukcję liczby zachorowań oraz komplikacji zdrowotnych związanych ze zbyt późnym rozpoczęciem leczenia, a w rezultacie przynosi wymierne oszczędności – zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla całej gospodarki – przekonują autorzy raportu i podkreślają, że zdrowe społeczeństwo to pracownicy aktywnie uczestniczący w życiu zawodowym i mniejsze wydatki na opiekę długoterminową, a zdrowie społeczeństwa jest inwestycją, a nie kosztem.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze