19.6 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Szkolenia a obecna sytuacja na rynku

Czas pandemii był dla rynku szkoleń szokiem, ale i możliwością do rozwoju nowych form. Dzięki temu rozwinęliśmy szkolenia online. Teraz stawiamy m.in. na konferencje.

Zamknięcie nas wszystkich w domach na początku 2020 spowodowało brak możliwości skorzystania z  oferty szkoleń stacjonarnych. Firmy, takie jak ADN Akademia, musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości i wprowadzić do swojej oferty szkolenia online. Wymagało to nie tylko przejścia stworzenia dedykowanych platform, ale także dostosowania istniejących programów do możliwości, jakie dają szkolenia online. 

Rozwój online

Do tego należało przekonać klientów do takiej formy szkoleniowej, która nie była do tej pory praktykowana. Dzięki wspólnym wysiłkom zespołu szkoleń, IT czy marketingu, klienci zaczęli chętnie korzystać z takiej formy. Potwierdzają to również badania przeprowadzone przez firmę Sedla&Sedlak we współpracy z  Polską Izbą Firm Szkoleniowych. Według raportu z  2021 roku formę szkoleń kilkugodzinnych, a taką formę najczęściej przyjmują szkolenia online, wybiera obecnie 48  proc. ankietowanych.  Pomimo wszystko wciąż najchętniej wybierane są szkolenia całodniowe w formie stacjonarnej. Prognozujemy, że na takie rozwiązanie będzie decydować się blisko 70 proc. osób. W  naszych szkoleniach, do których angażujemy najlepszych trenerów, dbamy także o  komfort uczestników. Nasze szkolenia opierają się na zaangażowaniu uczestników w formie praktycznych przykładów i  warsztatów. Nawet w  formie online ważna jest interakcja z  drugą stroną. To przekłada się na liczby. Przed pandemią zainteresowanie szkoleniami online było kilkunastoprocentowe. Teraz szkolenie online jako porównywalne lub lepsze od stacjonarnego pod względem efektywności wskazuje 52  proc. ankietowanych, a  92  proc. osób planuje takie szkolenie w przyszłości.

Nowe konferencje

Wciąż jednak największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia całodniowe w  formie stacjonarnej oraz szkolenia kilkudniowe, takie jak konferencje. Po okresie zamknięcia ludzie potrzebują obecnie kontaktu z  drugą osobą. Dlatego w  tym roku jako ADN Akademia stawiamy na rozwój konferencji. Już w  maju organizujemy konferencję HR w  dobie nowego modelu pracy z  dedykowaną, po raz pierwszy w Polsce, ścieżką agile. W październiku planujemy organizację forum dla dyrektorów finansowych. Na obu konferencjach oprócz równoległych paneli, na których to uczestnik wybiera, w  jakim obszarze chce się dokształcić, mamy poświęcony czas właśnie na networking i  możliwość dyskusji z  innymi uczestnikami oraz prelegentami.

Co dalej

Przed branżą szkoleń wciąż stoją wyzwania związane z niepewną sytuacją gospodarczą i międzynarodową. Skutki spowolnienia widzieliśmy po pierwszych miesiącach 2022  r., w którym liczba przeprowadzonych szkoleń spadła. Wpłynęła na to zmiana ordynacji podatkowej i wojna za naszą wschodnią granicą. Spowodowało to niepewność w społeczeństwie. Obecnie widzimy wyraźne odbicie na rynku i prognozujemy, że taki stan o ile nie dojdzie do nieprzewidywalnych zdarzeń, zostanie utrzymany co najmniej do końca roku.

Adam Niedziółka

prezes zarządu, ADN

Najnowsze