23.4 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca 2024

Co dzisiejsze potrzeby szkoleniowe mówią o biznesie?

Branża szkoleniowa w ostatnich latach przeszła duże, rewolucyjne zmiany. Konieczność wejścia do świata online wraz z początkiem pandemii była pierwszą przeszkodą, która zrewidowała, które firmy potrafią szybko i elastycznie dostosować się do zmiany. 

Dziś największym wyzwaniem jest wsłuchanie się w  potrzeby klientów i stałe modyfikowanie oferty tak, by była odpowiedzią na nie. Jest to o tyle trudne, że rzeczywistość biznesowa, gospodarcza, geopolityczna jest pełna napięć. 

W świecie wzajemnych wpływów 

Doskonale widzimy jak jeden czynnik, na przykład wojna w  Ukrainie, wpływa na inne –  biznes, gospodarkę, sieć dostaw etc. W  tym świecie wzajemnych wpływów i  napięć branża szkoleniowa musi odnaleźć swoje miejsce, pamiętając przy tym, że szkolenia nie są i  nigdy nie będą pierwszą potrzebą przedsiębiorstw. Branża szkoleniowa powinna być natomiast wrażliwym instrumentem, wyczulonym, odbierającym i  odpowiadającym na emocje, nastroje, wyzwania i  problemy, z  którymi mierzą się dziś pracownicy wszystkich szczebli zawodowych. Jednym z  wyznaczników tych potrzeb są zapytania i statystyka. Z czego dziś najchętniej szkoli się biznes i co te wybory mówią o nas?

Z czego szkoli się biznes 

Pierwszą grupą tematyczną szkoleń, o którą najczęściej pytają klienci, jest komunikacja menedżerska i  związane z  nią wątki, takie jak przekazywanie informacji, efektywny feed[1]back, budowanie zaangażowania, prowadzenie trudnych rozmów, także podsumowujących. Takie szkolenia to około 80 proc. wszystkich realizowanych przez nas w firmach produkcyjnych, a  około 60  proc. w usługowych.

W  Integra Consulting Poland wciąż spotykamy menedżerów, którzy dostrzegają u siebie (bądź ich przełożeni to widzą) braki kompetencyjne w zakresie komunikacji. Często dotyczy to osób, które są niezwykle efektywne, działają zadaniowo, realizują projekty na czas, jednak w  ich zespołach dostrzegalny jest deficyt inteligencji emocjonalnej –  przez co szwankują dobre relacje między współpracownikami, komunikacja jest pełna napięć, a konflikty rozwiązywane raczej przez kłótnie niż rozmowę. Niedostatki komunikacyjne w  dłuższej perspektywie czasu wpływają na szereg aspektów – efektywność pracy, atmosferę, a  także zarządzanie zespołami. Nietrudno dostrzec tu ścisły związek między jakością komunikacji a tym, że przez ostatnie 2  lata wielu menedżerów mierzyło się z pracą zdalną lub hybrydową oraz ich konsekwencjami. Dlatego szkolenia z  zakresu kierowania zespołem rozproszonym to także temat bardzo na czasie. Firmy zgłaszają się do nas także z potrzebą ponownej integracji pracowników na przykład poprzez warsztaty zespołowe. 

Odpowiednio dobrane narzędzia 

 Tu świetnie nadają się takie narzędzia jak Insights Discovery. Po jednym z  naszych warsztatów dla zespołów, które nie czuły do siebie zaufania, usłyszeliśmy zdanie: „Przyszliśmy jako grupa ludzi, wyszliśmy jako zespół”. Z  narzędzia Insights Discovery korzystamy, gdy chcemy pomóc zespołom, które dawno się nie widziały poza przestrzenią online, których więzi i  zaufanie rozluźniły się lub nigdy nie miały szansy zawiązać się i wzmocnić. Na koniec nie można nie wspomnieć o  tematach związanych z  radzeniem sobie ze stresem czy wypaleniem zawodowym, o które zapytania są zdecydowanie częstsze w stosunku do ubiegłego roku. Dziś to aż 15  proc. szkoleń, które realizujemy w firmach usługowych. W  tym obszarze widzimy, niestety, trend przyszłości. Metody autoregulacji, work-life balance, systemowe podejście do przeciwdziałania wypalania pracowników to tematyka, na którą branża szkoleniowa powinna szczególnie się uwrażliwić. Jako Integra Consulting Poland wspólnie z  profesor Teresą Chirkowską-Smolak z Wydziału Psychologii i  Kognitywistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Poznaniu rozpoczynamy badanie skali wypalenia zawodowego i  jego źródeł przy pomocy narzędzia Maslach Burnout Toolkit™. Wierzymy, że dzisiejszy biznes potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek menedżerów energii pracowników (tę koncepcję rozwija Tony Schwartz w  książce „Taka praca nie ma sensu!”), a  nie tylko dbających o  wyniki jakościowe czy ilościowe pracy. Bez uświadomienia sobie tego, tracą wszyscy –  przedsiębiorstwa, pracownicy, trenerzy i cała branża szkoleniowa.

Monika Borowicz

CEO, dyrektor zarządzający, dyrektor sprzedaży, konsultant, trener Integra Consulting Poland

Najnowsze