e-wydanie

1.7 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Pandemia a pracownicy, jak ich motywować?

Choć wszyscy liczyli na szybkie złagodzenie pandemii, ta nie daje o sobie zapomnieć. Skutki niekorzystnej sytuacji wpływają na wszystkie dziedziny naszego życia, a przede wszystkim na tę, która jest główną jego częścią – na pracę. Jak w warunkach pandemicznych utrzymać motywację pracowników? Czy są sposoby na to, by zatrudnieni nie tracili chęci do wykonywania swoich obowiązków? O tym opowiadali eksperci w ramach debaty Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

W czasie pandemii pracodawcy byli zmuszeni do zmniejszania kosztów firmowych. Rezygnowano więc ze szkoleń, świątecznych bonów, podwyżek, redukowane były wynagrodzenia, a w najgorszym wypadku zwalniano pracowników. Nie można jednak zapomnieć, że to jest wciąż rynek pracownika, fachowca, osoby wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej. Ważną umiejętnością jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi, które mogą sprawić, że pracownicy będą czuli się pewniej w tej trudnej sytuacji, bo czas pandemii – czas pracy zdalnej dla wielu pracowników był ogromnym obciążeniem zarówno psychicznym, jak i logistycznym.

– Emocje jakie towarzyszą zmianom i zjawisku izolacji nie sprzyjają motywacji do pracy. Często pojawia się lęk, zmęczenie i obawy „czy dam radę?”. Przeprowadzane badania jasno pokazały, że wielu z nas doświadczało frustracji z powodu konieczności łączenia obowiązków domowych i zawodowych. Nikt wcześniej nie nauczył nas przecież jak organizować czas spędzany w domu, by jednocześnie dobrze wykonywać swoją pracę zawodową. Zorganizowaliśmy więc w PPL cykl warsztatów pt. „Wsparcie w pandemii”, gdzie krok po kroku szkoliliśmy z zarządzania sobą w czasie podczas pracy zdalnej. Dodatkowo uczyliśmy wyznaczać priorytety, granice zarówno osobiste, jak i przestrzenne – mówi Magdalena Zalewska, HR Manager w Polskim Przedsiębiorstwie „Porty Lotnicze”.

Sposobem na motywację w PPL w czasie pandemii było także zwracanie uwagi na work-life balance, gdzie zaangażowani byli nie tylko pracownicy, ale także cała kadra zarządzająca. – Warsztaty z work-life balance oraz radzenia sobie z emocjami i zarządzania emocjami spotkały się z ciepłym przyjęciem przez naszych pracowników, a niezwykle istotnym elementem, jeżeli chodzi o motywację pracowników PPL, było wsparcie kadry zarządzającej. Zaangażowani liderzy wpływają w sposób oczywisty na zaangażowanie i motywację pracowników – dodała Magdalena Zalewska. Jak opowiadała ekspertka, został wdrożony w firmie projekt Akademii Liderów PPL, gdzie w procesie szkolenia biorą udział wszyscy dyrektorzy oraz kierownicy. – Jasna wizja i misja przedsiębiorstwa, skoncentrowana na otwartości, elastyczności i postawienia w centrum potrzeb pracowników to komunikat, który płynie z samej „góry” – kontynuowała HR Manager w PPL.

Na pewne standardy w szkoleniach pracowników zwrócił uwagę Radek Czahajda, wieloletni ekspert do spraw szkoleń. Wspomniał o Teorii Autodeterminacji, mówiącej o tym, jak sprawić, żeby pracownicy byli zmotywowani wewnętrznie do realizacji swoich obowiązków. – Model składa się z trzech czynników: autonomii, kompetencji i zależności, które to powinniśmy pielęgnować w naszym zespole, żeby dbać o wysoką motywację współpracowników. Ten model, choć prosty, wygodny w użyciu i potwierdzony naukowo, nie odpowiada w całości na złożone wyzwania współczesnego środowiska pracy – mówił Czahajda. – Moim zdaniem zagadnienia motywacji powinniśmy uczyć się tak, jak Albert Einstein uczył się fizyki. Początkowo na prostych modelach, które w pewnym zakresie tłumaczyły mu świat, później poznając niuanse, nowe podejścia, niesprawdzone luki, by wreszcie samemu odkrywać nowe zależności. Tymczasem wielu liderów kończy swoją edukację w tym zakresie na prostych modelach. Myślę, że każdy z nas chciałby być Einsteinem motywacji i gdy tak na to patrzymy – staje się jasnym, że nie wystarczy nam jedna książka, czy jedno 2-godzinne szkolenie, żeby opanować tę sztukę.

Szkolenia, warsztaty to ważna część motywacyjna pracowników, ale benefity pozapłacowe to wciąż atrakcyjne zagadnienie dla zatrudnianych. W pandemii w sposób naturalny zmalała rola kart multisport, eventów, spotkań integracyjnych. Ubezpieczenia na życie jednak niezmiennie pozostają w czołówce najbardziej pożądanych benefitów, a ich znaczenie wzrasta. Aż 42 proc. ankietowanych w badaniu na ogólnopolskim panelu Ariadna twierdzi, że opieka zdrowotna jest pożądanym benefitem – więc czy to oznacza koniec mody na inne benefity? Według wyniku badania 68 proc. ankietowanych uważa, że to właśnie benefity pracownicze sprawiają, że pracodawca jest godny zaufania. – Poza elementem zdrowotnym, wśród wskazywanych pożądanych elementów przez pracowników pojawiło się także elastyczne podejście do wykonywania pracy i że oczekiwany jest efekt pracy, a nie sposób i miejsce wykonywania. Ważna jest także więź między pracownikiem a pracodawcą, która może zostać zbudowana dzięki wzajemnemu zaufaniu – powiedział dr Tomasz Baran z wydziału psychologii UW, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Od wielu lat obserwujemy, jak zmienia się system pracy. Coraz popularniejsze stają się elastyczne formy zatrudnienia i sposoby jej wykonywania. Wybuch pandemii w 2020 r. spotęgował ten proces i jak wynika z najnowszych badań Randstad dziś 41 proc. ankietowanych deklaruje, że zwraca uwagę na to, czy oferta pracy dotyczy formy wyłącznie zdalnej. Czy możemy zatem mówić już o tym, że praca zdalna jest traktowana jako jeden z wiodących benefitów pracowniczych? – Na pewno praca zdalna zostanie z nami na dłużej. Mamy do tego narzędzia i chcemy z tego korzystać. Niestety ciemną smugą ciągnie się za pracą zdalną opinia, że została zatarła granica między domem, a pracą, ale jednocześnie pandemia udowodniła nam, że nawet największe firmy mogą pracować w systemach pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnie. Musimy jednak pamiętać o dbaniu o kreatywność pracowników i ich samopoczucie, bo rynek zaczyna zmieniać się w ten sposób, że pracownicy rzadziej decydują się na zmianę pracę. Wynika to z budowania są silnych relacji i więzi między zatrudnionymi i zatrudniającymi – powiedział Piotr Dubno, CFO Motivizer Sp. z o.o.

Podsumowując, benefity pracownicze oraz motywacja pracowników determinowane są aktualnie przez sytuację pandemiczną, a zmiany jakie zaszły na rynku mogą z nami zostać na stałe. Pracodawcy muszą nadążać za trendami krystalizującymi się z oczekiwań zatrudnianych, o których szczególnie w niestabilnej sytuacji trzeba po prostu dbać.

Debatę można zobaczyć na profilu społecznościowym Facebook konkursu o tytuł Pracodawca Godny Zaufania. KRK

Najnowsze